Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński karty i pokwitowania 1547 – 1604 rok.   Kwarta dana w Warszawie 2 czerwca 1573 roku Ja Mikołaj Guochowski zeznawam tym moim pisaniem, żem od Je Mści Pana Jerzego Konopaczkiego przy […] Je Mści Pana Gdańskiego, Pana Jerzego Klęczewskiego przyjął węgierskiej czerwonij złotich pięczdziesiąt monety trzydzieści …

podziel się:

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku

Władysław Maksymilian zakup domu w Toruniu 1627 roku. Władysław Konopacki 15 lipca 1627 roku zawiera umowę kupna domu w Toruniu od Zofii ze Zbąszyna Potulickiej, podkomorzyny poznańskiej. Dom był posadowiony tuż obok nie istniejącego już dzisiaj kościoła św. Wawrzyńca, wtedy przed murami Torunia. Kościół początkowo drewniany zniszczony został w 1422 …

podziel się:

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania

Jerzy Karol Konopacki karty i pokwitowania, hrabia na Konopacie i Rynkówce Starosta Wieliski.   Bodajże pierwszy znany dokument z 1660 roku, w którym występuję Jerzy Karol Konopacki Starosta Wieliski, z tytułem na ten czas dworzanina pokojowego JKM. Franciszek Miączyński zobowiązuje się, że doprowadzi przed sąd karczmarza kobusowskiego Andrzeja w związku …

podziel się:

Inwentarz Czapel w powiecie świeckim w 1628 roku opisany

Inwentarz Czapel w powiecie świeckim w 1628 roku opisany. Sporządzony w 1628 roku inwentarz do umowy arendarzu, dotyczy kontraktu zawartego w 1625 roku, pod którym podpisali się z jednej, Samuel Żaliński z drugiej zaś Władysław Maksymilian Konopacki. Tak jak poprzedni sporządzony w krótkiej formie, bez szczegółów, uzupełniając kontrakt pierwotny z …

podziel się:

Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński karty i pokwitowania

Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński karty i pokwitowania z lat 1549-1601. Przedstawiamy zbiór kart, kwitów, skryptów oraz pozostałych pism dotyczących i związanych z działalnością i zarządzanym stanem majątkowym Jana z Konopatu.   Samuel Konarski kwituje Jana z Konopatu z kwoty 4 tyś. złotych  25.VI.1591 roku  Samuel Konarski Chorązy Pomorski, zeznawam …

podziel się: