Historia Szlachty Ziem Pruskich

Arenda dóbr Mirańskich Strzeszkowskiemu 1696 roku

Arenda dóbr Mirańskich Strzeszkowskiemu 1696 roku. Dobra mirańskie należące za życia do Katarzyny Lukrecji Guldenstern, po jej śmierci stały się schedą córki Teresy, którą to córkę miała ze Stanisławem Aleksandrem Konopackim. Konopacki nie miał pełnych praw do tego majątku, prawo do spadku posiadała ich córka Teresa. W charakterze opiekuna córki ... czytaj dalej

Konopacki puszcza Kalksteinom Nowe w 1706 roku

Stanisław Aleksander Konopacki puszcza Kalksteinom Nowe w 1706 roku.  9 sierpnia 1700 roku Stanisław Aleksander Konopacki nabył starostwo nowskie za 75 tysięcy tynfów od Jana Butlera. Panowie Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński  i Jan Butler Drohicki Starosta spotkali się w Liwie i tam dokonali wcześniej negocjowanej transakcji. Jednak Szwedzi w 1701 ... czytaj dalej

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne ... czytaj dalej

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok

Podział majątkowy pomiędzy rodzeństwem Konopackich 1546 rok. Po śmierci Jerzego I z Konopatu, Wojewody Pomorskiego i Starosty Świeckiego w lutym 1543 roku, po utarczkach rodzinnych i swarach, doszło miedzy rodzeństwem do ugody zawartej w Świeciu w listopadzie 1546 roku. Kontrakt podziału dóbr zawarty został pomiędzy braćmi Jerzym kasztelanem gdańskim i ... czytaj dalej

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok 

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok 

Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w ostatni poniedziałek przed uroczystościami Zielonych Świątek, dnia mianowicie trzeciego czerwca Roku Pańskiego 1715.

Do tego samego sądu i niniejszych jego akt ławniczych miasta Świecie, przybył osobiście urodzony Jan Pniewski, dworzanin jaśnie ... czytaj dalej

Zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku

Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński oddanie w zastaw majątku Polski Konopat 1699 roku. Był to okres w którym małżeństwo Konopackich rezydowało głównie w Rynkówce i stamtąd prowadziło swoje interesy dzierżawne. Można rzec, iż Konopat popadł w niełaskę jako gniazdo lecz służył dobrze jako majętność wobec arend. Zofia Baranowska w październiku 1699 ... czytaj dalej

Umowa przedślubna Konopackiego ze Zboińskim 1709 rok

Umowa przedślubna Konopackiego ze Zboińskim 1709 rok. 15 lipca 1709 roku dochodzi do spisania intercyzy między Kasztelanem Chełmińskim, którego to córką była Ludwika Konopacka oraz oblubieńcem z drugiej strony, którym był Jakub Zboiński Starosta Lipiński. Niestety całe dożywocie po matce Barbarze z Kryszpinów Kirszenstein, wynoszące 100 tyś. tynfów zostało strawione ... czytaj dalej

Kruszyński po upadku insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku

Antoni Kruszyński po upadku insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. W 1792 roku przegrana wojna polsko-rosyjska spowodowała okupację Rzeczypospolitej przez wojska rosyjskie. W styczniu 1793 r. w Petersburgu został zawarty tajny traktat między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II o podziale ziem Rzeczpospolitej. Konfederaci targowiccy pod dyktando Rosjan zlikwidowali Konstytucję 3 maja. ... czytaj dalej

Kruszyński wydzierżawia 24 ha lasu w Konopacie 1748 roku

Kruszyński wydzierżawia 24 ha lasu w Konopacie 1748 roku. Antoni Graf Kruszyński arenduje obywatelom 24 ha pustkowia w lesie Konopackim obywatelom z Drozdowa. Część boru Konopackich składała się z tzw. pustkowi. Na stronach HS zawarliśmy już kilka podobnych umów, gdzie osobiście nie mając mocy przerobowej, szlachta wydzierżawia nieużytki i pustkowia ... czytaj dalej

Prolongata na dobra Kręgu w 1709 roku Pląskowskim dana

Prolongata na dobra Kręgu w 1709 roku Pląskowskim dana.

Niżej podpisany znam tą kartą moją, iż ja skontraktowawszy dnia dwudziestego czwartego lipca roku tysiącznego siedemsetnego szóstego z Ichmościami Pany Wojciechem i Zofia z Kawieczyńskich Plaskowskiemi, małżonkami o wieś Krąg składając wniosek na lat trzy po sobie idące, za ... czytaj dalej

Fakty Historyczne w Genealogii Szlacheckiej

Kalendarium Historii Szlacheckiej

Poniżej umieszczamy chronologię wydarzeń zawartych w Historii Szlacheckiej. Oś czasu na której znajdziecie wszystkie wydarzenia opublikowane w serwisie Historia Szlachecka. Kilkusetletnia przestrzeń czasowa poukładana jako kalendarium zdarzeń genealogi szlachty ziem pruskich.

Mapa Sytuacyjna Faktów Historycznych

Sprawdź czy na stronie Historia Szlachecka znajduje się dokument dotyczący twojej miejscowości. Klikając na znacznik mapy rozwijasz tytuł wpisu pod którym znajduje się post...

Serwis Poświęcony Archiwum z Nawry

...Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te sprawy ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom...

Galeria Historycznych Budowli Historii Szlacheckiej

Zamki, dwory, pałace oraz dobra możnych ziem pruskich występujące w Historii Szlacheckiej.
Historia Szlachecka, multimedialny serwis poświęcony zasobom archiwalnym pochodzącym zarówno z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą "Archiwum Sczanieckich z Nawry" jak i pozostałych źródeł archiwalnych powstałych przez wieki a dotyczących Pomorza oraz Ziem Pruskich. Na stronie zawieramy krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. inwentarzy sporządzanych na poszczególnych majątkach, testamentów szlachty, aktów własności ziemskich, oraz innej dokumentacji rodzin Konopackich i Kruszyńskich oraz ich gniazd rodowych. Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów, stworzony przez wieki przez rodziny Konopackich i Kruszyńskich. Chronologicznie udokumentowana historia rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w, rodzina była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. w woj. pomorskim Biechowo, Cieleszyn, Czaple Wielkie, Czerwińsk (Świerkocin) Drozdowo, Kamionka, Kawęcin, Polski Konopat, Wielki Konopat (Niemiecki), Kozłowo, Laskowice, Leśna Jania, Luchowo (Mały Świerkocin) Objezierze, Rynkówka, Skarszewo, Smarzewo, Suchostrzygi, Włosienica, Zalesie. W województwie chełmińskim, Chełmonie, Dźwierzno, Gziki, Kamionki, Kijewo, Kuczwały, Mirakowo, Nawra, Ocień, Pęsławice, Pluskowęsy, Przesmno, Targowisko, Warszewice, Zegartowice. W województwie malborskim, Cieszymowo, Cygusy Guldenfeld (Złotnica) Lichtenfeld (Jasna) Michorowo, Mirany, Sadłuki, Zajezierze. Poza Prusami Wieruszew, miasto i przyległe wsie (Wielkopolska) Bruchnal, miasto i przyległe wsie (ziemia lwowska) Sarnowo (pow. zawrzeński) Pawłowicze, Jędrzejów, Bala, Ostasiejów (pow. grodzieński) Konopaccy zarządzali również tzw. królewszczyznami, czyli majątkami, miasteczkami przyznawanymi na prawach królewskich w celu zarządzania, pobierania podatków dla skarbu JKM. Do takowych należały starostwo dybowskie, starostwo grudziądzkie, starostwo lipieńskie, starostwo nitawskie, starostwo nowskie, starostwo płotelskie, starostwo świeckie, starostwo wieliskie, Bastanowo, Bysewo (wójt.) Chylonia, Cisowa (wójt.) Gręblin, Gronowo, Jasień, Klonówka, Kosowo, Lignowy, Lisewo, Łopatki, Mikołajki, Mlewo, Poledno, Pułkowice, Wałycz (Wełcz) Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji, a co za tym idzie publikacji tekstowej w Internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach "Historii Szlacheckiej". Przede wszystkim jednak, ważka jest dla nas sprawa rodowitego majątku Konopackich mianowicie historii Polskiego Konopatu oraz przyległych wsi należących do tzw. klucza konopackiego. Olbrzymi majątek gromadzony przez wieki, który został najpierw reformą rolną prowadzoną w okresie II Rzeczypospolitej, 1920 oraz 1925 roku, następnie rozkradziony zarówno krótkotrwale przez okupantów jak i długotrwale przez władze PRL, we wrześniu 1944 roku. Historia Polskiego Konopatu oraz całego zgromadzonego przez wieki majątku zostanie uwidoczniona we wpisach dzięki pracy nad archiwum rodzinnym Konopackich oraz Kruszyńskich.
Każdego dnia w serwisie Historia Szlachecka dokładamy cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Materiał źródłowy pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z obowiązkowo używanej przez skrybów łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów, ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Publikujemy gotowe już teksty na naszym serwisie najszybciej jak to możliwe. Rozpiętość, którą dysponujemy z archiwum z Nawry to blisko 400 lat, wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniało. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej, które znajdziecie Państwo zarówno w serwisie jak i na naszym kanale YT. Niestety ograniczają nas kwestie finansowe, każda usługa generuje spore koszty, stąd materiał będzie ukazywał się w ograniczonej na nasze możliwości formie. Mamy nadzieję osiągnąć na You Tube progi pozwalające na monetyzację kanałów, która z kolei pozwoli nam na opłacenie usług profesjonalistów zatrudnionych przy produkcji medialnej i tłumaczeniach. Być może to się zmieni, dlatego zachęcamy Ciebie do subskrypcji naszych kanałów na You Tube oraz subskrypcji serwisu Historia Szlachecka.
error: Podgląd zablokowany.