Najnowsze Transkrypcje

Słowem Wstępnym o HS - każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę, czy to w postaci wpisu transkrypcyjnego czy poszerzając encyklopedię która uzupełnia serwis. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Okres z jakiego czerpiemy transkrybowane dokumenty to 500 lat licząc od czasu obecnego. Najstarsze rękopisy mają 500 lat, zaś najbliższą historię czerpiemy również z prasy, przytaczając fakty na stronie HS. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Zachęcamy Ciebie do subskrypcji serwisu HS a jeśli nie masz ochoty na taką formę to polecamy kanały społecznościowe. Na FB udostępniamy co drugi lub trzeci wpis, na TT kiedy pamiętamy a na YT zawarliśmy kilka medialnych przedstawień tego co znajdziesz w serwisie.   
Kruszyńska zapis majątku wobec dzieci 1739 roku
Teresa Magdalena Kruszyńska zapis majątku wobec dzieci 1739 roku. Rozporządzenie majątku Teresy Magdaleny Kruszyńskiej z domu Konopackiej wobec dzieci w...
Ciąg dalszy... "Kruszyńska zapis majątku wobec dzieci 1739 roku"
Konopacki prolonguje spłatę wobec Jezuitów Malborskich 1684 rok
Stanisław Aleksander Konopacki prolonguje spłatę wobec Jezuitów Malborskich 1684 rok. Dnia 10 lutego 1684 roku w Rynkówce doszło do spotkania,...
Ciąg dalszy... "Konopacki prolonguje spłatę wobec Jezuitów Malborskich 1684 rok"
List Trembeckiego do Konstantego Kruszyńskiego 1780 roku
List Trembeckiego do Konstantego Kruszyńskiego 1780 roku. Jan Trembecki herbu Brochwicz skarży się w liście na wysokie procenty pożyczek kasy...
Ciąg dalszy... "List Trembeckiego do Konstantego Kruszyńskiego 1780 roku"
Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok
Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński pożycza 1620 złotych pod zastaw folwarków w Nowem...
Ciąg dalszy... "Kwit zastawu na folwarku starostwa nowskiego 1705 rok"
Prośba Ostrowickiego do Konstantego Kruszyńskiego 1793 rok
Prośba Ostrowickiego do Konstantego Kruszyńskiego 1793 rok. Ostrowicki składa listowną prośbę na ręce Szambelana Kruszyńskiego który zarządzał Nawrą o pożyczkę...
Ciąg dalszy... "Prośba Ostrowickiego do Konstantego Kruszyńskiego 1793 rok"
Kwit darowizny spadkowej dla klasztoru w Żukowie 1648 rok
Kwit darowizny spadkowej dla klasztoru w Żukowie 1648 rok. Jerzy Konopacki Starosta Nitawski spłaca zobowiązanie wobec klasztoru norbertanek w Żukowie....
Ciąg dalszy... "Kwit darowizny spadkowej dla klasztoru w Żukowie 1648 rok"

Historia Majątku Polski Konopat

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XX
Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XX. Poniższe kalendarium począwszy od roku 1900 aż do dni współczesnych, powstało w oparciu o...
wejdź po więcej "Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XX"
Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku
Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oddanie w zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku. Był to okres w którym małżeństwo Konopackich rezydowało...
wejdź po więcej "Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku"
Ugoda podziału majątku Konopat 1715 roku zawarta
Ugoda podziału majątku Konopat 1715 roku zawarta. Kiedy w 1710 roku zmarł ostatni potomek z rodu Konopackich, Stanisław Konopacki Kasztelan...
wejdź po więcej "Ugoda podziału majątku Konopat 1715 roku zawarta"
Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX
Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX. Spis rozmaitych transakcji dóbr wsi Polski Konopat, Konopat Niemiecki (Wielki) Drozdowo, Wyrwa, Wygoda oraz...
wejdź po więcej "Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XIX"
Polski Konopat spis zagrodników w 1706 roku
Polski Konopat spis zagrodników w 1706 roku. Inwentarz majętności Konopackiej zakończony 25 czerwca 1706 roku, poniżej wymienieni zagrodnicy we wsi...
wejdź po więcej "Polski Konopat spis zagrodników w 1706 roku"
Konopat 1706 rok obrachunek sprzętu po szwedzkiej okupacji 
Konopat 1706 rok obrachunek sprzętu po szwedzkiej okupacji. W 1709 roku przeprowadzono lustrację dóbr Polskiego Konopatu, posłużono się w tymże...
wejdź po więcej "Konopat 1706 rok obrachunek sprzętu po szwedzkiej okupacji "

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

 

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

Historia Szlachecka Ziem Pruskich to multimedialny projekt a przede wszystkim serwis oparty na zasobach pochodzących z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą „Archiwum Sczanieckich z Nawry”. Na stronie zawarto krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. fragmentów sumariuszy, aktów własności, czy też inwentarzy dóbr rodzin Konopackich i Kruszyńskich. W serwisie Historia Szlachecka prezentujemy materiały w formie transkrypcji oraz tłumaczeń ze źródeł archiwalnych pisanych staropolszczyzną, łaciną czy też w języku niemieckim.
Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów. Stworzone przez wieki przez rodziny Konopackich oraz Kruszyńskich. Chronologia udokumentowana rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w. Rodzina ta, była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. Konopat Polski, Konopat Niemiecki aktualnie zwany Wielkim, Rynkówka, Żuków, Trzciano, Kuczwały, Mirakowo, Straszewo, Lignowy, Mikołajki, Łopatki. Ale również i Rudno w dawnym województwie chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II. Lichnowy od 1568 oraz starostwo grudziądzkie od 1603 r. Konopaccy posiadali również na Litwie w kontrakcie zastawnym dobra Gentiliszki od Radziwiłłów.
Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach „Historii Szlacheckiej”. Czy dotyczy to miejscowości mniejszych, których rodziny szlacheckie przez wieki posiadając owe majętności zostały pozbawione ich dekretem komunistycznych władz. Czy dotyczy to dóbr w postaci, pałacyków, dworków lub pozostałych ruchomości. Niestety mniejsze miejscowości przekształcono w majątki państwowe znane z nowszej historii, jako PGR-y i zostały pozbawione należnego im statusu. Majątek zaś, który przez wieki był gromadzony w nich został rozgrabiony i zniszczony. Podobnie stało się z autochtonicznymi mieszkańcami, nie tylko wymarli czy zaginęli przez zawieruchy wojenne i komunistów, ale razem tych wiele czynników spowodowało, że ludność starych polskich wsi została wymieszana i unicestwiona kulturowo. Co za tym idzie zniknęły podania, legendy i świadectwa autochtonów.

Wiele jest takich miejscowości, które nie tylko straciły na znaczeniu, ale kolejni już nabywcy prywatyzowanego majątku doprowadzili wespół w zespół z nieodpowiedzialnymi urzędnikami z WKZ-ów owe do ruiny. Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te, ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom i tu niestety opieszałość urzędów państwowych wzięła górę nad interesem społecznym.

Jednym z ważniejszych ośrodków skąd pochodziła znakomita rodzina senatorska Konopackich był majątek w Polskim Konopacie, stąd ród z familiami skoligaconymi rządził na majątkach Pomorza i Ziemiach Pruskich. Niestety obecny właściciel za przyzwoleniem chwiejnego prawa, doprowadził do kompletnego unicestwienia pałacu, którego ruiny jeszcze w latach 90-tych XX wieku były do uratowania. Większe szczęście miał pałac w posiadłości rodziny Konopackich w Rynkówce, istnieje on do dzisiaj i ma się świetnie. Znakomity pałac oraz majątek w Polednie, który doczekał się odpowiedzialnego właściciela, dbającego z należną pamięci troską. Przejmując ruinę i przywracając jej pełną godności i podnosząc jej świetność, kto wie czy nie ponad stan w porównaniu z pierwowzorem z przed kilkuset laty. W kilku innych mniejszych miejscowościach, ich obecni właściciele dokładają trosk by przywrócić perełki historyczne do stanu świetności, koszty takowych remontów są ogromne, a i w WKZ siedzi obecnie młodsza generacja naukowa, która bacznie zwraca uwagę na każdy remont obiektów, które są ewidencjonowane w ich zasobach.
Celowo nie wspominamy ośrodków miejskich, Świecia, Chełmna, Grudziądza czy Gniewu i wielu innych. W miastach ochrona zabytków to priorytet, wieś na przełomie lat 90/00 to niestety wizerunkowa katastrofa WKZ. Piszę to z pozycji miłośnika, ale i praktyka zajmującego się konserwacją zabytków. Mamy nadzieję, że to słowo wstępne, naświetliło cel oraz zakres serwisu Historia Szlachecka. Całość materiału źródłowego pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.szukajwarchiwach.pl oraz domeny publicznej KPBC, BPC, EBC, PBC, WBC i polona.pl

podziel się: