Kwitować

zwolnić kogoś z należności, wydając pokwitowanie.

podziel się: