Archiwum z Nawry - Historia Szlachty Ziem Pruskich

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684

Jan Kos kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich roku 1684

Jan Kos kasztelan Inflancki kwituje Konopackich z dóbr Telkwickich 1684 rok

Ja niżej podpisany daję te moje zobowiązanie, które to od teraz mieć chcę w zastępstwie znaczenia i treści rzeczywistego skwitowania, hoc mieć chcę tej wagi, jako ... czytaj dalej

Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Walerian Kruszyński wydzierżawia ugór pod Przechówkiem 1742 roku

Roku 1742 w wigilię Świętego Pana Marcina. Daję ten kontrakt uczciwym Fabian[owi] Wróblowi z Przechówka i Michał[owi] Szmitowi z Konopatu Niemieckiego e[.]anistom, którym widząc sztukę pola od drogi do Przechówka idącej alias klin od Nowin przez nieboszczkę Jegomości matkę moją ... czytaj dalej

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku. Zwyczajowy list odpowiedzi w sprawach jakich Jan III Sobieski wysyłał wiele, ten napisany do Teresy Szczepańskiej z Konopackich Starościnie Grudziądzkiej.

Jan III z Bożej łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki etc.

Urodzona wiernie nam ... czytaj dalej

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611

Rafał Konopacki kwit kwarciany za rok 1611. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne ... czytaj dalej

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI

Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVI. Zestawienie powstało w oparciu o „Summarius Documentorum ad Bona Polski Konopat se se regulantium” czyli „Spis dokumentów porządkujących dobra Polski Konopat”. W oryginale pisanym łaciną, jest to sumariusz rozmaitych transakcji dóbr wsi Konopat, Drozdowo oraz innych tamże należących. Sporządzone dla porządku na zlecenie małżeństwa ... czytaj dalej

Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok

Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok. W połowie 1682 roku w związku ze zbliżającym się terminem końca umowy dzierżawy dóbr mirańskich w arendzie małżeństwa Kozłowskich. Ponieważ dzierżawcy nie otrzymali od Stanisława Konopackiego pozostałej kwoty zastawu w wysokości 8000 złotych, zobowiązał się on zapisać pozostałą kwotę na swych dziedzicznych dobrach konopackich. ... czytaj dalej

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok. W 1661 roku, gdy wojsko kwarciane od kilku lat niemające wypłacanego żołdu, uczyniło niebezpieczny związek dla kraju, wyznaczono przez uchwałę sejmową komisję, która, zgromadzić miała się we Lwowie 25 września w celu wypłacenia zaległego żołdu. Kiedy zaś wcześniej powołana komisja nie ... czytaj dalej

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok. Teresa Konopacka była kobietą przedsiębiorczą, zapewne nie było łatwo dla niej znaleźć małżonka gdyż wyszła za mąż dopiero w wieku 29 lat, co jak na arystokratkę było wiekiem bardzo późnym. Skonfliktowana majątkowo z własnym mężem, który zmarł w marcu 1720 roku. W ... czytaj dalej

Fakty Historyczne w Genealogii Szlacheckiej

Kalendarium Historii Szlacheckiej

Poniżej umieszczamy chronologię wydarzeń zawartych w Historii Szlacheckiej. Oś czasu na której znajdziecie wszystkie wydarzenia opublikowane w serwisie Historia Szlachecka. Kilkusetletnia przestrzeń czasowa poukładana jako kalendarium zdarzeń genealogi szlachty ziem pruskich.

Mapa Sytuacyjna Faktów Historycznych

Sprawdź czy na stronie Historia Szlachecka znajduje się dokument dotyczący twojej miejscowości. Klikając na znacznik mapy rozwijasz tytuł wpisu pod którym znajduje się post...

Serwis Poświęcony Archiwum z Nawry

...Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te sprawy ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom...

Galeria Historycznych Budowli Historii Szlacheckiej

Zamki, dwory, pałace oraz dobra możnych ziem pruskich występujące w Historii Szlacheckiej.
Historia Szlachecka, multimedialny projekt, serwis poświęcony zasobom archiwalnym pochodzącym z Archiwum Państwowego w Toruniu występujących pod nazwą "Archiwum Sczanieckich z Nawry". Na stronie zawarto krótkie opracowania medialne w formie obrazu i dźwięku dotyczące np. fragmentów sumariuszy, aktów własności, czy też inwentarzy dóbr rodzin Konopackich, Kruszyńskich a docelowo i Sczanieckich. W serwisie Historia Szlachecka prezentować również będziemy materiały w formie transkrypcji archiwalnych z tłumaczeniami ze staropolszczyzny lub łaciny. Archiwum z Nawry wraz ze wszystkimi zespołami to olbrzymi zbiór aktów. Stworzone przez wieki przez rodziny: Konopackich, Kruszyńskich oraz Sczanieckich. Chronologia udokumentowana rodziny Konopackich rozpoczyna się od XVI w. Rodzina była jedną z najmożniejszych na ziemiach pomorskich. Stan posiadania majątków to min. Polski Konopat, Konopat Niemiecki aktualnie zwany Wielkim, Rynkówka, Żuków, Trzcianę, Minkowce, Kuczwały, Mirachów, Straszew, Lignów, Mikołajki, Łopaty, które w 1532 r. prawem dziedzicznym otrzymał Jerzy I Konopacki. Rauden w dawnym województwie chełmińskim, które w dożywocie w 1566 r. otrzymał Jerzy II. Rudno i Lichnowo od 1568 oraz starostwo grudziądzkie od 1603 r. Konopaccy posiadali również na Litwie w kontrakcie zastawnym dobra Gentiliszki od Radziwiłłów. Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w Internecie.Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach "Historii Szlacheckiej". Czy dotyczy to miejscowości mniejszych, których rodziny szlacheckie przez wieki posiadając owe majętności zostały pozbawione ich dekretem komunistycznych władz. Czy dotyczy to dóbr w postaci, pałacyków, dworków lub pozostałych ruchomości.
Każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Publikujemy gotowe na naszym serwisie najwięcej jak to możliwe. Rozpiętość którą dysponujemy z archiwum z Nawry to blisko 400 lat, wiele się na przestrzeni tego czasu zmieniało. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Przynajmniej raz w tygodniu, prezentujemy wersję wideo z czytającym tekst  profesjonalnym lektorem. Niestety ograniczają nas kwestie finansowe, każda usługa generuje spore koszty, stąd materiał będzie ukazywał się w ograniczonej na nasze możliwości formie.  Mamy nadzieję osiągnąć na You Tube progi pozwalające na monetyzację kanałów, która z kolei pozwoli nam na opłacenie usług profesjonalistów zatrudnionych przy produkcji medialnej i tłumaczeniach. Być może to się zmieni, dlatego zachęcamy Ciebie do subskrypcji naszych dwóch kanałów na You Tube.
error: Content is protected !!