Kategoria: Dokumentacja z Rynkówki

Dokumentacja z Rynkówki czyli klucz posiadanych przez Konopackich majętności, obejmujący wsie Rynkówkę, Kamionkę, Leśną Janię i Suchostrzygi.