Dzierżawa konopackiego lasu koło karczmy Wygoda 1747 roku

Dzierżawa konopackiego lasu koło karczmy Wygoda 1747 roku. Karczma Wygoda niestety już dzisiaj nie istnieje, nie zachował się żaden ślad po tym budynku. Umiejscowienie przybliżone na mapach z 1802 roku wskazuje lokalizację jako bliską dzisiejszego adresu Polski Konopat 93, na którym stoi prywatna posesja, w środku dawnego boru a obecnie …

podziel się:

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII. Przyczynkiem do poniższego jest „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat” w oryginale „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” . Dokumenty sporządzone przez skrybów łaciną. Jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na …

podziel się:

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI. Zestawienie powstało w oparciu o „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” czyli „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat”. W oryginale pisanym łaciną, jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa …

podziel się:

Zachowek dla Barbary ze Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok

Zachowek dla Barbary z Sztemberku na dobrach Konopatu 1666 rok. Barbara ze Sztembarku Kostka córka Macieja i Anny z Czapskich, żona Jakuba Oktawiana Konopackiego zmarłego w 13 czerwca 1655 roku. w dokumencie ugody z pasierbem Jerzym Karolem Konopackim  Starostą Wieliskim. Między Jaśnie wielmożną Jej mością Panią Barbarą ze Sztemberku Konopacką, …

podziel się:

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok   Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w samą wigilię święta Nawiedzenia Najchwalebniejszej Panny Marii, dnia mianowicie pierwszego lipca Roku Pańskiego tysiąc siedemset piętnastego. Wobec tegoż sądu i jego niniejszych akt ławniczych miasta Świecia, osobiście stawił się woźny sądowy, przezorny …

podziel się:

Pełnomocnictwo Króla Zygmunta III dla Komisarzy Królewskich roku 1593

Pełnomocnictwo Króla Zygmunta III dla Komisarzy Królewskich roku 1593. W 1592 roku doszło do zatargów granicznych o granice dóbr, w których jako plenipotent dóbr Konopackich uczestniczył Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński. Trwał spór o granicę pomiędzy Drozdowem i Przechowem, które należało do starostwa świeckiego. Ponieważ były to dobra królewskie, sprawa …

podziel się: