Inwentarz Majętności Michorowa w roku 1716 spisany

Inwentarz Majętności Michorowa w roku 1716 spisany uwładzą i zwierzchność Jegomości Pana Orzelskiego podany, a naprzód dwór, gumna, wieś opisany, a te dobra leżą w województwie malborskim a powiecie sztumskim. Primo. Dwór na cwelach złych w wiązanie i w lepiankę, szczytów trzy, z których jeden całe zły, dwa szczyty zabite …

podziel się:

Legat Teresy Konopackiej sporządzony w 1711 roku

Legat Teresy Konopackiej sporządzony w 1711 roku. Teresa Konopacka nosząca pod sercem nienarodzonego jeszcze syna Michała, dla dla nieletnich wtedy Anny i Antoniego swych dzieci sporządziła memoriał na wypadek śmierci. Nie jest on niestety datowany, lecz łatwo można rozsądzić, iż pochodzi z 1711 roku. Wymienia ona w nim swoje dzieci …

podziel się:

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok

Teresa Konopacka zastawia Mirowice i Sadłuki 1724 rok. Teresa Konopacka była kobietą przedsiębiorczą, zapewne nie było łatwo dla niej znaleźć małżonka gdyż wyszła za mąż dopiero w wieku 29 lat, co jak na arystokratkę było wiekiem bardzo późnym. Skonfliktowana majątkowo z własnym mężem, który zmarł w marcu 1720 roku. W …

podziel się:

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku

Respons Króla Leszczyńskiego do posłów 1707 roku dany. Jan Czapski Kasztelan Elbiński, Olbracht Kawieczyński Podkomorzy Chełmiński, Walerian Kruszyński Miecznik Ziem Pruskich oraz pozostali są adresatami listu, którego autorem jest król Stanisław Leszczyński. Respons Jego Królewskiej Mości Pana naszego miłościwego Wielmożnemu i urodzonym, Janowi Krzysztofowi Czapskiemu Kasztelanowi Elbińskiemu, Olbrychtowi Kawieczyńskiemu Podkomorzemu …

podziel się:

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok 

Obdukcja sądowa pobitego leśnego dworskiego 1715 rok  Działo się wobec sądu ławniczego miasta Świecie, w ostatni poniedziałek przed uroczystościami Zielonych Świątek, dnia mianowicie trzeciego czerwca Roku Pańskiego 1715. Do tego samego sądu i niniejszych jego akt ławniczych miasta Świecie, przybył osobiście urodzony Jan Pniewski, dworzanin jaśnie wielmożnego Waleriana Kruszyńskiego, kasztelana …

podziel się:

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok

Kwit zastawny Pawłowskiego Sędziego Świeckiego 1710 rok Niżej podpisany znam tę kartę moją, którą tak ważną mieć chcę, jakoby z oryginalnych akt była uczyniona, żem od Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Waleriana Kruszyńskiego Kasztelana Gdańskiego rzeczywiste odebrał zadośćuczynienie, w moich roszczeniach. Którem miał prawem zastawnym i prawem dotyczącym posiadania asekurowane na …

podziel się: