Ponaglenie zapłaty za Starostwo Nowskie 1701 rok

Ponaglenie zapłaty za Starostwo Nowskie 1701 rok. 19 czerwca 1700 roku w Klimczycach następuje postanowienie pomiędzy Janem na Miedznej i Krześlinie Butlerem, drohickim i nowskim starostą a Stanisławem Konopackim Kasztelanem chełmińskim w sprawie sprzedaży starostwa nowskiego za sumę 75 tysięcy tynfów. Na ten czas panowie nie mają zgody króla. 9 …

podziel się:

Pudłowski do Butlera w sprawie spłaty starostwa Nowskiego 1701 rok

Pudłowski do Butlera w sprawie spłaty starostwa Nowskiego 1701 rok. W związku ze sprzedażą starostwa nowskiego, Jan Butler wyznaczył plenipotenta w osobie Samuela Pudłowskiego. Nadzorował on spłatę zobowiązań ze nabywcy którym był Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński. Na przełomie roku 1701/02 Butler posiadając już nowego plenipotenta w sprawie, wysyła dwa listy …

podziel się:

Monit w sprawie zapłaty za Starostwo Nowskie 1701 roku

Monit w sprawie zapłaty za Starostwo Nowskie 1701 roku. 19 czerwca 1700 roku dochodzi do porozumienia w sprawie zakupu Starostwa miasta Nowego nad Wisłą. Z jednej strony staje dotychczasowy posiadacz królewszczyzny Jan Butler z drugiej nabywca Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński. W sierpniu 1700 roku po spotkaniu obydwu panów następuje sfinalizowanie …

podziel się:

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński pożycza 1620 złotych pod zastaw folwarków w Nowem i Kończycach. Udzielającym i odbierającym kwit jest pisarz grodzki lęborski Aleksander Pruszak.   Niżej podpisany zeznawam tą karta moją, którą tak ważną mieć chcę jakoby przed czynami, która mocą i …

podziel się:

Pokwitowanie darowizny dla Bernardynów Nowskich 1645 roku

Pokwitowanie darowizny dla Bernardynów Nowskich 1645 roku. Jerzy Konopacki Starosta Nitawski wpłatą 180 złotych polskich spłaca zobowiązanie wobec zakonu Bernardynów w Nowym.   Ja Jerzy Knoff Burmistrz Nowski i sindzia Klajsztora Nowskie ojców Bernardinów zeznawam tim pisaniem moim żem mianem konwentu nowskie odebrał na posługę klasztorną od Jegomości Pana Jerzego …

podziel się:

Ugoda między Konopackim a plebanem z Nowego 1625 rok

Ugoda między Konopackim a plebanem z Nowego 1625 rok. Powodem ugody jest wcześniejsza batalia księdza Strzeszka, który ze skargą dotarł do wojewody pomorskiego. Jerzy Konopacki Starosta Nitawski wszedł w konflikt z księdzem plebanem Strzeszkiem z powodu tacy. W poniższej ugodzie strony dochodzą do przebaczenia i wzajemnego zrozumienia, a co za …

podziel się: