Kontrakt przedślubny Kruszyńskiego z Wilczyckim 1776 rok

Kontrakt przedślubny Kruszyńskiego z Wilczyckim 1776 rok. ♣ Rozporządzenie stanu człowieka każdego, gdy od samej osobliwszej zawisł bliskiej łaski, której oczywisty skutek uważając w zinklinowanym sercu Wielmożnego Pana Konstantego de Kruszyński, ku najstarszej córce naszej Wielmożnej Pannie Ludowice de Wilczyckie, a nawzajem nas rodziców przypodobanie sobie w osobie jego za …

podziel się: