Historia Szlachecka

Najnowsze Transkrypcje

Historia Szlachecka Ziem Pruskich jest serwisem historycznym opartym o zasoby pochodzące z AP w Toruniu występującymi pod nazwą "Archiwum z Nawry". Biblioteka akt tworzona przez wieki przez rodziny Konopackich, Kruszyńskich a w późniejszym okresie przez spadkobierców rodzin. Dokumentacja rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w. Rodzina panów z Konopatu była jedną z najzamożniejszych na ziemiach pomorskich. Do tej zamożnej rodziny senatorskiej należało wiele majątków, min. Gniazdo rodowe Konopat Polski, Konopat Niemiecki aktualnie zwany Wielkim, Drozdowo, Skarszewo, Rynkówka, Żuków, Trzciano, Kuczwały, Mirakowo, Straszewo, Lignowy, Mikołajki, Łopatki, Lichnowy, Rudno w dawnym województwie chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II. Konopaccy posiadali również na Litwie w kontrakcie zastawnym dobra Gentiliszki od Radziwiłłów. Na stronie HS zawarto opracowania, głównie w formie transkrypcji, ale również obrazu i dźwięku dotyczące np. umów dzierżawnych, aktów własności, akt sporów sądowych, inwentarzy dóbr, które należały bądź były dzierżawione przez rodziny Konopackich czy Kruszyńskich.

Testament Marianny Kruszyńskiej 1721 roku spisany

Testament Marianny Kruszyńskiej 1721 roku spisany. Walerian Kruszyński i Joanna z Kitnowskich posiadali pięcioro dzieci, Marianna zmarła młodo w stanie...
Ciąg dalszy... "Testament Marianny Kruszyńskiej 1721 roku spisany"

Konopacki z Kretkowskim podział dóbr Mirańskich 1695 roku

Stanisław Aleksander Konopacki z Kretkowskim podział dóbr Mirańskich 1695 roku dokonany. Stanisław Konopacki Podkomorzy Pomorski rozpoczyna w 1692 roku spór...
Ciąg dalszy... "Konopacki z Kretkowskim podział dóbr Mirańskich 1695 roku"

Konopaccy zastawiają Pawłowicze Konstancji Naruszewicz 1693 roku

Konopaccy zastawiają Pawłowicze Konstancji Naruszewicz 1693 roku. Folwark Pawłowicze czyli dzisiejsze Mieleszkowce Pawłowickie w powiecie sokólskim, w gminie Kuźnica, Jędrzejów...
Ciąg dalszy... "Konopaccy zastawiają Pawłowicze Konstancji Naruszewicz 1693 roku"

Kruszyńscy Suplika wobec Głuchowskiego 1666 roku

Kruszyńscy Suplika wobec Głuchowskiego 1666 roku. Konflikt ekonomiczny Kruszyńskich z sąsiadem Mikołajem Głuchowskim doprowadził do oskarżenia tych pierwszych o nieszlachectwo....
Ciąg dalszy... "Kruszyńscy Suplika wobec Głuchowskiego 1666 roku"

Jakub Oktawian Konopacki karty i pokwitowania

Jakub Oktawian Konopacki karty i pokwitowania z lat 1602-1665.   Pokwitowanie kontrybucji za dobra Konopackie w Tucholi w styczniu 1628...
Ciąg dalszy... "Jakub Oktawian Konopacki karty i pokwitowania"

Testament Krzysztofa Konopackiego 1610 roku spisany

Testament Krzysztofa Konopackiego 1610 roku spisany . Nie jest niestety znana dokładna data śmierci Krzysztofa Konopackiego. Źródła podają iż zmarł...
Ciąg dalszy... "Testament Krzysztofa Konopackiego 1610 roku spisany"

Historia Majątku Polski Konopat

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku

Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku. Kontynuacja dzierżawy wsi Czapel oraz Białego w powiecie świeckim. Z opublikowanych dokumentów wiemy, iż...
wejdź po więcej "Władysław arenda Czapel świeckich 1628 roku"

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku

Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku. 23 czerwca 1708 roku Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oraz małżonka Barbara z Kryspinów...
wejdź po więcej "Prolongata zastawu Konopatu wobec Klińskich 1709 roku"

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku. Jerzy II Konopacki Kasztelan Chełmiński zmarł w 1566 roku. Historyczny dla rodziny Konopackich...
wejdź po więcej "Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku"

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

 

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

W serwisie Historia Szlachecka prezentujemy materiały w formie transkrypcji oraz tłumaczeń ze źródeł archiwalnych pisanych staropolszczyzną, łaciną czy też w języku niemieckim. Każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Okres z jakiego czerpiemy transkrybowane dokumenty to 500 lat licząc od czasu obecnego. Najstarsze rękopisy mają 500 lat, zaś najbliższą historię czerpiemy również z prasy, przytaczając fakty na stronie HS. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Zachęcamy Ciebie do subskrypcji serwisu HS a jeśli nie masz ochoty na taką formę to polecamy kanały społecznościowe. Na FB udostępniamy co drugi lub trzeci wpis, na TT kiedy pamiętamy a na YT zawarliśmy kilka medialnych przedstawień tego co znajdziesz w serwisie.
Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach „Historii Szlacheckiej”. Dotyczy to miejscowości w których rodziny szlacheckie posiadające przez wieki majętności, dekretem komunistycznych władz zostały ich pozbawione. Niestety na obszarach wiejskich przekształcono majątki na państwowe, czyli tzw. PGR-y, pozbawiono ich tym samym należnego statusu. Majątek zaś, który był w nich gromadzony przez wieki, został rozgrabiony i zniszczony. Podobnie stało się z autochtonicznymi mieszkańcami, nie tylko wymarli czy zaginęli przez zawieruchy wojenne i komunistyczne represje, razem tych wiele czynników spowodowało, że ludność starych polskich wsi została wymieszana i unicestwiona kulturowo. Co za tym idzie zniknęły podania, legendy oraz świadectwa autochtonów.

Wiele jest takich miejscowości, które nie tylko straciły na znaczeniu, ale kolejni już nabywcy prywatyzowanego majątku doprowadzili wespół w zespół z nieodpowiedzialnymi urzędnikami z WKZ-ów owe do ruiny. Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te, ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom i tu niestety opieszałość urzędów państwowych wzięła górę nad interesem społecznym.

Jednym z ważniejszych ośrodków skąd pochodziła znakomita rodzina senatorska Konopackich był majątek w Polskim Konopacie, stąd ród z familiami skoligaconymi rządził na majątkach Pomorza i Ziemiach Pruskich. Niestety obecny właściciel za przyzwoleniem chwiejnego prawa, doprowadził do kompletnego unicestwienia pałacu, którego ruiny jeszcze w latach 90-tych XX wieku były do uratowania. Większe szczęście miał pałac w posiadłości rodziny Konopackich w Rynkówce, istnieje on do dzisiaj i ma się świetnie. Znakomity pałac oraz majątek w Polednie, który doczekał się odpowiedzialnego właściciela, dbającego z należną pamięci troską. Przejmując ruinę i przywracając jej pełną godności i podnosząc jej świetność, kto wie czy nie ponad stan w porównaniu z pierwowzorem z przed kilkuset laty. W kilku innych mniejszych miejscowościach, ich obecni właściciele dokładają trosk by przywrócić perełki historyczne do stanu świetności, koszty takowych remontów są ogromne, a i w WKZ siedzi obecnie młodsza generacja naukowa, która bacznie zwraca uwagę na każdy remont obiektów, które są ewidencjonowane w ich zasobach.
Celowo nie wspominamy ośrodków miejskich, Świecia, Chełmna, Grudziądza czy Gniewu i wielu innych. W miastach ochrona zabytków to priorytet, wieś na przełomie lat 90/00 to niestety wizerunkowa katastrofa WKZ. Piszę to z pozycji miłośnika, ale i praktyka zajmującego się konserwacją zabytków. Mamy nadzieję, że to słowo wstępne, naświetliło cel oraz zakres serwisu Historia Szlachecka.

Materiał źródłowy w głównej mierze pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.szukajwarchiwach.pl oraz domeny publicznej KPBC, BPC, EBC, PBC, WBC i polona.pl

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.