Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku

Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku

Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku. Ucisk kontrybucyjny ze strony wojsk szwedzkich doprowadza do sytuacji w której Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński posuwa się do zastawienia dóbr dziedzicznych. Majątek Konopatu i Rynkówki staje się zastawem wobec pożyczonej od Franciszka i Ewy z Zawadzkich sumy 7600 złotych. Klińskich z Konopackimi łączyła już wcześniejsza umowa, w roku 1706 Franciszek Kliński potwierdzał otrzymanie czynszu zastawnego w kwocie 1000 złotych z rąk Wygranowskiego, dzierżawcy majątku Konopat. W tym samym roku, kolejnego dnia Klińscy pożyczają zastawem Konopatu 9000 złotych monety pruskiej Konopackim, oczywiście pod zastaw Polskiego Konopatu. Umowa poniższa jaką zawierają unieważnia poprzednią, jako wadliwą „…we wszystkich punktach i zastrzeżeniach znoszą, unieważniają i poddają wadzie nieważności”.

 

Między ichmościami Pany Franciszkiem Klińskim Sędzicem Mirachowskim i Jejmością Panią Ewą z Zawadzkich Klińską, małżonkami razem występującymi, tenże Jegomość Pan Klińskim małżonek korzystający z przysługujących mu praw z jednej a Jaśnie Wielmożnymi Ichmościami Pany Stanisławem i Barbarą z Kryspinów Konopackimi Kasztelanami Chełmińskimi, małżonkami z drugiej strony, stanął pewny i nieodmienny w ten niżej opisany sposób kontrakt.

Iż Jegomość Pan Franciszek Kliński Sędzic Mirachowski, jako wygodził tak i realnie wyliczył Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Państwu Kasztelanom Chełmińskim małżonkom, summy posagowej Jejmości Pani Ewy z Zawadzkich Klińskiej a małżonki swojej, złotych siedem tysięcy sześćset dobrej pruskiej monety, której to sumy zaciągnęli Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie w tym obecnym wrogim czasie, nie na co innego, jako na opłacenie dóbr wszystkich Konopackich i innych tak ciężkich a nieznośnych kontrybucji szwedzkich. Które dobra gdyby tę summę Jejmości Pani Kliński nie były opłacane, bo sposobu innego nie mieliśmy w ruinę i popiół obróciliby się, jako innym dobrom przez niewypłacenie tak się stało. Za czym tę summę wyżej wyrażoną złotych siedem tysięcy sześćset dobrej pruskiej monety zapisują Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie, tym teraźniejszym kontraktem, jako i księgami miejskimi którymikolwiek, ponieważ akta grodzkie skarszewskie obecnie wakatem stoją, zapisać obiecują osobliwie na Konopacie i innych dobrach do Konopatu, jako i Rynkowskich należących w województwie pomorskim a powiecie świeckim i tczewskim będących. Prowizją zaś lubo w imieniu sędziów tej wojny, stając po stronie współczesnych w jednej chwili należycie uwzględniając wszystkie akty wrogie, a nie płacę, z której prawdziwie potwierdzenia kontraktu, Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie.

Ponieważ w tak wielkim nieszczęściu dogadzają wyżej wyrażony summy Ichmości panowie Klińscy małżonkowie, i uwalniają dobra te pieniędzmi od ostatniej ruiny i palenia terenów swych wsiów, zbóż zaorywania. Która summę bez wyjątków za rok od jutra Świętego Jana w roku 1709 oddać i realnie odliczyć do rąk Ichmościom Panom Klińskim obligują się lub ich sukcesorzy, chociaż najcięższy sobie uczynią Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie. W razie zaś nieoddania za rok wyżej wyrażonej summy tędy wolnym używaniem Konopatu i innych dóbr, jak będą chcieli Ichmościom Panom Klińskim małżonkom lub ich sukcesorom albo plenipotentom, Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie pozwalają pomimo nowych kontraktów ani tego sobie ani żaden gwałt poczytać nie będą powinni, ani przez się ani przez sukcesorów swoich, jako i plenipotentów dochodzić tego nie powinni i dobra tak długo trzymać będą Ichmości Panowie Klińscy małżonkowie, póki summy wyrażonej nie wytrzymają albo onej im nie powrócą. Warują to też sobie Ichmość Panowie Klińscy małżonkowie jeżeliby się sobie postarali o takiego człowieka, żeby im summę wyżej wyrażoną z dóbr tych powrócił, że im wolno prawo swojej transfudować lub arendować, komu będą chcieli, opowiedziawszy się i zniósłszy się tym z Jaśnie Wielmożnymi Ichmościami Pany Kasztelanami Chełmińskimi małżonkami.

A po odebranej summie powinni Ichmość panowie Klińscy małżonkowie kwitować księgami którymikolwiek Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów Kasztelanów Chełmińskich małżonków. A ponieważ tam dobra Konopackie Ichmość Panowie Wygranowscy małżonkowie, arendownym sposobem do przyszłego tylko Świętego Jana roku 1709 trzymają, a mieliby kiedykolwiek do dóbr tych pretensje, tedy obligują się przed czasem uspokoić Ichmość Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie, Ichmościów Panów Wygranowskich małżonków, żeby dla ich pretensji, Ichmości Panowie Klińscy małżonkowie na niczym intromisji nie szkodowali. Intromisji teraźniejszym kontraktem od tego momentu w pomienione dobra dopuszczają a gdy oficjalnie afektować będą Ichmości Panowie Klińscy, dopuścić obiecują Wielmożni Ichmość Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie lub rzecz jasna plenipotentów swoich. Ewikcję zaś generalnym zapisują Jaśnie Wielmożni Ichmości Panowie Kasztelanowie Chełmińscy małżonkowie, Ichmościom Panom Klińskim małżonkom, we wszystkich dobrach swoich i innych głosząc najwyższe święte posłuszeństwo i pieniądze.

Co sobie strony obie dwie ziścić i dotrzymać obiecują we wszystkich i najmniejszych punktach wyżej opisanych. Pod zastawem sumy siedmiu tysięcy sześciuset złotych monety pruskiej. W przypadku sprzeczności sąd sobie gdziekolwiek tam na ziemiach pruskich nawet w czasie bezkrólewia, jakoli też w którychkolwiek sądach i innych województwach, które by się sadzić mogły, strony obie dwie naznaczają. Gdzie strona pozwana na pierwszym terminie stawać powinna będzie, pod wadium odpowiadającym sumie zastawu nie odchodząc od sądu odliczyć i wszystkie koszta nagrodzić, bez wszelkiej wymówek, apelacji i dylacji wymyślnych prawnych wycieczek, zakład pomieniony strona pozwana odłożyć powinna będzie. Na który kontrakt dla lepszej wagi i waloru rękami własnemi strony obie dwie przy herbownych pieczęciach podpisują.

Datowane w Konopacie dnia 23 czerwca roku pańskiego 1708

Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński
Barbara Konopacka
Franciszek Kliński
Ewa Klińska

Herb Odwaga Konopaccy

Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku Zastaw Konopatu wobec Klińskich 1708 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Konopat - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Konopat – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.