Historia Szlachecka Polski Konopat

Polski Konopat

Polnisch Konopath – Conopat (1400 r.) Conopath (1435 r.) Konipat (1489 r.) Konopat (1565 r.) Konopath – jedna z najstarszych osad ziemi pomorskiej. Pierwsze wzmianki o panach z Konopatu ukazały się pod koniec XV wieku a protoplastą ziem i majątku do Konopatu należącego był prawdopodobnie Jan z Bielczyn w ziemi chełmińskiej. Serwis Historia Szlachecka opiera się na kilkusetletnim panowaniu rodziny, która przybrała nazwisko od nazwy tych ziem nazwisko, czyli Konopackich. Znajdziecie tutaj wiele faktów z historii tych włości, jakich w żadnym innym miejscu nie zgromadzono.

500 lat historii Polskiego Konopatu

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.