mpp

mpp

MPP – M.Pr. – Manu Propria – własną ręką. Skrót z greckiego; krótko pisać, pisać skrótem, ten rodzaj skrótu nazywamy „abbreviatio per suspensionem” czyli suspensją, skracaniem przez ucięcie części wyrazu i pozostawieniu tylko początkowej części.

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.