Cudowne objawienie pod Terespolem 1931 rok

Cudowne objawienie pod Terespolem w październiku 1931 roku Troje dzieci nieletnich doznało łaski objawienia, ujrzały w ekstazie religijnej na jawie Matkę Boską. Cudowna aureola nad laskiem pod Terespolem, tysiące ciekawych spieszy na miejsce objawień.   We wszystkich czasach zdarzały się objawienia prywatne. Przykłady ich znajdujemy i w Piśmie Świętym i …

podziel się:

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806 dana. Generał Antoni Amilkar Kosiński, jeden z najbardziej znanych na ziemi pomorskich generałów. W 1806 roku służył u boku generała Dąbrowskiego, organizował departamenty bydgoski i kwidzyński. Wyzwalał Toruń, dowodził przednią strażą legionów Dąbrowskiego na Pomorzu. W grudniu 1806 r. tocząca się …

podziel się:

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku dany. Jan Czapski Kasztelan Elbiński, Olbracht Kawieczyński Podkomorzy Chełmiński, Walerian Kruszyński Miecznik Ziem Pruskich oraz pozostali są adresatami listu, którego autorem jest król Stanisław Leszczyński. Respons Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Wielmożnemu i urodzonym, Janowi Krzysztofowi Czapskiemu Kasztelanowi Elbińskiemu, Olbrychtowi Kawieczyńskiemu Podkomorzemu …

podziel się:

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok. Król Jan III Sobieski wystosowuje list do posłów w sprawie zaległych poborów dla wojsk koronnych.   Jan III z bożej łaski król Polski, Wielki Książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki inflancki wołyński kijowski podolski podlaski smoleński siewierski i czernihowski. Urodzony wiecznie …

podziel się:

Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Świadectwo Spustoszenia Opactwa Pelplińskiego. Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku .  ♠ Działo się w Starogardzie, wobec sądu gajonego, dnia 28 lutego roku tysiąc sześćset pięćdziesiątego dziewiątego. Wobec sądu i niniejszych akt miejskich starogardzkich osobiście zjawił się szlachetny Maciej Łobeski, burgrabia pelpliński [i] stawił w imieniu przewielebnego pana …

podziel się:

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok

Jan Kazimierz Krasiński Asygnata dla Wojsk Koronnych 1659 rok. W 1661 roku, gdy wojsko kwarciane od kilku lat niemające wypłacanego żołdu, uczyniło niebezpieczny związek dla kraju, wyznaczono przez uchwałę sejmową komisję, która, zgromadzić miała się we Lwowie 25 września w celu wypłacenia zaległego żołdu. Kiedy zaś wcześniej powołana komisja nie …

podziel się: