Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok 

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok  Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w ostatni poniedziałek przed uroczystościami Zielonych Świątek, dnia mianowicie trzeciego czerwca Roku Pańskiego 1715. Do tego samego sądu i niniejszych jego akt ławniczych miasta Świecie, przybył osobiście urodzony Jan Pniewski, dworzanin jaśnie wielmożnego Waleriana Kruszyńskiego, kasztelana …

podziel się:

Wyrok w sprawie pobicia Straburski & Dolny z Kończyc 1705 rok

Wyrok w sprawie pobicia Straburski & Dolny z Kończyc 1705 rok. Pozwany o pobicie Jan Dolny z Kończyc, poszkodowany i pozywający to Sebastian Straburski, zeznaje on przez sądem jako poszkodowany o pobicie przez Jana Dolnego i syna jego. Kończyce wieś położona w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Nowe.  …

podziel się:

Nagana Szlachectwa wobec braci Kruszyńskich 1666 roku

Nagana Szlachectwa wobec braci Kruszyńskich 1666 roku. Nagana szlachectwa był to środek prawny, wymuszał on na naganianym obowiązek udowodnienia szlachectwa poprzez przedstawienie sześciu świadków. Dwóch ze strony ojca, dwóch ze strony matki i dwóch ze strony babki ojczystej. Skutkiem niemożności udowodnienia pochodzenia było przeniesienie połowy majątku z osoby naganianej na …

podziel się:

Komisja Ludwiki Marii podczas niepokojów w Świeciu 1652 roku

Komisja Ludwiki Marii podczas niepokojów w Świeciu 1652 roku. Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, żona Króla Władysława IV od 1645 do 1648 roku, w którym to Król zmarł. Od 1649 roku już królowa, Ludwika Maria wychodzi za maż za następcę Władysława IV, Jana II Kazimierza. Jedna z najbardziej aktywnych królowych …

podziel się:

Zeznanie w sprawie zabójstwa młynarza z Wyrwy 1719 roku

Zeznanie w sprawie zabójstwa młynarza z Wyrwy 1719 roku Działo się w Chełmnie, wobec urzędu kancelarii sądu cywilnego ławniczego chełmińskiego, dnia szesnastego stycznia roku Pańskiego tysiąc siedemset dziewiętnastego. Do niniejszego sądu i jego akt cywilnych ławniczych chełmińskich przybył osobiście woźny sądowy, przezorny Jan Szlubowski z Biechówka, ostrzyżony na znak zaprzysiężenia …

podziel się:

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok

Zeznanie Sądowe o Dewastacji Majątku Konopat Niemiecki 1715 rok   Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w samą wigilię święta Nawiedzenia Najchwalebniejszej Panny Marii, dnia mianowicie pierwszego lipca Roku Pańskiego tysiąc siedemset piętnastego. Wobec tegoż sądu i jego niniejszych akt ławniczych miasta Świecia, osobiście stawił się woźny sądowy, przezorny …

podziel się: