Historia Szlachecka Ziem Pruskich

 

Historia Szlachecka Ziem Pruskich

Na stronie Historia Szlachecka Ziem Pruskich prezentujemy materiały w formie transkrypcji oraz tłumaczeń ze źródeł archiwalnych pisanych staropolszczyzną, łaciną czy też w języku niemieckim. Każdego dnia do serwisu Historia Szlachecka staramy się dołożyć cegiełkę w postaci wpisu transkrypcyjnego. Tłumaczymy i przekładamy teksty nie tylko ze staropolszczyzny, ale również z chętnie używanej w minionych czasach łaciny. Przy tłumaczeniach całych skryptów ale i również obszerniejszych wtrętów wewnątrz tekstowych, współpracujemy z profesjonalnym tłumaczem łaciny. Okres z jakiego czerpiemy transkrybowane dokumenty to 500 lat licząc od czasu obecnego. Najstarsze rękopisy mają 500 lat, zaś najbliższą historię czerpiemy również z prasy, przytaczając fakty na stronie HS. Staramy się również publikować niektóre transkrypty w formie medialnej. Zachęcamy Ciebie do subskrypcji serwisu HS a jeśli nie masz ochoty na taką formę to polecamy kanały społecznościowe. Na FB udostępniamy co drugi lub trzeci wpis, na TT kiedy pamiętamy a na YT zawarliśmy kilka medialnych przedstawień tego co znajdziesz w serwisie.
Pragniemy, by jak największa ilość materiału, która została zgromadzona przez wieki, doczekała się transkrypcji a co za tym idzie publikacji tekstowej w internecie. Tak by każdy, kto hasłowo poszukuje konotacji historycznych lub genealogicznych mógł odnaleźć interesujące terminy na stronach „Historii Szlacheckiej”. Dotyczy to miejscowości w których rodziny szlacheckie posiadające przez wieki majętności, dekretem komunistycznych władz zostały ich pozbawione. Niestety na obszarach wiejskich przekształcono majątki na państwowe, czyli tzw. PGR-y, pozbawiono ich tym samym należnego statusu. Majątek zaś, który był w nich gromadzony przez wieki, został rozgrabiony i zniszczony. Podobnie stało się z autochtonicznymi mieszkańcami, nie tylko wymarli czy zaginęli przez zawieruchy wojenne i komunistyczne represje, razem tych wiele czynników spowodowało, że ludność starych polskich wsi została wymieszana i unicestwiona kulturowo. Co za tym idzie zniknęły podania, legendy oraz świadectwa autochtonów.

Wiele jest takich miejscowości, które nie tylko straciły na znaczeniu, ale kolejni już nabywcy prywatyzowanego majątku doprowadzili wespół w zespół z nieodpowiedzialnymi urzędnikami z WKZ-ów owe do ruiny. Sprawy dotyczące zabytkowych pałaców, zamków i dworków oraz infrastruktury towarzyszącej w postaci parków czy zbiorników wodnych. Wszystkie te, ciągnęły się latami zanim doczekały się zwrotu prawowitym właścicielom i tu niestety opieszałość urzędów państwowych wzięła górę nad interesem społecznym.

Jednym z ważniejszych ośrodków skąd pochodziła znakomita rodzina senatorska Konopackich był majątek w Polskim Konopacie, stąd ród z familiami skoligaconymi rządził na majątkach Pomorza i Ziemiach Pruskich. Niestety obecny właściciel za przyzwoleniem chwiejnego prawa, doprowadził do kompletnego unicestwienia pałacu, którego ruiny jeszcze w latach 90-tych XX wieku były do uratowania. Większe szczęście miał pałac w posiadłości rodziny Konopackich w Rynkówce, istnieje on do dzisiaj i ma się świetnie. Znakomity pałac oraz majątek w Polednie, który doczekał się odpowiedzialnego właściciela, dbającego z należną pamięci troską. Przejmując ruinę i przywracając jej pełną godności i podnosząc jej świetność, kto wie czy nie ponad stan w porównaniu z pierwowzorem z przed kilkuset laty. W kilku innych mniejszych miejscowościach, ich obecni właściciele dokładają trosk by przywrócić perełki historyczne do stanu świetności, koszty takowych remontów są ogromne, a i w WKZ siedzi obecnie młodsza generacja naukowa, która bacznie zwraca uwagę na każdy remont obiektów, które są ewidencjonowane w ich zasobach.
Celowo nie wspominamy ośrodków miejskich, Świecia, Chełmna, Grudziądza czy Gniewu i wielu innych. W miastach ochrona zabytków to priorytet, wieś na przełomie lat 90/00 to niestety wizerunkowa katastrofa WKZ. Piszę to z pozycji miłośnika, ale i praktyka zajmującego się konserwacją zabytków. Mamy nadzieję, że to słowo wstępne, naświetliło cel oraz zakres serwisu Historia Szlachecka.

Materiał źródłowy w głównej mierze pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.szukajwarchiwach.pl oraz domeny publicznej KPBC, BPC, EBC, PBC, WBC i polona.pl