Najnowsze Transkrypcje

Historia Szlachecka Ziem Pruskich jest serwisem historycznym opartym o zasoby pochodzące z AP w Toruniu występującymi pod nazwą "Archiwum z Nawry". Biblioteka akt tworzona przez wieki przez rodziny Konopackich, Kruszyńskich a w późniejszym okresie przez spadkobierców rodzin. Dokumentacja rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w. Rodzina panów z Konopatu była jedną z najzamożniejszych na ziemiach pomorskich. Do tej zamożnej rodziny senatorskiej należało wiele majątków, min. Gniazdo rodowe Konopat Polski, Konopat Niemiecki aktualnie zwany Wielkim, Drozdowo, Skarszewo, Rynkówka, Żuków, Trzciano, Kuczwały, Mirakowo, Straszewo, Lignowy, Mikołajki, Łopatki, Lichnowy, Rudno w dawnym województwie chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II. Konopaccy posiadali również na Litwie w kontrakcie zastawnym dobra Gentiliszki od Radziwiłłów. Na stronie HS zawarto opracowania, głównie w formie transkrypcji, ale również obrazu i dźwięku dotyczące np. umów dzierżawnych, aktów własności, akt sporów sądowych, inwentarzy dóbr, które należały bądź były dzierżawione przez rodziny Konopackich czy Kruszyńskich.
Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku
Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku. Jerzy Karol Konopacki Pułkownik Wojsk Koronnych w sporze z dowódcami chorągwi koronnych, kapitanem...
Ciąg dalszy... "Sąd Hetmański wobec sporu chorągwi 1671 roku"
Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku
Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku. Jerzy II Konopacki Kasztelan Chełmiński zmarł w 1566 roku. Historyczny dla rodziny Konopackich...
Ciąg dalszy... "Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku"
Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku
Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku. Ucisk kontrybucyjny ze strony wojsk szwedzkich doprowadza do sytuacji w której Stanisław Konopacki Kasztelan...
Ciąg dalszy... "Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku"
Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok
Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok. Kontrakt przedmałżeński zawarty w Nawrze w majątku rodziny Kruszyńskich. Stronami stającymi do kontraktu...
Ciąg dalszy... "Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok"
Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku
Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku. Trudności ze spłatą zobowiązań jakie miał Stanisław Konopacki, powodowały iż musiał on...
Ciąg dalszy... "Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku"

Historia Majątku Polski Konopat

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku
Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku. Jerzy II Konopacki Kasztelan Chełmiński zmarł w 1566 roku. Historyczny dla rodziny Konopackich...
wejdź po więcej "Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku"
Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku
Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku. Ucisk kontrybucyjny ze strony wojsk szwedzkich doprowadza do sytuacji w której Stanisław Konopacki Kasztelan...
wejdź po więcej "Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku"
Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku
Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku. Trudności ze spłatą zobowiązań jakie miał Stanisław Konopacki, powodowały iż musiał on...
wejdź po więcej "Zastaw dóbr Drozdowo w powiecie świeckim 1690 roku"

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

 

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

W serwisie Historia Szlachecka prezentujemy materiały w formie transkrypcji oraz tłumaczeń ze źródeł archiwalnych pisanych staropolszczyzną, łaciną czy też w języku niemieckim. Każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Okres z jakiego czerpiemy transkrybowane dokumenty to 500 lat licząc od czasu obecnego. Najstarsze rękopisy mają 500 lat, zaś najbliższą historię czerpiemy również z prasy, przytaczając fakty na stronie HS. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Zachęcamy Ciebie do subskrypcji serwisu HS a jeśli nie masz ochoty na taką formę to polecamy kanały społecznościowe. Na FB udostępniamy co drugi lub trzeci wpis, na TT kiedy pamiętamy a na YT zawarliśmy kilka medialnych przedstawień tego co znajdziesz w serwisie.
Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach „Historii Szlacheckiej”. Dotyczy to miejscowości w których rodziny szlacheckie posiadające przez wieki majętności, dekretem komunistycznych władz zostały ich pozbawione. Niestety na obszarach wiejskich przekształcono majątki na państwowe, czyli tzw. PGR-y, pozbawiono ich tym samym należnego statusu. Majątek zaś, który był w nich gromadzony przez wieki, został rozgrabiony i zniszczony. Podobnie stało się z autochtonicznymi mieszkańcami, nie tylko wymarli czy zaginęli przez zawieruchy wojenne i komunistyczne represje, razem tych wiele czynników spowodowało, że ludność starych polskich wsi została wymieszana i unicestwiona kulturowo. Co za tym idzie zniknęły podania, legendy oraz świadectwa autochtonów.

Wiele jest takich miejscowości, które nie tylko straciły na znaczeniu, ale kolejni już nabywcy prywatyzowanego majątku doprowadzili wespół w zespół z nieodpowiedzialnymi urzędnikami z WKZ-ów owe do ruiny. Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te, ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom i tu niestety opieszałość urzędów państwowych wzięła górę nad interesem społecznym.

Jednym z ważniejszych ośrodków skąd pochodziła znakomita rodzina senatorska Konopackich był majątek w Polskim Konopacie, stąd ród z familiami skoligaconymi rządził na majątkach Pomorza i Ziemiach Pruskich. Niestety obecny właściciel za przyzwoleniem chwiejnego prawa, doprowadził do kompletnego unicestwienia pałacu, którego ruiny jeszcze w latach 90-tych XX wieku były do uratowania. Większe szczęście miał pałac w posiadłości rodziny Konopackich w Rynkówce, istnieje on do dzisiaj i ma się świetnie. Znakomity pałac oraz majątek w Polednie, który doczekał się odpowiedzialnego właściciela, dbającego z należną pamięci troską. Przejmując ruinę i przywracając jej pełną godności i podnosząc jej świetność, kto wie czy nie ponad stan w porównaniu z pierwowzorem z przed kilkuset laty. W kilku innych mniejszych miejscowościach, ich obecni właściciele dokładają trosk by przywrócić perełki historyczne do stanu świetności, koszty takowych remontów są ogromne, a i w WKZ siedzi obecnie młodsza generacja naukowa, która bacznie zwraca uwagę na każdy remont obiektów, które są ewidencjonowane w ich zasobach.
Celowo nie wspominamy ośrodków miejskich, Świecia, Chełmna, Grudziądza czy Gniewu i wielu innych. W miastach ochrona zabytków to priorytet, wieś na przełomie lat 90/00 to niestety wizerunkowa katastrofa WKZ. Piszę to z pozycji miłośnika, ale i praktyka zajmującego się konserwacją zabytków. Mamy nadzieję, że to słowo wstępne, naświetliło cel oraz zakres serwisu Historia Szlachecka. Całość materiału źródłowego pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.szukajwarchiwach.pl oraz domeny publicznej KPBC, BPC, EBC, PBC, WBC i polona.pl

podziel się: