Arenda Gruczna w posagu dla Teodory Kruszyńskiej 1676 rok

Arenda Gruczna w posagu dla Teodory Kruszyńskiej 1676 rok. Jan Kruszyński Sądowy chełmiński wraz z małżonką Konstancja Katarzyną Kruszyńską (z domu Wedelstedt) wydzierżawia Gruczno w posagu dla córki Teodory Anny Jarnowskiej (z domu Kruszyńskiej) oraz jej małżonka Franciszka Jarnowskiego Miecznika inowrocławskiego. Stanął pewny nieodmienny kontrakt miedzy Jegomościami Państwem Janem Kruszyńskim …

podziel się:

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704. Król August II szukając poparcia wśród szlachty pruskiej rozsyła uniwersał, adresatem tego jest Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński.     August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski …

podziel się:

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684 Jan Kos kasztelan Inflancki kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich 1684 rok Ja niżej podpisany daję te moje zobowiązanie, które to od teraz mieć chcę w zastępstwie znaczenia i treści rzeczywistego skwitowania, hoc mieć chcę tej wagi, jako bym tam niniejszym osobiście …

podziel się:

Konstatacja awantury i zabójstwa w Rynkówce 1707 roku

Konstatacja awantury i zabójstwa w Rynkówce 1707 roku Zeznanie świadka  przed wydaniem wyroku sądu cywilnego dnia 4 czerwca 1707 roku. ♣ Personalnie stanąwszy przed sławetnym sądem niniejszym Gniewskim jegomość pan Konstantyn Marżenko, porucznik spod chorągwi brata swego Atanazego Marżenko, rotmistrza jaśnie oświeconego księcia, mości pana Lubomirskiego, podkomorzego wielkiego koronnego wzniósł …

podziel się:

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku

List Jana III Sobieskiego do Posła Konopackiego 1681 roku. Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski dostaje list którego autorem jest  Król Jan III Sobieski.   „Jan III z bożej łaski król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Inflanski Wołyński, Kijowski, Podolski, Podlaski, Smoleński, Siewierski i Czernihowski. Urodzony wiernie nam miły. …

podziel się:

Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 1606 roku

Skarga Na Przejęcie Dóbr Kruszyńskich Nejdak 1606 roku – (niem. Neudeck) – Ogrodzieniec – województwo warmińsko-mazurskie Działo się w Grudziądzu, dnia 12 października, wobec wielmożnego pana Macieja z Konopatu, wojewody chełmińskiego, starosty grudziądzkiego etc. Roku Pańskiego 1606 Maciej z Konopatu, wojewoda chełmiński, starosta grudziądzki etc. Was, urodzonych: Katarzynę z Działynia …

podziel się: