Chorąży Dolman kwituje odbiór apanaży z rąk Czartoryskiego 1671 roku

Chorąży Dolman kwituje odbiór apanaży z rąk Czartoryskiego 1671 roku

Chorąży Dolman kwituje odbiór apanaży z rąk Czartoryskiego 1671 roku. W czasie, kiedy chorągwie WXL stacjonujące pod Wilnem szykowały się do kolejnego starcia w wojnie z Kozakami i Tatarami, w obozach życie toczyło się swoim trybem. W serwisie HS kolejny kwit z czerwca 1671 roku z zeznaniem o odebraniu uposażenia dla chorągwi. W dokumencie wspomniani są, Wincenty Korwin Gosiewski, któremu wcześniej podlegała chorągiew chorążego Dolmana, a po jego tragicznej śmierci przejął ją książę Jan Karol Czartoryski Podkomorzy Krakowski. Oczywiście przejęcie chorągwi wiązało się z małżeństwem księcia, którego wybranką została wdowa Magdalena Korwin Gosiewska. Ponadto w pokwitowaniu wspomniany jest pułkownik Jerzy Karol Konopacki brat Magdaleny Czartoryskiej.

 

Ja Jerzy Dolman Chorąży zeznawam tym mojem kwitacyjnym listem, iż mając zupełną moc na odebranie zasług chorągwi IM Pana Abrama Dolmana, kapitana w regimencie świętej pamięci Jaśnie Wielmożnego IM Pana Wincentego Korwina Gosiewskiego, Podskarbiego królewskiego i Hetmana polnego WXL. Dragońskim wszołem, zupełną satysfakcją w zasługach w tem regimencie należących od Jaśnie oświeconego Xęcia IM Jana Karola na Klewaniu Czartoryskiego, Podkomorzego Krakowskiego i Xężny. I owszem ani ja sam ani JM Pan Abrama Dolmana suksesorowie, ponieważ przez ręce moje w wszystkim odnosząc satysfakcją tak na swoje, jako i IM Pana powiernika zasługi zgodnie wyrównane, żadny pretensji ani przystępu tak do Xęcia IM, jako i Xężny.…bywszy Jejmości Pani Gosiewskiej Podskarbiny Wielkiej i Hetmanowej Polnej WXL, jako i potomstwa zeszłego IM Pana Podskarbiego, tudzież Wielmożnego IM Pana Jerzego Konopackiego Starosty Wieliskiego, oberstera JKM kwituję i na to się ręką swą podpisuję.

Dał w Wilnie 11 czerwca 1671 roku.
Jerzy Dolman Chorąży JKM

Chorąży Dolman kwituje odbiór apanaży z rąk Czartoryskiego 1671 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów Województwo Wileńskie
Województwo Wileńskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.