Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku. 23 czerwca 1708 roku Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oraz małżonka Barbara z Kryspinów Konopacka tytułem pożyczonej summy 7600 złotych pruskiej monety zastawiają dobra Konopat. W tym czasie arendarzem Polskiego Konopatu jest małżeństwo Wygranowskich. Poniższa umowa, która jest prolongatą owej umowy, zostaje spisana dokładnie rok od zawarcia poprzedniej. W tym czasie zdarzyły się zgony pośród stron, zmarł Aleksander Wygranowski arendarz Polskiego Konopatu, zmarła również małżonka Stanisława Aleksandra, Barbara. Dokument ten jest swego rodzaju świadectwem o zgonach z obojga stron, jako że nie zachowały się żadne inne dokumenty datujące niewątpliwą śmierć. To niestety również kolejna cegiełka świadcząca o wielkich kłopotach finansowych ciągnących się od lat za ostatnim z rodu Konopackich herbu Odwaga.

 

Niżej Podpisany znam tą moją rekognicją, że lubom się kontraktem przeszło rocznym dnia 23 czerwca roku 1708 w Konopacie obligował Ichmości Panom Klińskim małżonkom summę 7 600 na ten Święty Jan, tytułem zysków przyszły oddać i pretensją Ichmościów Panów Wygranowskich małżonków uspokoić, ale z tego obojga nie tylko płacić nie mogę, ale jeszcze dobieram summy czterech set złotych dobrej pruskiej monety. Tak, że od dnia dzisiejszego będą mieli i mają Ichmości Panowie Klińscy małżonkowie i ich sukcesorowie, summę pokaźną samej Jejmości Pani Kliński zupełnie ośmiu tysięcy. Więc stosując się do punkta przeszło rocznego kontraktu 23 lipca roku 1708 spisanego tu w Konopacie, który w całości zachowują mocą tego też same dobra w dyspozycji, Ichmościom Panom Klińskim małżonkom puszczam i oddaję intromisji oficjalnej, od teraz dopuszczam i za najpierwszy dług pomienioną summę ośmiu tysięcy moją z sukcesorami mieć chcę. Tą jednak kondycją roku da Pan Bóg przyszłego tysięcznego siedemsetnego dziesiątego wolno od teraz Ichmościom Panom Kilińskim małżonkom o też same dobra Konopat, jako aktu posiadania Ichmości Panów Klińskich podległe z całym wyposażeniem z Ichmością Panią Marianną w Wielowiejskich Wygranowską skontraktować tak, aby w tym roku Jejmości Pani Wygranowska pretensją swoję, którą i jaką wyliczoną miedzy mną a Jejmością z powodu aktualnych nieszczęść pochodzącą ma ode mnie zeznaną wytrzymała. Ichmości Panom Klińskim zaś, aby prowizja od ośmiu tysięcy pruskich, zgodnie z odsetkami na rok rachując wypłaciła.

Po wyjściu zaś tegorocznej arendy Jejmości Pani Wygranowski, taż Jejmości z dóbr Konopatu ustąpić powinna będzie tylko jeżeliby jakiemi w tym roku również uchowaj Boże ciężarami miała od akcji, przede wszystkim kierunkiem polubowności przez mię, jako dziedzica dóbr albo sukcesorów moich uspokojona być ma. Po którym uspokojeniu jeżelibym sposobu oddania summy ośmiu tysięcy pruskich nie miał, dla interesu i korzyści Ichmościów Panów Klińskich Jejmości Pani Wygranowska z dóbr ustąpi i o oneż tak, jako o nie w sensie już od Ichmości aktualny ma kontrakt posiadania i dyspozycji pomienionych Ichmościów Panów Klińskich bez żadnych sprzeczności, których obowiązkiem jest dochować. O które dobra osobliwie Ichmości Panowie Klińscy ze mną albo sukcesorami mojemi skontraktują i inwentarz spiszemy na ten czas.

Dan w Konopacie dnia 8 lipca roku 1709

 Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński mpp
Franciszek Kliński pani małżonki mojej imieniem
Ewa Klińska mpp

Herb Odwaga Konopaccy

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Polski Konopat - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Polski Konopat – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.