Kategoria: Kwarty wobec Rzeczypospolitej

Kwarty wobec Rzeczypospolitej – czwarta część, podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów.