Kronika Konopatu i Terespola wiek XX

 

 Poniższa Kronika Konopatu i Terespola wiek XX, począwszy od roku 1900 aż do końca drugiego milenium, powstało w oparciu o dokumenty urzędowe dostępne w archiwach, doniesienia medialne oraz fakty których świadkami są autorzy. Kalendarz wydarzeń Polskiego Konopatu w XX wieku, jest głównym tematem przewodnim tej historycznej osi czasu. Oparliśmy go pomimo upływu 500 lat o granice pierwotnego majątku dóbr Konopatu, wykluczając wsie Skarszewo i Poledno. Głównym czynnikiem zawężenia są działania organów publicznych oraz mediów. To one na przestrzeni ostatniego wieku, upraszczają by nie powiedzieć przekłamują stan faktyczny by podnieść prestiż własnych działań.

 Budując ZCiP, nie można było nazywać tej inwestycji jako budowanej w borze Konopackim czy też Przechówku lub przednówku Wielkiego Konopatu (grunty wsi odebrane dekretami rodzinie Gordonów z Laskowic) bo to miasto Świecie miało być nobilitowane tym zakładem. Nie wypadałoby pisać o nim, że jest w Konopacie, włączono więc graniczące z kombinatem przemysłowe Przechowo w granice Świecia, a tym samym małe miasteczko jakim było Świecie zostało nobilitowane  nowo powstającym zakładem.. Historycznie Świecie stało nieco na uboczu Chełmna – stolicy województwa chełmińskiego. Niestety władze Świecia na przestrzeni XX wieku podobnie jak wcześniej w wieku XIX, wielokrotnie blokowały wszelkie inwestycje związane z terenami obecnego Polskiego Konopatu czy Terespola. Świadczą o tym relacje prasowe z politycznych rozgrywek władz zarówno starostwa jak i władz miejskich Świecia. Podczas budowy kolei południowo północnej magistrali, lobbowały one za połączeniem kolejowym Świecie – Laskowice. Chełmno walczyło z drugiej strony, o to by główna stacja węzłowa znajdowała się w Terespolu Pomorskim, jak wiemy władze pruskie postanowiły zgodnie z oczekiwaniem grodu zza Wisły. W Świeciu było zbyt wiele skłóconych ze sobą środowisk by odnaleźć w tej inwestycji wspólny interes. Podczas budowy DK 91 oraz przeprawy przez Wisłę, miasto Świecie naciskało, by przeprawa na Wiśle znajdowała się vis a vis dzisiejszych „diabelców” i prowadziła przez jego północną stronę, jak wiemy tak się nie stało.

 Badamy historię, której dokumenty udostępniamy za sprawą NAC na stronach HS. Przedstawiamy piątą część kalendarium opartego o wiek XX. Kiedy fakt jest doniesieniem medialnym, staramy się go potwierdzić w kolejnych źródłach. Jeśli data podana np. w Wikipedii nie zgadza się z tą podaną w poniższej zawartości, zaręczamy, że ta z Wikipedii jest fejkiem kopiowanym za różnymi mało wiarygodnymi źródłami, w tym niemieckimi opracowaniami historycznymi z XIX wieku. Primo voto, naszym źródłem są rękopisy z biblioteki z Nawry, secundo voto, wiek XIX i XX kalendarium, aktualizujemy z ówczesnej prasy niemieckiej i polskiej.

Jeśli uważasz, że brakuje tu istotnej informacji i masz na nią dowody to zachęcamy do przesłania na adres historiaszlachecka@gmail.com opublikujemy ją z adnotacją autorską na życzenie.

 • 14 października 1900 r. – W niedzielę na stacji Terespol Pomorski zginął w nieszczęśliwym wypadku 34-letni żandarm Helmdach stacjonujący w Bukowcu. Chcąc zabrać siostrę na stację kolejową w Terespolu, konie od jego powozu przestraszone gwałtownie odskoczyły. Pan Helmdach wypadł z wozu uderzając głową drzewo tak mocno, że pękła mu czaszka i wkrótce potem zmarł.
 • 30 listopada 1903 r. – Na dworcu w Terespolu Pomorskim podczas manewrowania wykoleiło się pięć wagonów. Wpadły one na wóz węglarza i roztrzaskały go zupełnie. [1.12.1903 GT] 
 • 18 maja 1904 r. –  Podczas oczyszczania gorzelnianej studni w majątku Polski Konopat, zginął robotnik o nazwisku Szulerecki, natomiast kilka innych osób, biorących udział w akcji ratunkowej zostało rannych. [18.05.1904 GT]
 • 7 października 1904 r. – Młyn i posiadłość położoną w Kozłowie pod Terespolem nabył od p. Raczyńskiego z Szarlotenburga p. Bieber z Przechowa za 88800 marek.[GT231]
 • 22 października 1904 r. Do wydziału spraw kościelnych i szkolnych Pruskiej Rejencji Królewskiej w Kwidzynie, wpłynęło pismo przekazane dalej do powiatowego inspektora budowlanego w Świeciu. Prośba o kontrolę nowo wybudowanej zagrody szkolnej w Polskim Konopacie i dostarczenie nam zaświadczenia z kontroli w ciągu 6 tygodni. Na zagrodę szkolną składają się (opis na podstawie przeprowadzonej kontroli):
 1. budynek szkoły – na parterze 7 pomieszczeń: klasa na 60 osób i mieszkanie nauczyciela (3 izby, kuchnia, spiżarnia, magazynek); na poddaszu 7 pomieszczeń i wędzarnia; budynek ceglany; posiada okno dachowe;
 2. zabudowania gospodarcze – podwórze dla nauczyciela i uczniów, gumno (z porządnym klepiskiem), stajnia z miejscem dla świń, ptactwa (drobiu) i 2 krów
 3. budynek toalety – 1 pisuar i 1 ustęp dla chłopców, 2 ustępy dla dziewcząt, 1 ustęp dla nauczyciela
 4. kotłownia
 5. teren jest uporządkowany i zadbany.
 • 1905 r. – Świecie, Prusy Zachodnie, Rada Powiatowa zatwierdza 97 000 marek na budowę drugiej linii kolejowej Więcbork -Terespol.
 • 9 luty 1905 r. – Gazeta Toruńska donosi iż nowym dzierżawcom restauracji dworcowej został Pan Sheffier, dotychczasowy najemca rodzina Vormengów opuściła miejsce po 30 letniej dzierżawie.
 • 25 maja 1905 r. – Gazeta Toruńska donosi – „Nowy nabytek komisji kolonizacyjnej – Folwark Przysiersk położony w powiecie Świeckim pod Terespolem około 200 mórg obejmujący nabyła komisja kolonizacyjna od p. Gregora Polaka. Folwark ten posiadał przedtem p. Domaradzki.” [119]
 • 27 października 1905 r. – Pomiędzy Terespolem a Laskowicami doszło do wypadku kolejowego, potrącony został robotnik kolejowy Tolksdorf, nieszczęśnika znaleziono dopiero w sobotę niestety zmarł w domu chorych.[GT251]    
 • 1 listopada 1907 r. – Prasa donosi iż zlikwidowano połączenie pocztowe pomiędzy Chełmnem a Terespolem. W miejsce kursującej poczty będzie regularnie jeździł prywatny omnibus. [GT254]
 • 4 stycznia 1908 r. – Zakończono przebudowę trasy kolejowej z Terespola Pomorskiego do Świecia. Poprzednia trasa wiodła ze starego dworca zlokalizowanego o kilkaset metrów przed nowo powstałym, w miejscu wiaduktu kolejowego nad szosą Przysiersk – Świecie, biegła ona wzdłuż tej drogi. Następnie na wysokości jeziora skręcała w prawo, pod kątem 40 stopni, by następnie biec ku borowi. Niestety dotychczasowa bliskość drogi powodowała wiele wypadków i stwarzała niebezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Po przebudowie przestawiono tory z trasy obok drogi prowadzącej do Świecia, układając je równolegle do trasy na Gdańsk po wewnętrznej trasie od strony Terespol wybudowanie, następnie w odległości 1 km przecinają one magistralę gdańską, by biec dalej przez 660 metrów po wiadukcie kolejowym nad drogą Tuchola – Świecie i dalej przez Bór Konopacki łącząc się w lesie z poprzednią trasą. [bahnstatistik]
 • 18 czerwca 1909 r. – Uruchomienie połączenia kolejowego linii nr 240 pomiędzy Więcborkiem a Terespolem Pomorskim w kierunku Świecia o długości 68,29 km. [bahnstatistik]
 • 22 stycznia 1911 r. – Doszło do nieszczęśliwego wypadku pomiędzy stacjami Terespol Pomorski a Parlin, w godzinach wieczornych na przejeździe kolejowym zginął niejaki Felski. [26.01.1911 GT]
 • 28 lipca 1911 r. – Katastrofie kolejowej zapobiegło na trasie pomiędzy Terespolem a Laskowicami, sumienne wykonywanie obowiązków przez kolejarza torowego. Zanim pociąg ekspresowy do Wrocławia wjechał na tory na wysokości Kozłowa, toromistrz zauważył, że zaczepy szyn zostały porozkręcane nikczemną ręką. Stało się to na wysokim nasypie przy wiadukcie kolejowym w Kozłowie, najwyższym nasypie na Kolei Wschodniej. W wyniku natychmiastowej komunikacji z kierownikiem pociągu, ten został zatrzymany. Natychmiast powiadomiono żandarmerię, tej udało się schwytać zamachowca w bliskim sąsiedztwie przeprawy kolejowej. Był to siedmioletni syn robotnika z Kozłowa, Julian Łoszewski. Zapytany przez żandarma, dlaczego to robi, udzielił odpowiedzi, -„chciałem zobaczyć, jak pociąg jedzie w dół z wiaduktu”.
 • 22 luty 1912 r. – Stowarzyszenie recyklingowe powiatów Świeckiego i Chełmińskiego odbyło swoje doroczne walne zgromadzenie w Terespolu Pomorskim. Pomimo słabej koniunktury w handlu bydłem w ubiegłym roku, zaprezentowany bilans zakończył się zyskiem netto w wysokości 2152 marek. Liczba członków wzrosła o 100. Dokonano wyborów uzupełniających do rady nadzorczej, na prezesa grupy, a także sporządzono sprawozdania dotyczące powołania nowego dyrektora zarządzającego. [TP]
 • 6 maja 1912 r. – Lokalny oddział Niemieckiego Stowarzyszenia Rynków Wschodnich zorganizował wczoraj wieczór wykładów w hotelu na dworcu w Terespolu, aby ułatwić uczestnictwo członkom z zewnątrz.
 • 31 lipca 1912 r. – Na stacji Terespol Pomorski wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Gustav Mallong z Nejzas (chełmiński) uległ wczoraj śmiertelnemu wypadkowi, kiedy przyjechał na pociąg do Bydgoszczy ze swoimi ogórkami. Zatrzymał się na stacji i nakarmił konie. Kiedy próbował je ponownie zaprząc, zwierzęta się spłoszyły i uciekły. Rolnik upadł pod wóz tak, że oba koła przejechały mu po głowie, po krótkim czasie ranny zmarł.
 • 7 sierpnia 1912 r. – Pracownicy kolejowi Karl Wummel i Max Dankwart z Terespola znaleźli śmierć w wodzie. Obaj udali się do Kozłowa, aby wziąć orzeźwiającą kąpiel w rzece, dostali się w głębokie miejsce w pobliżu pompowni i utonęli. Do tej pory dzięki starannym poszukiwaniom, udało się odzyskać tylko zwłoki Dankwarta.
 • 17 maja 1913 r. – Gazeta Grudziądzka lakonicznie donosi, iż w Drozdowie spaliła się szkoła.[GG]
 • 14 października 1913 r. –  w Terespolu odbędzie się ogólnodostępny targ koni, na którym druga komisja remontowa kupi umiarkowaną liczbę koni kawaleryjskich, głównie artyleryjskich i pociągowych. [TG]
 • 20 grudnia 1913 r. – Przełomowa chwila w majątku Konopackim, starosta von Halem negocjował z zainteresowanymi stronami przeniesienie osiedla Terespol z powiatu Polski Konopat oraz utworzenie gminy wiejskiej Terespol. Ponieważ przydział ziemi 36 akrów obiecany przez właściciela Gordona z Laskowic, został uznany za zbyt mały na utworzenie wsi, prawie wszyscy obecni wypowiedzieli się przeciwko powstaniu Terespola jako wiejskiej gminy.
 • 7 maja 1914 r. – Gazeta Gdańska donosi Pod mostem kolei żelaznej zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich należący do kupca Tewsa z Torunia został doszczętnie zepsuty, a jadący w nim ciężko pokaleczeni. 
 • 4 lipca 1914 r. –  Kierownik stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim Otto Scheffler, sprzedał swój hotel Dworcowy za 65 000 marek rentierowi Schulzowi ze Szczytna.
  Kalendarium Konopatu i Terespola wiek XX

