Konopat

Konopat lub Konopaty to majątek podległy rodzinie Panów z Konopatu. Genezą nazwy Konopat jest niemiecki zwrot Hanfgut, dotyczący uprawianej tutaj rośliny czyli konopi, z niemieckiego oznacza on uprawę konopi. Poszczególne nazwy dla miejscowości na przestrzeni wieków kształtowały się w kolejności występowania(według zapisków w skryptach): Conopat (1400 r.) Konopat (1415r. ) Conopath (1435 r.) Konipat (1489 r.) Konopat (1565 r.) Konopath (1606 r.) Wreszcie w okolicach XVIII wieku Polski Konopat. Historia Polskiego Konopatu opisana jest szerzej na stronach serwisu Historia Szlachecka.

 

Dwór Konopackich w Polskim Konopacie
Dwór Konopackich w Polskim Konopacie
podziel się: