Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII. Przyczynkiem do poniższego jest „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat” w oryginale „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” . Dokumenty sporządzone przez skrybów łaciną. Jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na …

podziel się:

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok Niżej podpisany znam tę kartę moją, którą tak ważną mieć chcę, jakoby z oryginalnych akt była uczyniona, żem od Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Waleriana Kruszyńskiego Kasztelana Gdańskiego rzeczywiste odebrał zadośćuczynienie, w moich roszczeniach. Którem miał prawem zastawnym i prawem dotyczącym posiadania asekurowane na …

podziel się:

Konopacki dzierżawi bór konopacki Bekierowi 1660 roku

Jakub Oktawian Konopacki dzierżawi bór konopacki Bekierowi 1660 roku. Ostatnią prawdopodobnie transakcją Jakuba Oktawiana była sprzedaż drewna z części boru pod Świeciem należącego do Konopatu mieszczaninowi świeckiemu Piotrowi Bekierowi za 2 500 zł. Umowa została zawarta 23 czerwca 1660 roku i Bekier miał prawo w ciągu następnych pięciu lat do …

podziel się:

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok   Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w samą wigilię święta Nawiedzenia Najchwalebniejszej Panny Marii, dnia mianowicie pierwszego lipca Roku Pańskiego tysiąc siedemset piętnastego. Wobec tegoż sądu i jego niniejszych akt ławniczych miasta Świecia, osobiście stawił się woźny sądowy, przezorny …

podziel się: