List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku

List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku

List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku. Biskup pomocniczy Chełmiński Maciej Bystram, zwraca się z prośbą o fundację sreber dla kościoła w Nawrze, którego kolatorem była rodzina Kruszyńskich. Srebra zostały wydane na poczet okupu, stąd list którego adresatem jest Jan Kruszyński Sądowy Ziemski Województwa Chełmińskiego. 

 

Mojemu Mości Panu i przyjacielowi Jegomości Panu Janowi Kruszyńskiemu Sądowemu Ziemskiemu Województwa Chełmińskiego

Mości Panie Kruszyński, Mój wielce Mości Panie i Przyjacielu

Nie dopiero podano do wiadomości Jegomości mej Panu Podkomorzemu koronnemu Mści Panu i do konsystorza Jegomości, iż srebro kościoła nawrzeńskiego podczas nieprzyjaciela wydane jest na okup Jejmości Pani Jarochowskiej. A że nie godziło się alienować od kościoła tych rzeczy Bogu na chwałę poświęconych, należy Wielmożnemu Mści Panu, jako dóbr posesorowi tak i kościoła w majętności wielmożnego mości Pana będącego kolatorowi roszczenie o wyposażenie domu Bożego. Upraszam tędy Wielmożnego Mści Pana abyś w odpowiedzialności za wiarę ku Bogu zechciał odzyskać srebra kościołowi należące. Nic nie wątpię, że Wielmożnego Mści Pana nie tylko w tej, ale w każdej pobożnej sprawie zechcesz zasłużyć przed Panem Bogiem i sobie na wszelkie zasługiwać błogosławieństwa, których wielmożnemu Mści Panu wyżej uprzejmym życzę afektem, oddając się zasłużeniem mojemu także wielmożnemu Mości panu, którego zostaję całe życzliwym przyjacielem i sługą 

Maciej Bystram Biskup pomocniczy Chełmiński

W Chełmży 10 kwietnia 1669 roku  

Memu wielce Mości Panu bratu Jegomości Panu Janowi Kruszyńskiemu oddać pilnie

Herb Tarnawa

List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku

List biskupa Bystrama w sprawie kościoła w Nawrze 1669 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Chełmża- Województwo Chełmińskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Chełmża- Województwo Chełmińskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.