Stanisław Konopacki Kasztelan

Stanisław Konopacki Kasztelan

Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński(od 1699) * ok. 1652 – † po 10 V przed 9 VI 1710  – Syn Jakuba Oktawiana i Barbary z Kostków. Hrabia na Konopacie i Rynkówce, Starosta Nowski. 4 kwietnia 1674 roku na sejmiku generalnym w Grudziądzu zostaje wybrany jednym z posłów z powiatu świeckiego na sejm elekcyjny w Warszawie 20 kwietnia 1674 r. 10 grudnia 1680 roku zostaje wybrany jednym z posłów z powiatu tczewskiego na sejm warszawski w styczniu 1681 roku. W latach 1681 i 1682 trzykrotny wysłannik królewski na sejmik generalny pruski. 1683 roku wystawił chorągiew pancerną w liczbie 100 koni by uczestniczyć w wyprawie wiedeńskiej. W 1685 roku został miecznikiem ziem pruskich. w 1689 roku otrzymuje nominację na podkomorzego pomorskiego, w tym samym 1689 roku zostaje marszałkiem sejmiku generalnego. 10 marca 1699 roku nominowany na urząd senatorski kasztelana chełmińskiego.

 

Herb Konopacki
Herb Odwaga
Stanisław Konopacki Kasztelan
Stanisław Konopacki Kasztelan
podziel się:
error: Podgląd zablokowany.