Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku dany

Respons Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Wielmożnemu i urodzonym,

Janowi Krzysztofowi Czapskiemu Kasztelanowi Elbińskiemu,

Olbrychtowi Kawieczyńskiemu [podkomorzemu] Chełmińskiemu

Jakubowi Potulickiemu [podkomorzemu] Pomorskiemu.

Podkomorzym Walerianowi Kruszyńskiemu Miecznikowi Ziem Pruskich,

czytaj dalej

podziel się:

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Historia Szlachecka Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Jan III z bożej łaski król Polski, Wielki Książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki inflancki wołyński kijowski podolski podlaski smoleński siewierski i czernihowski.

Urodzony wiecznie na miły po dwóch zerwanych w gorszący sposób sejmikach stanów pruskich, już … czytaj dalej

podziel się:

Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Świadectwo Spustoszenia Opactwa Pelplińskiego. Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku . 

Działo się w Starogardzie, wobec sądu gajonego, dnia 28 lutego roku tysiąc sześćset pięćdziesiątego dziewiątego.

Wobec sądu i niniejszych akt miejskich starogardzkich osobiście zjawił się … czytaj dalej

podziel się:

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku

Jan III Sobieski list do Starościny Grudziądzkiej 1690 roku. Zwyczajowy list odpowiedzi w sprawach jakich Jan III Sobieski wysyłał wiele, ten napisany do Teresy Szczepańskiej z Konopackich Starościnie Grudziądzkiej.

Jan III z Bożej łaski Król Polski Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Żmudzki etc.

Urodzona wiernie nam … czytaj dalej

podziel się:

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704

Uniwersał Króla Augusta II w sprawie Konfederacji Sandomierskiej rok 1704. 

August wtóry z Bożej łaski król Polski, Wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski a dziedziczny książę Saski i elektor.

Wielmożny … czytaj dalej

podziel się: