Kategoria: Archiwum Konopackich

Archiwum Pomorskiej Rodziny Konopackich zawarte w aktach Archiwum Sczanieckich z Nawry. Chronologiczna działalność rodziny Konopackich datowana od XVI w. do 1704 kiedy to wygasła linia męska rodu.

Herb Odwaga Konopaccy