Konopacki prolonguje spłatę wobec Jezuitów Malborskich 1684 rok

Stanisław Aleksander Konopacki prolonguje spłatę wobec Jezuitów Malborskich 1684 rok. Dnia 10 lutego 1684 roku w Rynkówce doszło do spotkania, z jednej strony Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski z drugiej strony przedstawiciel zakonu Jezuitów z Malborka ksiądz Stanisław Korczyński. Po śmierci żony Konopackiego, była nią oczywiście Katarzyna Lukrecja Guldenstern, Konopacki przyjął …

podziel się:

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok

Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński pożycza 1620 złotych pod zastaw folwarków w Nowem i Kończycach. Udzielającym i odbierającym kwit jest pisarz grodzki lęborski Aleksander Pruszak.   Niżej podpisany zeznawam tą karta moją, którą tak ważną mieć chcę jakoby przed czynami, która mocą i …

podziel się:

Kwit darowizny spadkowej dla klasztoru w Żukowie 1648 rok

Kwit darowizny spadkowej dla klasztoru w Żukowie 1648 rok. Jerzy Konopacki Starosta Nitawski spłaca zobowiązanie wobec klasztoru norbertanek w Żukowie. Katarzyna z Rynkówki jako zakonnica żukowska winna przeznaczać wszelkie apanaże jakie nabywa na klasztor w którym posługuje. W poniższym kwicie jasno wskazano, iż jako siostra Rafała Konopackiego jest spadkobierczynią w …

podziel się:

Ugoda między Konopackim a Czartoryską i Szymańską 1683 roku

Ugoda między Konopackim a Czartoryską i Szymańską 1683 roku. W sierpniu 1683 roku w Krakowie dochodzi do umowy między rodzeństwem Konopackich. Magdalena Czartoryska obecna żona Jana Karola Czartoryskiego a wdowa po Wincentym Korwinie Gosiewskim, Teresa Szczepańska Starościna Grudziądzka z domu Konopacka i Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski. Stanisław Aleksander którego to …

podziel się:

Pokwitowanie darowizny dla Bernardynów Nowskich 1645 roku

Pokwitowanie darowizny dla Bernardynów Nowskich 1645 roku. Jerzy Konopacki Starosta Nitawski wpłatą 180 złotych polskich spłaca zobowiązanie wobec zakonu Bernardynów w Nowym.   Ja Jerzy Knoff Burmistrz Nowski i sindzia Klajsztora Nowskie ojców Bernardinów zeznawam tim pisaniem moim żem mianem konwentu nowskie odebrał na posługę klasztorną od Jegomości Pana Jerzego …

podziel się:

Rekwizycja Czapel Świeckich wobec Konopackiego 1694 roku

Rekwizycja Czapel Świeckich wobec Konopackiego 1694 roku. W posiadanie Wielkich Czapel czyli dzisiejszych Czapel w powiecie Świeckim, Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski wszedł około 1690 r. W poniższym dokumencie, wszystko na to wskazuje spóźnia się celowo z zapłatą na rzecz Podczaszego Inowrocławskiego, w związku z tym majątek dzierżawiony Olędrom, zostaje zajęty …

podziel się: