Wojewoda Chełmiński kwituje pobory sejmikowe 1653 roku

Wojewoda Chełmiński kwituje pobory sejmikowe 1653 roku. Kwit poborowy na siedem podatków dnia 25 czerwca 1652 roku w Malborku uchwalonych.   Jan Kos Wojewoda Chełmiński Podskarbi Ziem Pruskich, Kowalewski, Brodnicki, Borzechowski Starosta. Wiadomo czynię, komu to wiedzieć należy, Iż sukcesorowie sławnej pamięci Jegomości Pana Tesmera sekretarza JKM i vice ekonoma …

podziel się:

Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku

Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku. Sejm nadzwyczajny w 1730 roku został zwołany 17 kwietnia. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie poniższy, nie datowany w szczegółach list a raczej projekt, szablon owego, lub przepisanie, świadczy o tym brak zwyczajowej tytułowania na wstępie, podpisu oraz pieczęci. Ostatecznie …

podziel się:

Cudowne objawienie pod Terespolem 1931 rok

Cudowne objawienie pod Terespolem w październiku 1931 roku Troje dzieci nieletnich doznało łaski objawienia, ujrzały w ekstazie religijnej na jawie Matkę Boską. Cudowna aureola nad laskiem pod Terespolem, tysiące ciekawych spieszy na miejsce objawień.   We wszystkich czasach zdarzały się objawienia prywatne. Przykłady ich znajdujemy i w Piśmie Świętym i …

podziel się:

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806

Skarga do Generała Kosińskiego na żołnierzy Napoleona roku 1806 dana. Generał Antoni Amilkar Kosiński, jeden z najbardziej znanych na ziemi pomorskich generałów. W 1806 roku służył u boku generała Dąbrowskiego, organizował departamenty bydgoski i kwidzyński. Wyzwalał Toruń, dowodził przednią strażą legionów Dąbrowskiego na Pomorzu. W grudniu 1806 r. tocząca się …

podziel się:

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku dany. Jan Czapski Kasztelan Elbiński, Olbracht Kawieczyński Podkomorzy Chełmiński, Walerian Kruszyński Miecznik Ziem Pruskich oraz pozostali są adresatami listu, którego autorem jest król Stanisław Leszczyński. Respons Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Wielmożnemu i urodzonym, Janowi Krzysztofowi Czapskiemu Kasztelanowi Elbińskiemu, Olbrychtowi Kawieczyńskiemu Podkomorzemu …

podziel się:

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok. Król Jan III Sobieski wystosowuje list do posłów w sprawie zaległych poborów dla wojsk koronnych.   Jan III z bożej łaski król Polski, Wielki Książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki inflancki wołyński kijowski podolski podlaski smoleński siewierski i czernihowski. Urodzony wiecznie …

podziel się: