Kategoria: Majętności Polskiego Konopatu

Dokumenty uporządkowujące chronologicznie majętności Polskiego Konopatu. Historyczne sumariusze zawarte w archiwum z Nawry, zarówno w oryginale jak i tłumaczeniu