  1913 Hotel Dworcowy w Terespolu

  • Październik 1914 r. – Książka telefoniczna dla wyższych okręgów pocztowych w prowincjach Prusy Wschodnie i Zachodnie, Pomorze i Poznań. W wydaniu stoi :
  • Hotel Dworcowy Terespol nr 7
  • Spedycja towarowa Terespol nr 3
  • Klewin – zarządca majątku Polski Konopat.
  • 1 września 1917 r. – Na dworcu w Terespolu aresztowano 2 mężczyzn, którzy zabili potajemnie 2 świnie i uprawiali zakazany handel mięsem. Odstawiono ich do więzienia w Świeciu. Jeden z nich został dopiero niedawno z domu karnego wypuszczony.[GT200]
  • 7 lipca 1916 r. – Dwóch uciekinierów armii rosyjskiej zostało zatrzymanych w lesie terespolskim przez leśniczego Oehmke z Terespola i przekazanych dowódcy wojskowemu w Przechowie. Zbiegów zdradził dym z ogniska które rozpalili w lesie.
  • 25-28 stycznia 1920 r. – Ewakuacja administracji oraz wojska pruskiego z terenu powiatu Świeckiego. Linia kolejowa ze Świecie – Terespol Pomorski a następnie do Klonowa pod Bydgoszczą obsługuje specjalnymi pociągami wyłącznie ewakuacje pruską.
  • 1921 rok – W prasie ukazuje się wykaz nazw urzędowych dla miejscowości względem urzędów pocztowych oraz telegraficznych. I tak miejscowość Terespol uzyskuje oficjalną nazwę Terespol Pomorski
  • 30 września 1921 r. – GUS Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza pierwszy powszechny spis ludności. Polski Konopat przedstawiony jest wespół z osadami i wsiami, Drozdowo folwark, Polski Konopat cegielnia, Polski Konopat folwark, Terespol leśny, Terespol osada, Terespole Pommern stacja kolejowa, Wyrwa osada młyn. W tym czasie majątkiem zarządza Franz Gordon.
  • Liczba budynków łącznie 36, Drozdowo folwark 3, Polski Konopat cegielnia 1, Polski Konopat folwark 10, Terespol leśny 1, Terespol osada 12, Terespole Pom. stacja kolejowa 8, Wyrwa osada młyn 1.
  • Ludność ogółem 514/mężczyzn 241/kobiet 273, w tym: Drozdowo folwark 33/m16/k17, Polski Konopat cegielnia 2/m1/k1, Polski Konopat folwark 203/m97/k106, Terespol leśny 3/m1/k2, Terespol osada 84/m35/k49, Terespole Pommeren stacja kolejowa 180/m86/k94, Wyrwa osada młyn 9/m5/k4.
  • Podane w spisie narodowości, Polaków 463, Niemców 51 w tym: Drozdowo folwark Polaków 23/10 , Polski Konopat cegielnia 2, Polski Konopat folwark 184/19, Terespol leśny 0/3, Terespol osada 70/14, Terespole Pommeren stacja kolejowa 180, Wyrwa osada młyn 4/5.
  • Wyznanie ogólnie: 463 katolików, 51 ewangelików.
  • 8 grudnia 1922 r. – W tych dniach zdarzył się w Terespolu następujący wypadek: Dwie córeczki emigranta Borgaczowa, zamieszkującego od lat 11 w Detroit w Ameryce, miały wyjechać obecnie do rodziców. W tym celu ojciec wspomnianych przysłał do swego znajomego, niejakiego Turka 95 dolarów na pokrycie kosztów podróży, prosząc go równocześnie o dostarczenie córek aż do portu, z którego miał nastąpić wyjazd. Pozostałe po wykupieniu biletów okrętowych 15 dolarów stało się widocznie powodem zbrodni, Na wysokości Terespola znaleziono ranne 12-letnie dziewczę, w którym policja rozpoznała starszą córeczkę Borgaczowa Anielę. W skutek tego przyaresztowano Turka i jego przyjaciela aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Drugą córeczkę Zośkę ulokowano w pewnym przytułku. Ostatnia zeznaje, że resztę pieniędzy miał przy sobie Turek, zaś on twierdzi, że owe 15 dolarów posiadała Borgaczowna Aniela, która wypadła z pociągu przez nieostrożność. Czy tu zaszła zbrodnia, wykaże śledztwo. W każdym bądź razie jest to sprawa bardzo podejrzana.[SP283]
  • 1 stycznia 1924 r. – Opublikowano stan posiadaczy lasów o obszarze większym niż 50 ha. Wg tego zestawienia majątek Polski Konopat Franciszka Gordona posiada ich 464,34 ha.
  • 3 sierpnia 1924 r. – W niedzielę dokonano w Terespolu poświęcenia biblioteki im. ks. Piotra Skargi, powstałej staraniem prof. Kowalskiego a ufundowanej przez p. Antoniego Cholewskiego, który tu przez 4 lata był restauratorem na dworcu. Zebrało się bardzo wielu pracowników kolei i innych z żonami i dziećmi. Przemawiali Pan Wasiański, Naczelnik Poczty Deja, Naczelnik Stacji Kłopotek, a dzieci kolegów deklamowały wiersze patriotyczne, za co dostały historyczne książki w upominku z podpisami komitetowych pod napisem: „dla zachęty do nauki i cnoty”. Prof. Kowalski w godzinnym przemówieniu wskazywał na patrona biblioteki ks. Skargę, jako na wzór i przykład dla nas. Wspólna fotografia i wspólny śpiew Roty Konopnickiej zakończyły ten piękny dzień, w którym p. Cholewiński za swój ciężko zapracowany grosz zostawił nam w darze i na pamiątkę 200 pięknych książek.
  • 14 listopada 1924 r. – W nocy z 13 na 14 bm. zamordowani zostali w ohydny sposób właścicielka oberży Jadwiga Strehlau (60 lat) i syn jej Fryderyk Lauterborn (31 lat). Mordercy, na których tropie jest policja, zrabowali wszystkie wartościowe rzeczy, mianowicie bieliznę. Zamordowani sami zamieszkiwali domostwo, dlatego też nie można było stwierdzić wszystkich skradzionych rzeczy. Mordercy byli ostatnimi gośćmi lokalu. Zamordowani zamierzali zamknąć lokal i przygotowywali się do udania na spoczynek. Wypraszając prawdopodobnie złoczyńców zaskoczony został Fryderyk Lauterborn w jednym z przyległych do restauracji pokojów przez morderców i w ciężkiej walce zadano mu dwa uderzenia nożem w okolicę serca. Następnie mordercy poderżnęli nieszczęsnej ofierze gardło. W drugim pokoju obezwładniono Jadwigę Strehlau ciężkim uderzeniem w tył głowy. Następnie związano staruszkę i zakneblowano jej usta. Złoczyńcy widocznie po dokonanej zbrodni z całym spokojem przeszukali mieszkanie albowiem szafy były otwarte i zdradzają ślady gruntowego przeszukiwania. Zaraz po wykryciu morderstwa zaalarmowano policję kryminalną w Grudziądzu.
  • Rok 1925 – Wójtem Wójtostwa Polski Konopat jest Ksawery Wilczewski natomiast jego zastępcą J. Mroziński obaj z Przysierska. 
  • 11 stycznia 1925 r. – Odbyło się zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Na przewodniczącego spotkania wyznaczono Sławeckiego. Przemawiał komendant obwodowy pan Chruściński oraz ksiądz Prabucki ze Świecia. Wybrano nowy zarząd przez aklamację, ponownie prezesem został p. Falgowski, p. Lowi zastępcą, p. Gierszewski komendantem, jego zastępca p. Capiński, p. Grocki skarbnikiem. Panowie Rybiński i Schroeder ławnikami. Żegnano p. Deję który odchodzi do Bydgoszczy. [D.B]
  • 20 stycznia 1925 r. – Jak dalece obecne połączenia kolejowe są niewystarczające, świadczy doskonałe prosperowanie przedsiębiorstw przewozowych dla komunikacji osobowej między Świeciem a stacją Terespol (kolei Gdańsk-Bydgoszcz). Przedsiębiorstwa te rozwinęły się zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Początkowo używano powózek, wreszcie ukazały się i samochody. Obecnie mamy już regularną i nieźle zorganizowaną komunikację. Udających się do Świecia sprawy te mogą interesować, tym bardziej, że na pierwszy plan wysuwa się tu komunikacja autobusem, wcale wygodnym, ogrzanym i wewnątrz oświetlonym, którym jazda ze Świecia do odległego o 7 km Terespola lub z powrotem kosztuje zaledwie 2 zł.. Takąż opłatę pobierają właściciele innych samochodów i powózek. Wspomniany autobus ma swój rozkład jazdy tj. odjeżdża ze Świecia w godzinach (1:00, 7:50, 11:20, 16 i 17:30 a z Terespola w godzinach 7:05, 8:50, 12:10, 17:10 i 18:10, przy czym przestrzeń tą przebywa w czasie około 20 minut, ewentualnie prędzej, bo w ciągu niecałych 10 minut.[DB15]
  • 26 stycznia 1925 r. – O godz. 12 odbyło się w Terespolu w Hotelu przy dworcu, zebranie powiatowych osadników, głównie rentowych. Na zebranie to przybył z Grudziądza p. SŁ. Kunz, gen. sekretarz i wygłosił dość obszerny referat w sprawie osadników rentowych, tłumacząc słusznie, ażeby renty osadników, zwaloryzowane przez rząd, zostały zastosowane do dzisiejszej wartości ziemi. Następnie odczytał list posła p. Walaszka, w którym tenże donosi, że osadnikom anulacyjnym zostaną prawdopodobnie wpłaty rozdzielone na raty, oraz, że rząd chce udzielić kredytów krótkoterminowych na 4% dla osadników Pomorza. Na Pomorze przypaść ma 35 tyś złotych, co wydaje się bardzo mało. Oprócz tego, Bank Rolny daje pożyczki na zasiewy, tak samo Bank Rolniczy Pomorski. Po referacie otworzono dyskusję, w której zabrał głos p. Osmański, poruszając sprawę pożyczki gdzie jej zażądać i kto ma poświadczyć rzekomemu osadnikowi, że zasługuje na rentę? Na pytania powyższe p. Kunz dał obszerne wyjaśnienie. Dalej poruszono sprawę renty zaległej i szacowania osad anulacyjnych a także, aby do Komisji szacunkowe; wszedł ktoś ze związku. W końcu zawiadomił p. Kunz, że osadnicy nie są zmuszeni ubezpieczać swe ziemiopłody od gradobicia tylko w, Veście”, ale również mogą i w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Następnie walne zebranie Osadników powiatu świeckiego uchwalono na dzień 15. Lutego br. [DB28]
  • 8 kwietnia 1925 r. – Poruszona przed kilku tygodniami kwestia połączenia Chełmna z koleją Tczewsko – bydgoską została urzeczywistniona. Pan Granowski z Chełmna zaprowadził regularną komunikację autobusową z Terespolem. Na razie chodzi jeden wóz trzy razy dziennie, mianowicie ze stacji przed ,,Dworcem Chełmińskim” na rynku o godz. 7, 11, i 16-tej. Jazda trwa pół godziny. Zarząd rzeki Wisły w Chełmnie poczynił starania, aby kursujące autobusy na trajekt czekać nie potrzebowały, co z uznaniem tu podnosimy. Frekwencja jest bardzo dobra i przedsiębiorca nosi się z myślą zaprowadzenia drugiego samochodu.[DB51]
  • 13 maja 1925 r. – Wiosenne targi remontowe w Terespolu Pomorskim odbyły się o 14 po południu. Był to skup koni bezpośrednio od hodowców z przeznaczeniem dla wojska.
  • 21 czerwca 1925 r. – W Terespolu odbył się zjazd Związku Niższych Pracowników Poczty i Telegrafu. Zgromadzeni w sali pana Skomskiego delegaci z okolic i placówek, wybrali prezesa a został nim pan Rybiński oraz sekretarza a został nim pan Koniarski oraz skarbnikiem pan Burnicki. [D.B.]
  • 5 sierpnia 1925 r. – Targi remontowe w Terespolu Pomorskim. Był to skup koni bezpośrednio od hodowców z przeznaczeniem dla wojska.
  • 18/19 sierpnia 1925 r. – Doszło do celowego aktu sabotażu na jednym z torów na rozjazdach w Terespolu. W porę zauważono rozkręcone tory, po przeprowadzonym śledztwie okazało się iż sprawcą był niejaki Jan Wąsowski robotnik kolejowy z Terespola, który przyznał się do winy. (G.G)
  • 25 sierpnia 1925 r. – Kolejne już drugie w tym miesiącu targi remontowe w Terespolu Pomorskim organizuje Pomorska Izba Rolnicza. Był to skup koni bezpośrednio od hodowców z przeznaczeniem dla wojska. 
  • 8 listopada 1925 r. – Towarzystwo nauczycieli Terespole – Laskowice odbyło w Terespolu posiedzenie, w którem brała udział poważna ilość nauczycielstwa. W zagajeniu wskazał przewodniczący na to:, że nauczycielstwo mimo trudnego położenia materialnego jest gotowe pracować z zapałem i energią dla dobra szkoły i społeczeństwa. Główny przedmiot obrad stanowiła sprawa „Reformy szkoły” p. ministra Grabskiego. Referat na temat: „Stosunek szkół powszechnych do średnich i zawodowych” wygłosiła p. Celewiczówna. Z dyskusji wynikło, że nauczycielstwo obawia się, aby szkoła powszednia nie przygotowała dzieci wyłączenie do szkoły średniej. Zadaniem, bowiem szkoły powszechnej jest przygotowanie dzieci do życia praktycznego, które ma u nas charakter wybitnie rolniczy. Szkoła powszechna może w pewnym okresie przygotować dzieci do szkół średnich, ale w wyższych oddziałach nie jest możliwe zupełne zastosowanie programu do odpowiednich klas szkoły średniej. Po załatwieniu spraw organizacyjnych zakończono zebranie pieśnią „Boże coś Polskę”. Po zebraniu uczestników połączyły gry i rozrywki. [Echo Gdańskie nr 60/1925]
  • Rok 1926 – Wójtem Wójtostwa Polski Konopat jest Ksawery Wilczewski natomiast jego zastępcą J. Mroziński obaj z Przysierska. 
  • 21 maja 1926 r. – O godzinie 12 w nocy podczas trwającej burzy piorun nieszczęśliwie uderzył w stodołę majątku Polski Konopat, stodołą spłonęła doszczętnie. [DB125] 
  • 22 maja 1926 r. – Doszło do wypadku na stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim. Podczas przetaczania wagonów, konduktor pomocniczy Drzycimski w wyniku nieszczęśliwego wypadku złamał nogę. [D.B.]
  • 25 czerwca 1926 r. – Olbrzymie oberwanie chmury, które doszczętnie spustoszyły pola w okolicach Świecia. W górzystej okolicy Terespola woda utorowała sobie ujście przez pola. Wyrwy, miejscami na metr głębokie rowy. Olbrzymie masy wody spłynęły jednak rychło z pagórkowatych pól do Wdy, która wylała. Jednak równinami stoi, zboża i ziemniaki w wodzie; pola zupełnie rozmoknięte.
  • 19 lipca 1926 r. – Rozprawa w sprawie morderstwa karczmarzy z Terespola. Na ławie oskarżonych zasiedli Stanisław Lendzion i Feliks Marcinkowski. Przewodniczył p. dr. Lachecki, oskarżał p. prok. dr. Meisel. Bronił z urzędu oskarżonego Lendziona aplikant sądowy p. Gajda, a oskarżonego Marcinkowskiego aplikant sądowy p. Wierzbowski. Jako sędzia zawodowy zasiadał p. Chmielewski. Publiczności zebrało się bardzo wiele, na rozprawę powołano 52 świadków. 
  • 29 września 1926 r. – O godzinie 10.00 rozpoczynają się targi remontowe.
  • 16 października 1926 r. – Zarząd Towarzystw Kupców Samodzielnych w Chełmnie poczynił wszelkie przygotowania, aby swoim gościom pobyt w Chełmnie udogodnić I uprzyjemnić. W sobotę 16 października oczekiwać będzie delegacja Towarzystwa na dworcu w Terespolu na przybliżających z dalszych stron gości już od godziny 6-tej popołudniu. Gotowe będą samochody aż do ostatniego wieczornego pociągu do godz. 9 celem przewiezienia gości przez Wisłę do Chełmna, Również w niedziele 17. X. Komunikacja samochodowa z lewym brzegiem Wisły jest zapewniona od godziny 7 rano. Jakkolwiek program Walnego Zjazdu został jut przez Centralę Towarzystw w Grudziądzu podany do wiadomości, uważamy za wskazane przypomnieć program ten jeszcze szerszym kołom kupiectwa. Zjazd rozpocznie się o 9 godzinie uroczystym nabożeństwem w starożytnej farze chełmińskiej. Po nabożeństwie około godz. 10 podejmie Towarzystwo chełmińskie delegatów i gości skromnym śniadaniem w Dworze Chełmińskim (przy rynku). Obrady delegatów rozpoczną się o godź. 10.00 na sali Strzelnicy na przeciw dworca kolejowego. Po krótkiej przerwie odbędzie się potem o 3 godzinie popołudniu plenarne posiedzenie także w Strzelnicy przy udziale władz i przedstawicieli sfer urzędniczych, państwowych, samorządowych bankowych Itp. Zjazd zakończy się wspólnym obiadem o 6 tej oraz rautem o 9.30 na sali w strzelnicy. Chcąc zapewnić szanownym uczestnikom zjazdu wygodne pomieszczenie oraz komunikacje prosimy o rychle zgłoszenia przez towarzystwa czasu przyjazdu, ilości uczestników i ewentualne zamówienia pokojów. Zaznacza się, że najdogodniejszy dojazd do Chełmna dla uczestników z lewego brzegu Wisły jest przez stację Terespole. Chełmno, dnia 8 października 1926 r. Zarząd Towarzystwa Kupców Samodzielnych. J. Chmurzyński prezes.
    Przeprawa Promowa z Chełmna na zachodni brzeg w kierunku Terespola i Świecia

    Przeprawa Promowa z Chełmna na zachodni brzeg w kierunku Terespola i Świecia

    • 5 czerwca 1927 r. – Rozpoczął się VI Raid Międzynarodowy Automobilklubu Polski. Uczestnicy rajdu udający się z Warszawy w kierunku północnym przejeżdżali przez Terespol Pomorski. Tak to opisywał w 1927 roku miesięcznik „Auto” – „…Warszawa odniosła się do rajdu  z ogromnym zainteresowaniem, jak zresztą wszystkie  miasta, przez które przejeżdżaliśmy…Bydgoszcz i Terespol Pomorski powitały rajd serdecznymi napisami…”
    • 9 czerwca 1927 r. – W Terespolu Pomorskim odbył się włościański pokaz koni. Wystawiono 31 koni, nagrodzono 17 klaczy i źrebiąt, suma nagród wyniosła 420 zł.
    • 16 czerwca 1927 r. – Na stacji Terespol Pomorski przy wyjeździe ze stacji pociągu towarowego wykoleił się na zwrotnicy jeden z wagonów pociągając za sobą trzy następne. Wskutek wypadku jeden z torów był zatarasowany pomiędzy 3 popołudniu a 6.30 następnego ranka.
    • 22 czerwca 1927 r.Terespol Pomorski, miejscowa filia kolejarzy Zjednoczenia Zawodowego Polskiego obchodziła poświęcenie swego sztandaru. Poświecenia dokonał ksiądz Hoppe z Przysierska, następnie nastąpiło wbijanie pamiątkowych gwoździ. Uroczystość uświetnili pp. Przybylski z Warszawy, Drejski, Kulerski, poseł Pawlak, poseł Reder, Karbowski, Rukowski, Błaszczyk, Sadowski, i Włoch.
    • 20 sierpnia 1927 r. – Samolot „Hannfrot”, który leciał z Grudziądza w kierunku Bydgoszczy, musiał awaryjnie lądować w Terespolu. Zepsuł się cylinder w silniku. Samolot został przetransportowany ciężarówką z powrotem do Grudziądza.[WeichselPost197]
    • 14 września 1927 r. – W myśl okólnika Pana Wojewody z dnia 30. VII. L. Dz. VII. G. 5185 i reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12. VI nr. Wojsk. 2540/27 w Terespolu na targowisku o 11:30 odbędą się targi remontowe, które przeprowadzi komisja remontowa nr 2 w Warszawie dla zakupu koni wierzchowych i artyleryjskich.
    • 22 września 1927 r. – Doszło do wypadku motocykla wojskowego na trasie do Tucholi. Motocykl z trzema pasażerami na pełnym biegu zahaczył o kamień przydrożny i przewrócił się. Prowadzący kapitan Chałupa doznał ciężkich obrażeń, został przetransportowany samolotem do Warszawy. Pozostali dwaj pasażerowie doznali lżejszych obrażeń.
    • 27 stycznia 1928 r. – Odbyło się zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Na przewodniczącego spotkania wyznaczono p. Lewi. Po sprawozdaniu i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrano nowy. pp. Sławecki Ludwik został prezesem, Lowi zastępcą, Sadowski komendantem, Ziętak jego zastępcą. Reszkowski sekretarzem, Licznerski referentem oświatowym, Grodzki skarbnikiem. Cież0kowski, Zawiszewski ławnikami, Igliński i Wiśniewski rewizorami kasowymi. Uchwalono składkę miesięczną po 2 złote na miesiąc na sztandar dla towarzystwa.
        • 25 luty 1928 r. – Gazeta Sępoleńska donosi iż przed kilkoma dniami aresztowano naczelnika stacji Terespol Pomorski p. Józefa Lowi. Dopuścił się on sprzeniewierzenia 12 000 zł na szkodę skarbu państwa.
        • 14 czerwca 1928 r. – Dziś, o godz. 9 rano, przed. II-gą Izbą karną Sądu okręgowego rozpoczyna się proces w głośnej sprawie morderstwa w Terespolu. Jako podejrzanych sprawców mordu aresztowano w kilka tygodni później Stanisława Lendziona i Michała Marcinkiewicza. W lipcu 1926 roku stanęli oni przed Sądem okręgowym w Grudziądzu i skazani zostali na dożywotne więzienie. Na skutek wniesionego przez obrońców skazanych sprzeciwu, sąd rewizyjny w Warszawie wyrok zniósł i wyznaczył ponowną rozprawę na dziś. Świadków jest 64. Oskarża prok. Olszewski; Marcinkiewicza broni mec. Bernecki, Lendziona mec. Pehr. Proces budzi zrozumiałe zainteresowanie.[GN135]
        • 15 czerwca 1928 r – W piątek późnym wieczorem zakończył się proces przeciwko Lendzionowi i Marcinkiewiczowi, oskarżonym jak wiadomo o zamordowanie oberżystki Strehlauowej i jej pasierba Lautenborna w Terespolu. Lendzion dostał 15 lat, Marcinkiewicz dożywotnie więzienie. 
        • 8 maja 1928 r. – W hotelu „Dworcowym” przeprowadzono szczepienie przeciwko ospie dla miejscowości Polski Konopat, Terespole, Kozłowo i Drozdowo. [Orędownik Powiatu świeckiego 01/05/1928]
        • 11 Czerwca 1928 r. – w Bukowcu w lokalu p. Czajkowskiego przeprowadza się pobór do wojska rocznika 1907 oraz ochotników z roczników 1908/1909/1910. Wstawiennictwo do lokalu dla poborowych z miejscowości Drozdowo i Polski Konopat.
        • 7 lipca 1928 r. – Obwieszczenie Starosty Powiatowego o zmianie nazwy Mały Konopat Niemiecki na Mały Konopat. Zgodnie z dekretem MSW z dnia 21 czerwca1928 roku. [MP 163 z d. 18.7.1928] 
        • 25 lipca 1928 r. – Wypadek na stacji w Terespolu Pomorskim. W wyniku wychylania się na peronie nieznany z personaliów osobnik został porwany przez pęd pociągu i wciągnięty pod koła składu. Pociąg wlókł nieszczęśnika przez kolejne 30 metrów, powodując natychmiastową śmierć, ciało było tak zniekształcone, iż nie sposób było rozpoznać człowieka.[d.b.169]
        • 11 grudnia 1928 r. – Gazeta Bydgoska donosi iż w Terespolu Postawiono krzyż drewniany, po środku wsi urzędniczej. Pan Józef Poznański kołodziej z Przysierska był fundatorem owego krzyża, figurę Chrystusa zaś zakupili kolejarze wespół z pocztowcami. Poświecenia przy licznym udziale mieszkańców dokonał ksiądz Hoppe z Przysierska. [db]
        • 1929 rok – W księdze adresowej gospodarstw rolnych jako dzierżawca widnieje Korthals Otto. Majątek Polski Konopat jako właściciel widnieje Franz Gordon.
        • 1929 rok – W dzienniku ustaw nr 9, podano listę imienną gospodarstw podlegających wywłaszczeniu zgodnie z Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej. Przewidziano do parcelacji i wykupu przymusowego 545 ha prywatnych majątków Polskiego Konopatu i Laskowic których właścicielem jest Franciszek Gordon.
        • 6 luty 1929 – W Terespolu Pomorskim odbyło się walne zebranie Korporacji Młynów Gospodarczych na powiaty świecki i gniewski. Przewodniczący korporacji p. Rybarczyk otworzył spotkanie. Skrytykowano działania władz centralnych oraz narzucanie przez centralę typu mielonej mąki pochodzącej spod Warszawy, którą na pomorzu nazywana jest „torfem do kitowania” i nie nadaje się ona do wypiekania chleba. Przy wysokiej technologii młynarstwa pomorskiego, uznano wytyczne władz centralnych za obelgę.[db]
        • 2 czerwca 1929 r. – W dniu dzisiejszym Towarzystwo Powstańców i Wojaków poświeciło swój nowy sztandar. Zarząd czyli, prezes Okoński, p.p Koniarski, Czendel, Sadowski, Capliński, Pawłowicz, Licznerski i Ziętak zorganizowali imprezę jakiej Terespol dawno nie wdział. Na uroczystość przybyły liczne delegacje z TPiW ościennych miast i wsi. Nastąpił uroczysty przemarsz ul Dworcową przez bramę z łukiem triumfalnym do kościoła parafialnego w  Przysiersku gdzie proboszcz Hoppe odprawił uroczystą mszę świętą. Po mszy wszyscy powrócili do Terespola Pomorskiego, gdzie w ogrodzie hotelu Dworcowego rozpoczął się koncert orkiestry kolejowej z Bydgoszczy. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Echa uroczystości poświęcenia z sztandaru. Oprócz w Dzienniku wymienionych chrzestnych tut. sztandaru przez specjalnego sprawozdawcę, zaszczycili nas swą obecnością jako chrzestni pp.: Niewiadowa, Woźywiłło z Terespola, Kalinowscy z Pruszcza-Bagienicy i Prabuccy z Świecia.[DB]
        • 18 czerwca 1929 r. – Znaleziono przypadkowo człowieka bez życia, wiszącego na jednym z drzew nad rzeką Wdą, tuż w pobliżu mostu w Kozłowie Według krążących wersji denatem-samobójcą jest pewien siodlarz z sąsiedniego Przechowa, który targnął się na życie w obawie przed karą więzienną, na którą został przez władze sądowo skazany. Policja przeprowadza szczegółowo śledztwo.[DB140]
        • 22 sierpnia 1929 r. – o godzinie 14:30 w Terespolu zarządzeniem Ministra Spraw Wojskowych Komisja Remontowo nr. 2 w Po­znaniu, przeprowadza na Pomorzu zakup koni remontowych od hodo­wców.
        • 15 luty 1930 r. – w Monitorze Polskim nr 38 podano listę imienną gospodarstw podlegających wywłaszczeniu zgodnie z Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej. Przewidziano do parcelacji i przymusowego wykupu 737 ha należących do rodziny Gordon w Polskim Konopacie, Przechowie, Wielkim Konopacie i Drozdowie. Oraz 980 ha z majątków Parlin, Poledno. Niedźwiedź, Wielki Konopat, należących do Fritza Hilmara Wuthenaua.
        • 16 marca 1930 r. – Doroczne walne zebranie Związku Niższych Pracowników Poczt, Telegrafu i Telefonu zagaił prezes p. Kasprzyk-. Na marszałka zebrania powołano członka zarządu okręgowego p. Kamińskiego, na sekretarza p. Grabiszewskiego.
         Sprawozdanie z działalności zarządu za rok ubiegły zdawali kolejno pp.: prezes Kasprzyk, sekretarz Theus, w zast. skarbnika Theus, rewizory kasy p. Rejmańczykowski i p. Zielniewski. Do nowego zarządu wybrani zostali: prezes p. Theus, sekretarz p. Wróblewski, skarbnik p. Rejmańczykowski, zast. prezesa p. Kruczyński, zast, sekretarza p Grabiszewski, zast. skarbnika p. Lewandowski Rewizorami kasy są pp.: Szmydt, Onasz i Kiedrowski, ławnikami pp.: Ziółkowski i Rozynek.
        X lecie istnienia koła Związku Zawodowego Niższych Pracowników Poczt i Telegrafów w Świeciu - złożenie wieńca pod pomnikiem Serca Jezusowego

        X lecie istnienia koła Związku Zawodowego Niższych Pracowników Poczt i Telegrafów w Świeciu – złożenie wieńca pod pomnikiem Serca Jezusoweg

        • 31 marca 1930 r. – Wójtem Wójtostwa Polski Konopat jest Ksawery Wilczewski a jego zastępcą J. Mroziński obaj z Przysierska. 
        • 6 kwietnia 1930 r. – Założenie w Terespolu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Męskiej. W skład zarządu weszli, Albin Bremer jako prezes, p. Kufel jako sekretarz, Maksymilian Kierzkowski jako skarbnik. Do stowarzyszenia przystąpiło 18 młodzieńców i jest nadzieja że zgłosi się więcej z sąsiednich wiosek.
        • 3 maja 1930 r. – Towarzystwo Młodzieży Polskiej urządziło wielką zabawę z okazji swojego założenia. Wieczorem odbyły się dwa przedstawienia „Polska już wolna” oraz „Kominiarz i Piekarz”. [GG105]
        • 20 maja 1930 r. – Przy moście kolejowym w kierunku TerespolPrzechowo napadnięty został przez trzech sprawców uczeń malarski Klapczyński Józef z Bukowca. Napastnicy pod groźbą rewolweru zażądali pieniędzy. Napadnięty wydał posiadaną gotówkę po czym napastnicy nie wyrządzając nikomu krzywdy zbiegli nierozpoznani. [GG120]
        • 21 września 1930 r. – Przez Terespol przebiega trasa liczącego 220 km wyścigu kolarskiego z Bydgoszczy przez Nakło, Mroczę, Więcbork, Sępólno, Kamień, Chojnice, Tucholę wspomniany Terespol a zakończenie nastąpi na starcie, czyli w Bydgoszczy. Organizatorem jest Sokół V z Bydgoszczy.
        • 25 października 1930 r. – Odbyło się zebranie kolejarzy sympatyków B. B. W. R. [celem utworzenia Koła miejscowego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (Pisłudskiego)]. Na zebranie stawiło się około 50 pracowników służby stacyjnej i ruchu. Po referacie p. Pawłowicza, który uzasadnił potrzebę utworzenia Koła zgłosiło się na członków Koła 36-ciu. Do Zarządu miejscowego Koła B. B. W. R. wybrano jednogłośnie: Zawiadowca stacji pan Pawłowicz Władysław, prezes, kolejarz pan Wilczyński Franciszek – wiceprezes, starszy stacyjny Leciejewski Ludwik – sekretarz, starszy asystent pan Czendel Józef – skarbnik.
        • 4 listopada 1930 r. – O godzinie 9:00 odbyły się Targi Remontowe organizowane przez Pomorską Izbę Rolniczą. 
         • 12 lutego 1931 r. – Walnemu zebraniu Korporacji Młynów Gospodarczych Przewodniczył p. Rybarczyk z Łowinka. Sprawozdanie złożył p, Zenker. Do nowego zarządu wybrano w uzupełnieniu pp. Krausego z Drzycimia, Zenkera z Pruszcza i Ziętkowskiego ze Świecia.
         • 1 lipca 1931 r. – Odbyło się zebranie KPW (Kolejowe Przysposobienie Wojskowe), na obrady zjechało się 120 kolejarzy. Obrady otworzył prezes p. Wawerka, wybrano nowego komendanta został nim Józef Pacera, referentem zaś Jan Jabłoński, sekretarzem p. Gnidziński a jego zastępcą Józef Czenelda.
         • 12 lipca 1931 r. – W Terespolu odbywa się Święto Robotników Rolnych Powiatu Świeckiego. o godz. 12:15 rozpoczęto świętowanie przy udziale ponad 500 uczestników w tym ponad 100 kobiet. W sali pana Szulca sekretarz druh Jańczak z Grudziądza, hasłem „Szczęść Boże” przywitał uczestników. Zjazd zakończył się po poszczególnych wystąpieniach znamienitych gości o godz. 17:30 odśpiewaniem „Roty” oraz pieśni „Kochajmy się bracia mili” [GłosRobotnika87]     
         • 31 lipca 1931 r. – W dniu dzisiejszym znaleziono nadleśniczego Radeckiego w jego mieszkaniu z raną postrzałową skroni. Według ludzi do wypadku mogło dojść 29 lipca. Nadleśniczy nie był widziany od dwóch dni. Dubeltówki Radeckiego nie odnaleziono. 
         • 30 sierpnia 1931 r. – W Terespolu odbyło się święto sportowe Towarzystwa Młodzieży Katolickiej. W zawodach wzięła udział liczna grupa sportowców z ościennych miejscowości. Zawody są urządzane po raz drugi od czasu założenia towarzystwa. Zawody rozpoczęto na placu sportowym. Do zawodów stanęło 26 członków. Wynik jest następujący: Pięciobój: Iwański Leon – Terespol, Boemer Albin – Terespol, Ziółkowski Fr. – Poledno. Bieg 2000 metrów: Zawiszewski P. – Terespol, Iwański Leon – Terespol, Maliszewski Aleksander – Terespol. W strzelaniu uzyskali nagrody, z odległości 50 metrów: Więckowski Ed. – Poledno, Matuszewski Aleksander – Terespol, Kohlmayer Maksymilian – Poledno. Wieczorem po rozdaniu nagród, odbyła się zabawa taneczna.
         • 3 września 1931 r. – O godzinie 8 tuż obok stacji PKP, rozpoczęły się targi koni remontowych na których trwa skup koni na potrzeby wojska.
         • 27 września 1931 r. – Przez Terespol przebiega trasa wyścigu kolarskiego dookoła Pomorza. Początek z bydgoskiego rynku im. Marszałka Piłsudskiego przez Nakło, Mroczę, Więcbork, Sępólno, Kamień, Chojnice, Tucholę, Terespol z zakończeniem w Bydgoszczy. Organizatorem jest Sokół z Bydgoszczy.
         • 6 października 1931 – W lesie Konopackim pomiędzy Terespolem a Przechowem dochodzi do objawienia Najświętszej Marii Panny. Matka Boska ukazuje się Stefanii Jurczykowskiej oraz Irence Mączkowskiej dwóm 11 letnim dziewczynkom z Przechowa zbierającym grzyby w lesie Konopackim. Potem następuje kolejna seria objawień, do Terespola zjeżdżają tłumy z całej Polski. Niestety KK nie potwierdził owych zdarzeń jako cudownych objawień i uznał dziewczynki jako mające chorobliwy rozstrój nerwowy i mózgu gdyż owe zdarzenia nie było podobne do tych które miały miejsce w Lourdes. Pod dokumentami ze strony kościoła podpisali się miejscowi księża oraz ks. dziekan Konitzer.
         • 8 października 1931 r. – Słowo Pomorskie donosi iż w wyniku przymusowego wykupu przeprowadzonej w ramach parcelacji prywatnego majątku Polski Konopat, utworzono 25 gospodarstw rolnych po 50 mórg(28 ha) każde. Gospodarstwa znajdują się w trójkącie pomiędzy drogami do Drozdowa, Przysierska a do Tucholi. Domy rolnicze budowane są przez Urząd Ziemski. Reforma Rolna z 1925.
         • 24 października 1931 r. Gazeta Nowska – ofiary na rzecz bezrobotnych. Powiatowy Komitet Pomocy Bezrobotnym podaje do wiadomości, iż w czasie od 4.X.1931 do 10.X.1931 na rzecz bezrobotnych złożyli ofiary w naturaliach i w gotówce niżej podani pp. i urzędy. I. Ofiary w naturaliach – Gordon, Polski Konopat — 350 funtów żyta i 1400 funtów kartofli.
             • 3 września 1932 r. – W tym dniu przeprowadzono ćwiczenia nocne KPW, ognisk Terespol, Pruszcz oraz Bukowiec. Manewry prowadzili sierżanci Marszewski, Lewandowski oraz Byrszel. W ćwiczeniach wzięło udział 80 członków, z założenia jeden z plutonów bronił stacji kolejowej Terespol Pomorski, drugi prowadził natarcie. [gryf]
             • 16 września 1932 r. – Na szosie Terespol – Tuchola potrącony został przez samochód firmy Rosanowski z Grudziądza listonosz Zieleniewski Anastazy z agencji pocztowej w Przysiersku. Listonosz poniósł śmierć na miejscu. [gg213]
             • 20 września 1932 r. – O godzinie 9 rozpoczynają się zapisy licencji klaczy do Pomorskiej Księgi Stadnej. Klacze zapisane do ksiąg stadnych wolne są na wypadek mobilizacji od przymusowego poboru do wojska.
             •  
             • 15 marca 1933 r. – DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH w GDAŃSKU odwołuje niniejszym przetarg publiczny na dzierżawę restauracji kolejowej na stacji Terespol, ogłoszony w ,,Dniu Pomorskim” nr. 53 dnia 5 marca 1933 r.
             • 20 kwietnia 1933 r. – Franciszek Kołakowski został mianowany Komisarycznym zastępcą przełożonego obszaru dworskiego Polski Konopat. [DB91]
             • 27 kwietnia 1933 r. – W prasie ukazuje się ogłoszenie Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu o przetargu na budowę 8 budynków mieszkalnych, 8 obór ze stodołami wraz z komórkami na terenie majątku Polski Konopat.
             • 28 kwietnia 1933 r. – Pożar u gospodarza Symforiana Woźwiłły, spalił się chlew wraz z inwentarzem oraz warsztat stolarski. O podpalenie podejrzewa się lokatora pana Woźwiłły niejakiego Jana Lewandowskiego oraz jego szwagra Karola Jabłońskiego. Tego samego dnia wybuchł kolejny pożar, tym razem spłonęło 3 ha, 6 letniego lasu należącego do Pana Gordona właściciela majątku Polski Konopat. [Pielgrzym 11.05.1933]
             • 9 maja 1933 r. – O godz. 15:45 komisja remontowa w Terespolu, czyli państwowy skup koni od hodowców.
             • 25 maja 1933 r. – Skasowano postój pociągów pospiesznych na stacji węzłowej w Terespolu Pomorskim na trasie Bydgoszcz – Gdańsk. Przyczyną jest ulokowanie takowego na stacji w Laskowicach.
             • 2 lipca 1933 r. – Uroczystość w ognisku KPW w Terespolu Pomorskim. Dzień rozpoczął się przemarszem do kościoła w Przysiersku. Po powrocie nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego boiska sportowego, wstęgę uroczyście przeciął p. Zieliński, oddano również salwę honorową. Wieczorem koncert oraz zabawa taneczna.
             • 13 lipca 1933r. – Nowym wójtem Obwodu Polski Konopat został  kierownik szkoły w Przysiersku p. Grzemski. [Db158]
             • 8 sierpnia 1933 r. – Kurier Poznański donosi o pożarze stogu słomy oraz młockarni w majątku w Konopacie. Szkody wynoszą 20 tyś złotych i pokryte zostaną z ubezpieczenia.
             • 18 sierpnia 1933 r. – WYWOŁANIE – Rolnik Karol Schmidt z Drozdowa, powiat świecie, poczta Terespol wystąpił z wnioskiem o wywołanie rzekomo zaginionej książeczki oszczędnościowej Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu grudziądzkiego nr. 57517, opiewającej na sumę 429,6 złotych oraz wystawionej na nazwisko Karola Schmidta z Drozdowa. Posiadacza książeczki wzywa się, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 13 grudnia 1933 r. godzina 10, w niżej podpisanym Sądzie pokój 18 zgłosił prawa swe i przedłożył książeczkę oszczędnościową, w innym bowiem razie zostanie pozbawiona mocy prawnej. Grudziądz, dnia 9 kwietnia 1933 r. Dziennik Bydgoski 
             • 24 sierpnia 1933 r. – W Kozłowie wybuchł pożar w kolejowym domu wielorodzinnym przy torach pomiędzy Terespolem a Laskowicami. Dzięki zauważeniu w porę pożaru zdołano go ugasić nim zajął się cały budynek.
             • 5 października 1933 r. – Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu ogłasza przetarg ofertowy na budowę około 20 studzien kopanych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 0,85 m i długości 1 m w rozparcelowanych majątkach Laskowice, Polski Konopat i Lipno pow. świeckiego, stacja kolejowa Laskowice. Budowa studzien ma być wykonana w ciągu miesiąca października i listopada br. [DB 228]
                      • 3 marca 1934 r. – Nieszczęśliwy wypadek pomiędzy stacją w Terespolu Pomorskim a Laskowicami. Kolejarz obchodowy z Kozłowa Leon Nowakowski podczas pełnienia obowiązków, został potrącony przez pociąg. Ciało denata został rozrzucone w promieniu 20 m osierocił żonę i kilkoro dzieci.
                      • 10 marca 1934 – Walne zebranie KPW w Terespolu Pomorskim. W skład zarządu weszli obywatel Zieliński Franciszek – prezes, ob. Grudziński Bronisław zastępca, ob. Gaca Marian sekretarz, ob. Knitter Franciszek skarbnik. Członkowie ob. Langowski, Bogacki, Panka, Tobolski i Falgowski. Komisja rewizyjna ob. Butlewski, Igliński i Gogołek.
                      • 21 marca 1934 r. – Lokalna prasa donosi, iż po 38 latach służby kolejowej i 17 latach kierowniczej, pan Franciszek Ziętak przestaje pełnić obowiązki zawiadowcy stacji w Terespolu Pomorskim. Wymieniony p. Ziętak przechodzi na zasłużoną emeryturę. Obowiązki po nim przejmuje zawiadowca I odcinka p. Grudziński.
                      • 2 czerwca 1934 r. – Gazeta Kościerska donosi o przetargu publicznym na dzierżawę restauracji na dworcu kolejowym w Terespolu.[65]
                      • 14 lipca 1934 r. – W tych dniach rozpoczęto już w niektórych okolicach, min. pod Terespolem czyli na lżejszych gruntach w powiecie świeckim żniwa żyta ozimego. Zbiory tegoroczne w skutek długotrwałej posuchy będą znacznie mniejsze co do słomy, co do zbioru ziarna zaś – jak twierdzą starzy rolnicy – zbiór będzie także mniejszy aniżeli roku ubiegłego. Nadmienić wypada, iż w tym roku zboża w obu wymienionych powiatach nie ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych jak gradu itp. [DB158]
                      • 5 sierpnia 1934 r. – Zarząd KPW w Terespolu Pomorskim zorganizował uroczystą akademię z okazji 20 tej rocznicy wymarszu w bój pierwszej kompanii kadrowej. Zebrało się całe 120 osobowe ognisko KPW oraz miejscowa ludność, całość oprawiła koncertem orkiestra młodzieżowa.
                      • 14 października 1934 r. – W Terespolu Pomorskim dochodzi do kolejnego wypadku kolejowego w przeciągu kilku dni. Jak ustaliło dochodzenie, 20 latek ze Suchej Józef Rozental, jadąc na gapę pociągiem towarowym do Bydgoszczy na postoju w Terespolu, zeskoczył z niego na sąsiednie tory nie widząc zbliżającego się po nich pociągu pospiesznego. Prasa donosi o cudzie, bo poza tym, że jest ciężko ranny uszedł z życiem.
                        • 11 maja 1935 r. – W naszej wsi urzędniczej istnieje i dzielnie pracuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży żeńskiej, oddziału parafialnego w pobliskim Przysiersku. Asystentem oddziału jest ks. Kończewski, kierowniczką p. J. Matuszewska, sekretarką Stefania Łęgowska skarbniczką, P. Połczyńska, naczelniczką p. Zofia Butlewska. Ostatnio zastęp miejscowy urządził przedstawienie amatorskie, wystawiając piękny dramat religijny pt. „Gdzie jesteś Panie”. Przedstawienie udało się, w całej pełni, przy niezwykle licznym udziale publiczności. Udział w imprezie KSM świadczy o zrozumieniu, przez miejscowe społeczeństwo doniosłości istnienia i rozwoju katolickiej organizacji młodzieży, jako tej, która wychowuje naszą młodzież nie tylko na dzielne Polki, lecz i wierne córki Kościoła katolickiego.
                        • 18 maja 1935 r. – W sali hotelu Dworcowego odbyła się akademia żałobna ku czci Marszałka Piłsudzkiego. W uroczystości brali udział obywatele Terespola Pomorskiego ale również i dalszych okolic.
                        • 2 lipca 1935 r. – Na stacji Terespol Pomorski wydarzył się wypadek kolejowy, który nie spowodował ofiar w ludziach. Podczas przetaczania wagonów towarowych, dwa z nich wyczepione zostały popchnięte przez lokomotywę na tyle silnie, że uderzyły w pasażerski wagon kolejowy który był wypełniony ludźmi. Poza potłuczeniami pasażerom nie stało się nic groźnego. Poszkodowanymi byli; Bożena i Janina Jeszkówny oraz Bresler Szaja. Za zdarzenie odpowiedzialny jest przetokowy R. Merschel.
                        • 18 czerwca 1935 r. – „Słowo Pomorskie” donosi; „W pobliskim Terespolu, do mieszkania bezrobotnego Sadowskiego, przybyła onegdaj pewna nieznajoma by napić się wody. Miała ze sobą paczkę, którą przez zapomnienie zostawiła w mieszkaniu wymienionych ludzi i odeszła nie wiadomo, dokąd. Domownicy spostrzegli po chwili zawiniątko, które następnie zbadali ich niemałemu zdziwieniu zaleźli tu noworodka, dziecko porzucone przez niewdzięczną matkę. O powyższym powiadomiono policję, która wdrożyła niebawem dochodzenie; przy czym zdołano też wyśledzić matkę noworodka, w osobie Bronisławy S. z Bukowca, która zdołała się gdzieś ulotnić.” [SP135]
                        • 31 sierpnia 1935 r. – W lesie pod Przechowem będącym własnością właściciela ziemskiego p. Gordona z Polskiego Konopatu, wybuchł pożar, który zniszczył około 2,5 morgi 5-letnich sosen. Szkody wynoszą ok. 500 zł, ognisko pożaru zostało szybko zlokalizowane.[SP200]
                        • 23 października 1935 r. – W godzinach przedpołudniowych między stacjami Terespol a Przechowo, na przejściu zakazanem, najechał pociąg osobowy jadący do Świecia przechodzącego przez tor mężczyznę. Odniósł on okaleczenia głowy i potłuczenie piersi. Ofiarę wypadku, Jana Chyrka pracownika z Bedlenek zabrano do pociągu i ze stacji w Świeciu przewieziono do szpitala powiatowego.[gg244]
                         • 8 luty 1936 r. – W Terespolu Pomorskim odbyło się walne zebranie oddział KSM. Wybrano nowy zarząd, prezesem został Teodor Matuszewski, sekretarzem drh. Edmund Gzela, skarbnikiem drh. Jerzy Kiełpinski, naczelnikiem druh Partka, gospodarzem druh Edmund Mroziński. [db]
                         • 13 sierpnia 1936 r. – W Terespolu miał miejsce straszny wypadek który pociągnął za sobą śmierć 8 letniego chłopca Eugeniusza Dobrowolskiego. Chłopiec bawił się z pozostałymi dziećmi w mieszkaniu rodziców na piętrze, podczas zabawy wysunął się przez okno i wypadł na bruk. Chłopczyk przewieziony do szpitala zmarł po trzech dniach.
                         • 24 grudnia 1936 r. o godzinie 15.30 na torze kolejowym w kierunku Bydgoszczy, pomiędzy Terespolem a Parlinem zginął 39 letni maszynista Eryk Oliński. Prowadząc pociąg nr. 4486 za stacją Terespol Pomorski zauważył nie działającą należycie prasę. Postanowił ten defekt usunąć w trakcie ruchu pociągu, podczas pobytu na zewnątrz z naprzeciwka na drugim torze nadjechał pociąg towarowy, który zdmuchnął maszynistę z lokomotywy i rzucił nim o tor, w wyniku czego nastąpiła gwałtowna śmierć.
                           • 8 stycznia 1937 r. – W sobotę wieczorem do pociągu pospiesznego, wracającego z Gdyni przez Bydgoszcz do Warszawy, na torze między Laskowicami a Terespolem, w pobliżu przystanku towarowego Bedlenki rzucano kamieniami. Jeden kamień, wielkości prawie kurzego jaja, przebiwszy szybę w wagonie wpadł do przedziału zajętego” przez ks. prób. dr. Janka z Torunia, p. Piskorskiego sędziego przy sądzie okręgowym w Toruniu; ten ostatni został wpadającym kamieniem lekko zadraśnięty w twarz; lecz jak łatwo mógł ów niepoczytalny wybryk stać się przyczyną wiele większego nieszczęścia. O powyższym wypadku powiadomiono natychmiast obsługę pociągu i niebawem policję, która natychmiast podjęła dochodzenia w tej sprawie. Jest nadzieja, iż w ostatnim wypadku sprawcy zostaną ujawnieni i nie minie ich zasłużona surowa kara. Dzień Bydgoski
                           • 23 lipca 1937 r. – Silne burze nawiedziły region, w trakcie trwania jeden z piorunów uderzył w leśniczówkę w Terespolu Pomorskim. Zapalił się dach leśniczówki, obyło się jednak bez większych strat, tego dnia grupa robotników leśnych odbierała wypłatę od leśniczego i natychmiast przystąpiła ona do akcji gaśniczej. Tego dnia w Przysiersku jeden z gromów uderzył w stado bydła i zabił jedną krowę rolnika p. Szmydta.
                           • 28 września 1937 r. – Odbyło się uroczyste zebranie Kółka Rolniczego w polskiej wsi osadniczej z okazji pięciolecia powstania(teren pomiędzy Konopatem, Przysierskiem a Drozdowem) Spotkanie poprowadził przewodniczący p. Kołakowski wraz z zaproszonym dyrektorem szkoły rolniczej ze Świecia p. Jagłą.
                           • 16 listopad 1937 r. – Zuchwały napad na pociąg węglokradów. Pomiędzy stacjami Terespol a Bedlenki kilku osobników zrzucających w biegu węgiel zostało postrzelonych  przez strażników Bronisława Graczyka, Stanisława Górskiego z Grudziądza oraz Adama Skirzyńskiego.  Strażnicy wezwali złodziei do opuszczenia wagonów , ci jednak zlekceważyli nawoływania, najpierw strażnicy strzelali w powietrze a potem kiedy nie skutkowało, strzelili do rzeczonych złodziei. 32 letni Szczepański Adam z Sulnowa został trafiony w rękę oraz w prawy bok. Po doraźnym opatrzeniu zawieziono delikwenta do szpitala w Świeciu.
                           • 5 Grudnia 1937 r. – Jak donosi Słowo Pomorskie na skrzyżowaniu Polskiego Konopatu w kierunku Drozdowa i szosy Tucholskiej postawiono krzyż w dowód wiary tutejszych mieszkańców. Tak napisano w SP. W „Pielgrzymie” napisano, iż właściciel majątku Polski Konopat Pan Gordon ufundował krzyż z okazji pięciolecia kółka rolniczego nowej wsi, ten zaś został poświęcony przez księdza proboszcza Hoppe z Przysierska. Co było tą nową wsią? Otóż 25 gospodarstw rolnych na terenach, które przymusowo zostały wykupione z gruntów prywatnych majątku Polski Konopat, za sprawą ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej. Krzyż zafundował ten, któremu odebrano część majątku.

                           krzyż w dowód wiary tutejszych mieszkańców

                               • 13 lutego 1938 r. – Odbyło się pod przewodnictwem p. Jana Starszaka, członka pomorskiego zarządu wojewódzkiego Stronnictwa Pracy publiczne: zgromadzenie w Przysiersku przy udziale blisko 150 osób. W dyskusji przemawiali pp. Starszak z Wyrwy. Nalazek z Drozdowa, Kanabaj z Biechówka i inni, deklarując swoją współpracę z organizatorami Stronnictwa. Członków wpisało się spośród obecnych 40. Bezpośrednio po wiecu odbyło się konstytucyjne zebranie Koła Stronnictwa Pracy. Do zarządu Koła zostali wybrani pp. Starszak Józef (Wyrwa Młyn), jako prezes, Kufel Ignacy (Polski Konopat), jako zastępca prezesa, Kanabaj Andrzej (Biechówko), jako sekretarz, Gabrwich Jan (Polski Konopat), jako skarbnik i Nalazek Tadeusz (Bukowiec), jako zastępca sekretarza. W skład komisji rewizyjnej weszli pp. Kamiński Leon (Terespol), Nalazek Leon (Drozdowo) i Tereskiewicz Jan (Polski Konopat). Delegatem na Walny Zjazd Delegatów województwa pomorskiego, mający się odbyć dn. 3 kwietnia rb. w Toruniu został wybrany p. Kamiński Leon z Terespola.
                               • 24 lutego 1938 r. – Na rocznym walnym zebraniu KPW w Terespolu Pomorskim wybrano nowy zarząd w składzie: prezes Zieliński, zawiadowca stacji Terespol (po raz siódmy), wiceprezes St. Biernacki, zawiadowca stacji Pruszcz Pom., sekr. Kłosiński, zast. sekr. Wegner, skarbnik Knitter, referent wyszkoleniowy świniarski, referent wychowania obywatelskiego Gaca, komisja rewizyjna: Galant, Igliński, Podolski, Matuszewski i Bochocki. Dalsi członkowie zarządu: zawiadowca odcinka drogowego Grudziński, Trepała Kazimierz, Tobolski i Winkiel z Pruszcza oraz Smolarek, Bieniowski i Antosiak.
                               • 5 lipca 1938 r. – Z wieczornego pociągu osobowego wracającego z Terespola do Pruszcza Bagienicy wypadł konduktor Józef Tack zamieszkały w Pruszczu Bagienicy. Podczas przechodzenia z jednego oddziału do następnego. Konduktor wypadłszy z kilkumetrowej wysokości nasypu, zsunął się pod rosnące obok nasypu krzewy, gdzie leżał nieprzytomny z potłuczoną głową. Po pewnym czasie, odzyskawszy przytomność zdołał o własnych siłach dowlec się do stacji, skąd przewiozło go pogotowie ratunkowe do szpitala w Świeciu. Gazeta Kościerska
                               • 11 sierpnia 1938 r. – „Gazeta Pomorska” – Nagły atak oskarżonego spowodował odroczenie rozprawy karnej. Przed wydziałem karnym Sądu Okręgowego, bawiącego na sesji wyjazdowej w Świeciu, znalazł się kolejarz Łangowski, zamieszkały w Gdyni, poprzednio w Terespolu Pom. powiatu świeckiego. Wedle aktu oskarżenia dopuścił się on w czasie swej bytności w Terespolu, sprzeniewierzenia 450 zł na szkodę terespolskiej Rodziny Kolejowej. Na rozprawę zostało powołanych 18 świadków, przeważnie z Terespola spośród kolejarzy. Kiedy odbywało się przesłuchiwanie, nagle oskarżony Łangowski doznał ataku nerwowego i upadł na podłogę; nie było innej rady jak rozprawę odroczyć.
                               • 24 sierpnia 1938 r. – Goniec Nadwiślański donosi iż w lasach wokół Terespola, pojawiły się żmije. Zbieracze grzybów powinni się mieć na baczności. Kilka dni wcześniej, żmija ukąsiła 14 letnią dziewczynkę z Gacna w wyniku czego dziecko zmarło. [193]  
                               • 27 września 1938 r. – Słup telegraficzny wywalił się z monterem. Na Wyrwie – Młyn, zwalił się słup telegraficzny w chwili, kiedy znajdował się na nim monter Leon Kamiński z Terespola. Kamiński wraz ze słupem spadł na ziemie i doznał złamania nogi, słup był spróchniały.
                               • 02 października 1938 r. – „Gazeta Pomorska” – Zakończono prace przy renowacji nawierzchni drogi ze Świecia do Terespola. Nałożono nową nawierzchnie na odcinku 1500 metrów.
                               • 21 listopada 1938 r. – Taksówka pana Stanka ze Świecia prowadzona przez szofera Kolaszewskiego, na szosie pomiędzy Terespolem a Przysierskiem uderzyła w przydrożne drzewo, wskutek defektu kierownicy. Samochód został silnie uszkodzony, na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.[SP270] 
                                • 1939 rok – W miejscowości Terespol Pomorski funkcjonuje 9 numerów telefonicznych. Nr 2 – Gordon Fryderyk właściciel dóbr rycerskich Polskiego Konopatu. Nr 5 Hoffmeyer Elżbieta właściciel dóbr rycerskich Gawroniec. Nr 3 Kolejowa Spedycja Towarowa. Nr 13 młyn Starszak Jan Wyrwa. Nr 12 Naczelnik Poczty. Nr 11 Naczelnik Urzędu Poczty. Nr 6 Monter Pocztowy. Nr 14 Sołectwo Mroziński Józef Polski Konopat. Nr 1 Wuthenau Fritz von Hilmar właściciel majątku Poledno.[Spis abonentów polskiej akcyjnej spółki telefonicznej w mieście Bydgoszczy]  
                                • 4 stycznia 1939 r. – „Słowo Pomorskie” donosi; Dworzec w Terespolu jest bardzo ożywionym ośrodkiem kolejowym na głównym szlaku Bydgoszcz – Gdańsk – Gdynia. Na dworcu zdarza się bardzo często, iż na pociąg czeka dużo podróżnych, którzy nieraz nie wiedzą, co z nudów począć, a na dworcu nie ma kiosku z gazetami lub wyrobami tytoniowymi. Może władze kolejowe nad tą sprawa się zastanowią i udzielą zezwolenia na postawienie kiosku. 
                                • 28 stycznia 1939 r. – Odbyło się zebranie Rodziny Kolejowej któremu przewodniczył p. Kazimierz Paszkowski. Pan Cieślak zawiadowca odcinka drogowego, skonkretyzował w swoim referacie potrzeby miejscowych członków. W wolnych głosach omawiano kwestię wydzierżawienia pod ogródki działkowe 4,5 tyś m2 ziemi nad torem kolejowym w pobliżu stacji Terespol oraz zakupienia dla zespołu hodowlanego stadka królików, szynszyli, pary kóz saneńskich i stada bobrów błotnych.
                                • 3 sierpnia 1939 r. – Emerytowany nauczyciel Jan Pestka lat 71 wraz z żoną Leokadią oboje z Pączewa przyjechali na stację do Terespola celem udania się w odwiedziny do swojej córki, siostry zakonnej w Chełmnie. Szczęśliwie napotkali na stacji auto, które przywiozło siostry zakonne na pociąg z Terespola którym zabrali się ci państwo w drogę powrotną szofera o Chełmna. Niestety nie ujechali daleko kiedy auto uderzyło w drzewo, powodem był defekt kierownicy. Szofer Jan Poćwiardowski wyszedł z opresji cało, natomiast staruszkowie odnieśli obrażenia głowy i twarzy. Kolejne przejeżdząjące auto zabrało ich do szpitala celem opatrzenia.      
                                • 18 sierpnia 1939 r. – w dniu dzisiejszym nastąpiło katastrofalne oberwanie chmury nad Terespolem, Dworzyskiem i Dolnym Grucznem. Ulewa była tak silna, ze wywołała powódź o głębokości wody 1 metra. Zniszczyła uprawne pola, ogrody i sady wdzierając się do budynków. Zrozpaczeni mieszkańcy chowali się na strychach i piętrach budynków bojąc się o własne życie. Najgorsza sytuacja pojawiła się w Grucznie, woda wyrwała na wzniesieniach olbrzymie jary którymi spłynęło błoto i potoczyły się olbrzymie głazy. Zerwało drogę z Dworzyska do Gruczna oraz most. W Dworzysku spadł grad wielkości gołębich jaj, zabijając licznie ptactwo domowe.[SP]
                                • 2 września 1939 r. –  „Z Pelplina nadarzyła się okazja dojechać do Smętowa na otwartym wagonie węglowym. Dalej, w budce hamulcowej pociągu towarowego z bydłem, dostałem się do Terespola. Był ranek 2 września i to tu nastąpiło pierwsze moje bezpośrednie zetknięcie ze skutkami wojny. Na sąsiedni tor nadjechał właśnie pociąg z Chojnic, wiozący pierwszych rannych żołnierzy z frontu. Niektórzy z nich bardzo cierpieli. Lekarze, wraz z kilkoma sanitariuszkami, uwijali się bardzo, ale i tak nie zdołali wszystkich obsłużyć. Z miejsca zaproponowaliśmy, ja i moi koledzy, pomóc im w tej trudnej i ofiarnej pracy. Jeden
                                 z nas skoczył na stację, żeby z niej przynieść dwa wiadra wody, drugi z wagonu magazynowego przyniósł koce i poduszki. Mnie przypadła bezpośrednia pomoc przy rannych: poprawić posłanie, zmienić opatrunki, podać coś do picia itp. Przydało się przeszkolenie, jakie przechodziłem na obozach harcerskich, podczas zdobywania sprawności z dziedziny niesienia pomocy bliźnim w razie wypadku lub choroby”. [Henryk Lemka „Saga Rodzinna”]
                                • 3 września 1939 r. – Niemcy po napaści na Polskę 1 września br. są już w Terespolu i to tu, wyznaczyły sobie szaniec niemieckie – 3 Dywizja Pancerna oraz 32 Dywizja Piechoty. Wycofująca się z okrążenia pod Bydgoszczą i Koronowem, Polska 9 Dywizja Piechoty oraz Pomorska Brygada Kawalerii starły się na ziemiach i w lasach majątku Polski Konopat. Tutaj niestety 9 Dywizja Piechoty została doszczętnie rozbita przez niemieckie oddziały.
                                • 14 września 1939 r. – w czwartek o godz. 9.30 w Terespolu Pomorskim przy dworcu, zaplanowano przegląd ogierów. Czy przegląd się odbył nie wiadomo, z uwagi na wybuch II WŚ. ” [GP 22/07/1939]
                                •  
                                • Rok 1941 – Książka adresowa podaje iż właścicielem gorzelni jest Gordon Friedrich. Właścicielem młyna na Wyrwie Otto Nitz.
                                • 1 maj 1941 r. – Obwieszczenie w sprawie zmian nazw miejscowych oraz przynależności do urzędów pocztowych, ogłoszone przez Rejon Pocztowy Rzeszy w Gdańsku. Nazwy zmienione to, Gross Deutsch Konopath Post Terespol, Klein Deutsch Konopath Post Terespol, Polnisch Konopath jetzt Preusisch Konopath Post Terespol.
                                 • 25 czerwca 1942 r. – Zmiana nazwy miejscowości Terespol ( Westpreussen) na Terzelwald. Miejsca pocztowe, których nazwy uległy zmianie przez gubernatora Rzeszy w Gdańsku-Prusach Zachodnich z dniem 25 czerwca 1942 roku. Opracowane przez Reichspost – Dyrekcja Gdańsk.
                                 • 6 września 1944 r. – Wszedł w życie dekret PKWN który dał początek nowego podziału zarówno administracyjnego jak i własnościowego. Kolejna ustawa wstydu, po pierwszej z 1920 roku, kolejnej z 1925 r. Majątek Polski Konopat przepadł na rzecz mitycznych komunistów czyli nikogo. Wkrótce rozpoczął byt PGR-u czyli Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Ten stan rzeczy trwał do 1993 roku, kiedy pomysł komunistów kosztował w jednym tylko 1993 roku 7 miliardów pln dotacji w skali kraju. Reforma Rolna z 1944.
                                 • Rok 1945 – Przewód w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Gerhard Kusch, imię ojca: Ernest, ur. 28-09-1900 / 28-11-1906 / 28-11-1909 r., oskarżony o to, że idąc na rękę władzom niemieckim przynależał do Selbstschutzu oraz do sztafet ochronnych NSDAP, brał udział w aresztowaniach, egzekucjach Polaków, znęcał się fizycznie i psychicznie nad ludnością cywilną w m. Terespol podczas okupacji niemieckiej, tj. o czyny z art. 1 § 1 lit. „a” dekretu z dnia 31-08-1944 r. [IPN By 691/7]
                                 • Rok 1945 – Przewód sprawy karnej przeciwko: Paweł Korthals, imię ojca: Otto, ur. 30-11-1903 r., oskarżony o to, że w miejscowości Drozdowo w czasie okupacji niemieckiej należał do organizacji nazistowskiej SA oraz jako jej członek znęcał się fizycznie i psychicznie nad robotnikami narodowości polskiej oraz brał udział w wysiedlaniu Polaków, tj. o czyny z art. 1 dekretu z dnia 31-08-1944 r.[IPN By 686/385]
                                 • 27 stycznia 1945 r. – 165 Dywizja Strzelecka, 49 Armii Frontu Białoruskiego Gen. Iwana Griszyna, stacjonuje w Terespolu po jego odbiciu z rąk niemieckich. 
                                 • 2/3 lipca 1945 r. – Doszło do kradzieży koni przez nieznanych żołnierzy Armii Czerwonej na szkodę mieszkańca wsi Polski Konopat. [IPN BU 922/4301]
                                 • 24 sierpnia 1945 r. – Pomorska Dyrekcja PKP w Bydgoszczy – Nastąpiło otwarcie uszkodzonej w trakcie działań wojennych linii Terespol – Świecie. [ZP147] 
                                 • 9 listopada 1945 r. – Komisja dla badań zbrodni hitlerowskich na powiat Świecie, dokonała ekshumacji 2 zwłok, jak się okazało mężczyzn, w lesie w bliskiej odległości stacji Terespol Pomorski. Podejrzanym, który był na miejscu wizji lokalnej oraz wskazał miejsce pochówku był niejaki Albert Radtke. Jednym z nieżyjących był niejaki Dubiela z Dworzysk, druga osoba nieznana. (PP)
                                 • 10 marca 1946 r. – Wypadek kolejowy na trasie Terespol Pomorski – Laskowice. Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Stanisław Pucołowski i Bogumił Kiciński, podejrzani o spowodowanie , tj. o czyn z art. 38 § 1 ustawy z dnia 30/03/1939 r. o komunikacji.[IPN S. Kol. 343/47, Pr. Kol. Gd. 1201/46, Nr Arch. 393/47]
                                 • 17 kwietnia 1946 r. – Wypadek kolejowy na trasie Terespol Pomorski – Laskowice. Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Franciszek Fiedorowicz s. Piotr, ur. 04/10/1897 r. i Józef Kleis s. Jan, ur. 18/03/1888 r., oskarżeni o spowodowanie tj. o czyn z art. 38 § 1 ustawy z dnia 30-03-1939 r. o komunikacji. [IPN]
                                 • 3 październik 1949 r. –  Ilustrowany Kurier Polski donosi iż na dzień dzisiejszy pracownicy Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego w Terespolu Pomorskim to Edward Libecki, Z. Kamińska, Alfons Piątkowski, H. Drapiński, L. Kamiński, A. Kasprzyk, W. Koniarski, J. Litkowski, A. Rejmańczykowski.
                                 • 28 grudnia 1949 r. – Dyrekcją Okręgowa Kolei Państwowych w Gdańsku poinformowała iż zakończyła elektryfikację stacji Terespol Pomorski, niestety mieszkań nie udało się podłączyć do instalacji z uwagi na brak środków, takowe działania podjęte zostaną w 1950 roku, uzupełnia DOKP.
                                  • 6 czerwca 1950r. – IKP – Remont dworca PKP w Terespolu Pomorskim. Na dworcu kolejowym węzłowej stacji Terespol Pom. prowadzi się od kilku tygodni większe prace restauracyjne, mające na celu doprowadzenie do estetycznego wyglądu zaniedbanego dotąd wnętrza dwóch poczekalni i korytarzy.
                                  • 20 Październik 1950 r. – DOKP w Gdańsku poinformowała iż mieszkania w ilości pięciu, na stacji Terespol Pomorski zostały podłączone do sieci energetycznej.
                                  • Kwiecień 1952 r. – Z powodu obniżenia frekwencji zlikwidowano skład PKP 88132 na trasie Świecie – Terespol Pomorski.
                                  • 5 października 1954 r. – Na mocy uchwały 24/12 WRN w Bydgoszczy utworzona została Gromada Przechowo w skład której weszły wsie Polski Konopat, Terespol (nie był wsią) Głogówko Królewskie, Wyrwa, Niedźwiedź i Wielki Konopat.
                                  •  
                                  • 1961 rok – Na gruntach Polskiego Konopatu tuż przy drodze w kierunku Tucholi rozpoczęto budowę nowej szkoły podstawowej ośmioklasowej, pod patronatem ogólnopolskim „1000 szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”.
                                  • 9 maja 1961 r. – Rozpoczęła się budowa jednego z największych zakładów papierniczych w Europie na terenie „boru Konopackiego”, który należał do rodziny Konopackich od co najmniej 1350 roku następnie do kolejnych legalnych nabywców, ostatnim którego pozbawiono tego terenu i go znacjonalizowano był Franciszek Gordon. Lokalizacja ZCiP z nazwą w Świeciu miała jej przynieść wiadomy prestiż. Bandycki dekret władz komunistycznych czyli reforma rolna z 1944, upaństwawiająca majątki prywatne oraz lasy właścicieli ziemskich, pozbawiły  min. właściciela gruntów Laskowic i Polskiego Konopatu czyli rodzinę Gordonów całego majątku, jako karę za współpracę z okupantem. Upaństwowione lasy dekretem komunistów tj. około 5175 ha, to byłe majątki: Belno, Gródeczek, Gródek, Huta, Kozłowo, Laskowice, Lubocheń, Piła Młyn, Poledno, Polski Konopat, Rulewo, Sartowice, Skarszewo i Sulnowo. Było to jedna strona medalu, druga była taka, iż w latach II RP przeprowadzono dwie reformy rolne, które zobowiązywały właścicieli ziemskich do przymusowej sprzedaży własności prywatnej z powodu narodowości była to Reforma Rolna z 1920 i Reforma Rolna z 1925. Takim to wiec sposobem państwo weszło w wątpliwe prawnie posiadanie gruntów. Własność prywatna po raz kolejny została upodmiotowiona i zbeszczeszczona.
                                  • 7 września 1968 r. – Po 116 latach od inauguracji linii kolejowej na trasie Tczew – Bydgoszcz, w dniu dzisiejszym oddano do użytku zelektryfikowany odcinek pomiędzy Bydgoszczą a Terespolem Pomorskim do Laskowic.
                                  • 21 października 1981 r. – o godz. 20:28 na trasie pomiędzy Terespolem a Laskowicami wykoleiły się dwie jednostki elektryczne składu pasażerskiego relacji Łódź Kaliska – Gdynia. Jednostka ścięła 600 m linii oraz słup trakcyjny. Nikomu z pasażerów nic się nie stało (tak podała prasa reżimowa). Szkody zostały naprawione w ściągu 24 godzin, przyczyną było pękniecie główki szyny.
                                  • 29 września 1987 r. – Katastrofa kolejowa w Terespolu Pomorskim, w której zginęło 5 osób, a 35 zostało rannych. Na stację w Terespolu Pomorskim wjeżdża pociąg pospieszny „Bałtyk” relacji Poznań-Gdynia, kiedy mija budynek dworca, z sąsiedniego toru rusza pociąg towarowy.
                                  Katastrofa Kolejowa w Terespolu Pomorskim 1987 roku
Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XX

                                  Katastrofa Kolejowa w Terespolu Pomorskim 1987 roku

                                  • 16 października 1987 r. – Na stacji Terespol uruchomiono pierwszy automat telefoniczny dla ogółu w dodatku całodobowy. Po wybraniu numeru 0532 można się połączyć z numerami telefonicznymi powiatu. W momencie w którym amerykanie testowali telefony satelitarne, komuniści osiągnęli sukces na miarę systemu, który stworzyli. Najprawdopodobniej przyczynkiem do zamontowania telefonu na stacji, była tragedia kolejowa z 29 września. To jednak nieoficjalna informacja gdyż trawy z powodu wizyt ministerialnych nie malowano w Terespolu.
                                  • 17 luty 1988 – W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadł wyrok na  trzech byłych funkcjonariuszy ZOMO, którzy korzystając z zamieszania po katastrofie kolejowej w Terespolu skradli podróżnemu 500 dolarów. Skazano ich na 2 i 1,5 roku pozbawienia  wolności z zawieszeniem na 3 lata oraz grzywny do 200 tysięcy złotych.
                                  • 1990 rok -wybudowano kaplicę w Terespolu Pomorskim
                                  • 1993 r. – Rozpoczęto budowę 14 kilometrowego odcinka obwodnicy Świecia która prowadzi przez stary bór Konopackich vis a vis ZCiP. Tym samym jest to kolejna inwestycja po min. wydzieleniu terenu pod zakład celulozowo papierniczy, która przecina tereny Konopatu przejmując te na rzecz miasta Świecia.
                                  • 28 czerwca 1994 r. – Między stacjami Terespol Pomorski a Laskowice o godz. 16.10 wykoleiły się trzy wagony pospiesznego pociągu pasażerskiego relacji Wrocław – Gdynia. Nie ma ofiar śmiertelnych, trzy osoby skorzystały z lekarskiej pomocy ambulatoryjnej i ponownie podjęły podroż.
                                  • 1 czerwca 1996 r. – Po 107 latach i 10 miesiącach zlikwidowano pasażerskie kursy ze Świecia do Terespola. Pierwszy kurs odprawiono 2 września 1888 roku, co było dla miasta Świecia wielkim wydarzeniem. Niestety, zamkniecie trasy odbyło się bez pompy i żalu, znak czasu.
                                  • 14 września 1996 r. – Zamknięcie linii kolejowej pomiędzy Terespolem Pomorskim a Pruszczem-Bagienicą, kolejny znak czasu i następstwo braku połączenia kolejowego ze Świeciem zlikwidowane w czerwcu br.
                                  • 16 lutego 1999 r. – Po 86 latach dojdzie do powiększenia osady Terespol Pomorski. 5 radnych złożyło w ZM w Świeciu wniosek o poszerzenie i uregulowanie osady Terespol Pomorski na gruntach Polskiego Konopatu.
                                  • 13 marca 1999 r. – W osadzie Terespol na sali gimnastycznej tutejszej szkoły podstawowej, przeprowadzono zebranie w związku z konsultacjami społecznymi jakie są wymagane przy przeprowadzaniu zmian administracyjnych. Na zebranie przybyło 97 mieszkańców sołectwa Polski Konopat, spośród 831 uprawnionych do głosowania, tj. 11,7 % . 57 osób głosowało za przyłączeniem osiedla domów jednorodzinnych do osady Terespol Pomorski.
                                  • 27 czerwca 1999 r. – W związku z protestami części mieszkańców, dotyczącej zmiany administracyjnej granic Polskiego Konopatu i Terespola Pomorskiego  przeprowadza się w dniu dzisiejszym kolejne konsultacje. NA zebranie przyszło 331 mieszkańców sołectwa czyli 40,5% uprawnionych do głosowania. Zdecydowana większość głosowała za przyłączeniem osiedla do Terespola Pomorskiego.

                                  Kalendarz pozostałych wieków : 

                                  Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XVI

                                  Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XVII

                                  Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu Wiek XVIII

                                  Kalendarium dóbr Polskiego Konopatu wiek XIX

                                  Historia Polskiego Konopatu czasem i sumariuszami pisana