Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVIII

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVIII. Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium. Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat. Spis rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących, porządkujących majątek na rzecz wielmożnych Kruszyńskich. Poniższe zestawienie będzie uzupełniane o kolejne fakty w miarę postępu transkrypcji dokumentów …

podziel się:

Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Antoni Maciej Tadeusz Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku.  Roku 1742 w wigilię Świętego Pana Marcina. Daję ten kontrakt uczciwym Fabian[owi] Wróblowi z Przechówka i Michał[owi] Szmitowi z Konopatu Niemieckiego e[.]anistom, którym widząc sztukę pola od drogi do Przechówka idącej alias klin od Nowin przez nieboszczkę Jegomości matkę moją …

podziel się:

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok 

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok  Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w ostatni poniedziałek przed uroczystościami Zielonych Świątek, dnia mianowicie trzeciego czerwca Roku Pańskiego 1715. Do tego samego sądu i niniejszych jego akt ławniczych miasta Świecie, przybył osobiście urodzony Jan Pniewski, dworzanin jaśnie wielmożnego Waleriana Kruszyńskiego, kasztelana …

podziel się:

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana

Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana – prolegomena  Zapewne wiele z tego dociekliwi znaleźli w pojedynczych opracowaniach, lub zespołach opracowań, takich znakomitości jak chociażby badacz rodu Konopackich Wiesław Nowosad. Jednak chronologicznie i przedmiotowo, nikt nie pochylił się nad historią rodowych włości Konopackich. Polski Konopat gniazdo rodowe rodziny, która to …

podziel się:

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok. Po śmierci Jerzego I z Konopatu, Wojewody Pomorskiego i Starosty Świeckiego w lutym 1543 roku, po utarczkach rodzinnych i swarach, doszło miedzy rodzeństwem do ugody zawartej w Świeciu w listopadzie 1546 roku. Kontrakt podziału dóbr zawarty został pomiędzy braćmi Jerzym kasztelanem gdańskim i …

podziel się: