40 bezrobotnych z Przechowa wyprawiło się do lasu 1937 roku

40 bezrobotnych z Przechowa wyprawiło się do lasu 1937 roku. Poniższy tekst zawarty w Dzienniku Bydgoskim z 7 lutego 1937 roku. Oczywistym jest tutaj przekłamanie jakoby las był „terespolski” , był to bór konopacki. Ówczesnym właścicielem majątku był Franz Gordon i do niego należał również i wymieniony bór. Około 40 …

podziel się:

Zniszczenia bramy klasztornej w Świeciu 1676 roku

Zeznanie w sprawie zniszczenia bramy klasztornej w Świeciu 1676 roku. Oświadczenia  świadków w sprawie szkód po awanturze przy klasztorze Franciszkanów w Świeciu 1676 roku. W związku ze skargą przeora Franciszkanów przeciw Stanisławowi Konopackiemu Kasztelanicowi Elbląskiemu w dniu 28 listopada 1676 roku przesłuchano świadków zdarzenia. Do wydarzeń doszło w dniu 2 …

podziel się:

Napaść na Stanisława Konopackiego w Świeciu 1676 roku

Napaść na Stanisława Konopackiego w Świeciu 1676 roku, obdukcja sądowa. Zeznanie w sprawie o pobicie przy Klasztorze Franciszkanów w Świeciu . W związku z pobiciem Stanisława Konopackiego oraz dwóch jego sług, przesłuchano świadków zdarzenia. 2 września 1676 roku przy klasztorze franciszkańskim, Stanisław Konopacki Kasztelanic Elbląski, wraz z dwoma sługami zostali …

podziel się:

Król Zygmunt zatwierdza fundację miasta dla Kozłowa 1607 roku

Król Zygmunt zatwierdza fundację miasta dla Kozłowa 1607 roku. Dnia 15 czerwca 1607 roku Król Zygmunt III Waza wystawia przywilej potwierdzający fundację wsi Kozłowo wobec czynienia starań o prawa miejskie. Wieś Kozłowo należała do majątku z klucza Polski Konopat, wielokrotnie była arendowana oraz udzielano na niej przywilejów z racji jej …

podziel się:

Kwit dla Winiarskiego za młyn w Przechowie 1699 rok

Kwit dla Winiarskiego za młyn w Przechowie 1699 rok. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński kwituje Danielowi Winiarskiemu  1800 złotych z długu wobec poddanego, byłego młynarza z Przechowa a wymienionego tutaj karczmarza z Kozłowa Mateusza Marklewicza. Niżej podpisany daję tę moją asekuracją Jegomości Panu Danielowi Winiarskiemu, dzierżawcy Starostwa Świeckiego, utrzymania codziennego za …

podziel się:

Ugoda w sprawie zaginionych koni z Łęgu rok 1680

Ugoda w sprawie zaginionych koni z Łęgu rok 1680. Historia o tyle zabawna, iż dotyczy odszkodowania za domniemany zabór koni którego udowodnić nie sposób. Przy czym z powodu stanu oskarżającego domniemanie sprawstwa zostało zniesione. Wszystko dzieje się na włościach Konopatu w czasie kiedy na majątku panował 28 letni Stanisław Aleksander …

podziel się: