Kategoria: Historia Polskiego Konopatu

Kategoria faktów zawartych w archiwum z Nawry, porządkująca dokumenty pod nazwą Historia Polskiego Konopatu. Saga rodu Konopackich czasem i sumariuszami pisana.