Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku

Adam Konopacki zastawia Szramowo Białobłockiemu 1659 roku. Stał się pewny kontrakt i nieodmienne postanowienie między Waszmością Panem Adamem Konopackiem z jednej a między Waszmością Panem Mikołajem Białobłockim Sądowym ziemskim michałowskim z strony drugiej w ten sposób, iż Waszmość Pan Adam Konopacki namiętność swoją dziedziczną *Szrosnawą nazwane w województwie chełmińskim, w …

podziel się:

Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku. Barbara z Sztemberku Kostka, wdowa której mężem był  Jakub Oktawian Konopacki, matka Stanisława Aleksandra Konopackiego, wydzierżawia swoje grunty dziedziczne w Przesławicach trzem gospodarzom. W tym samym dokumencie znalazł się ponowny wpis oraz asygnował go w 1686 roku ponownie, Stanisław Konopacki Miecznik Ziem Pruskich …

podziel się:

Brat Dunin z Chełmna kwituje Konopackich w 1665 roku

Brat Dunin z Chełmna kwituje Konopackich w 1665 roku. 13 czerwca 1665 roku zmarł Jakub Oktawian Konopacki. Drugą żoną Jakuba Oktawiana od 1661 roku była Barbara ze Sztembarku Kostka, córką Macieja i Anny z Czapskich. Z tego małżeństwa urodził się Stanisław Aleksander, przyszły kasztelan chełmiński, niestety ostatni męski potomek rodu …

podziel się:

Nagana Szlachectwa wobec braci Kruszyńskich 1666 roku

Nagana Szlachectwa wobec braci Kruszyńskich 1666 roku. Nagana szlachectwa był to środek prawny, wymuszał on na naganianym obowiązek udowodnienia szlachectwa poprzez przedstawienie sześciu świadków. Dwóch ze strony ojca, dwóch ze strony matki i dwóch ze strony babki ojczystej. Skutkiem niemożności udowodnienia pochodzenia było przeniesienie połowy majątku z osoby naganianej na …

podziel się:

Jerzy Konopacki kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku

Jerzy Konopacki Kwarta wobec Rzeczypospolitej 1589 roku. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne …

podziel się:

Zeznanie w sprawie zabójstwa młynarza z Wyrwy 1719 roku

Zeznanie w sprawie zabójstwa młynarza z Wyrwy 1719 roku Działo się w Chełmnie, wobec urzędu kancelarii sądu cywilnego ławniczego chełmińskiego, dnia szesnastego stycznia roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewiętnastego. Do niniejszego sądu i jego akt cywilnych ławniczych chełmińskich przybył osobiście woźny sądowy, przezorny Jan Szlubowski z Biechówka, ostrzyżony na znak zaprzysiężenia …

podziel się: