Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku. Kontynuacja dzierżawy wsi Czapel oraz Białego w powiecie świeckim. Z opublikowanych dokumentów wiemy, iż Władysław Maksymilian w 1625 roku wziął w/w wsie w dzierżawę od Samuela Żalińskiego ówczesnego Wojewody Pomorskiego. Obecnie w 1628 roku Samuel z Żalna, który piastuje na ten czas funkcję Wojewody …

podziel się:

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku. 23 czerwca 1708 roku Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oraz małżonka Barbara z Kryspinów Konopacka tytułem pożyczonej summy 7600 złotych pruskiej monety zastawiają dobra Konopat. W tym czasie arendarzem Polskiego Konopatu jest małżeństwo Wygranowskich. Poniższa umowa, która jest prolongatą owej umowy, zostaje spisana dokładnie …

podziel się:

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku. Jerzy II Konopacki Kasztelan Chełmiński zmarł w 1566 roku. Historyczny dla rodziny Konopackich podział nastąpił w 1581 roku, rozdzielono majątki na linię konopacko – rynkowską oraz mirakowską, natomiast we wrześniu 1583 roku następuje podział na linię Konopackich z Konopatu oraz Rynkowa. Po 17 …

podziel się:

Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku

Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku. Ucisk kontrybucyjny ze strony wojsk szwedzkich doprowadza do sytuacji w której Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński posuwa się do zastawienia dóbr dziedzicznych. Majątek Konopatu i Rynkówki staje się zastawem wobec pożyczonej od Franciszka i Ewy z Zawadzkich sumy 7600 złotych. Klińskich z Konopackimi łączyła już …

podziel się:

Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku

Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku. Trudności ze spłatą zobowiązań jakie miał Stanisław Konopacki, powodowały iż musiał on zapisywać swoim wierzycielom kolejne tenuty na dobrach do niego należących. Roku Pańskiego 1689 dnia 19 grudnia z akt w Malborku, Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski zapisuje sumę pięciu tysięcy złotych pruskich, …

podziel się:

Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku

Podział majątkowy po Janie Kanoniku Chełmińskim 1601 roku. 14 maja 1601 roku umiera Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński syn Jerzego II i Anny z Kostków. Zgodnie z treścią testamentu sporządzonego 30 marca 1601 roku zostaje pochowany w katedrze chełmżyńskiej. W testamencie uwzględnia szpital chełmżyński, pozostałą pokaźną sumę ruchomości rozdaje braciom, …

podziel się: