Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku

Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku

Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku. Sejm nadzwyczajny w 1730 roku został zwołany 17 kwietnia. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie poniższy, nie datowany w szczegółach list a raczej projekt, szablon owego, lub przepisanie, świadczy o tym brak zwyczajowej tytułowania na wstępie, podpisu oraz pieczęci. Ostatecznie pomimo poniższego, sejmiki przed sejmowe w województwach odbyły się 21 sierpnia. Zawarto również na końcu liczbę panowania królewskiego, Król August II Mocny panował w latach 1697- 1706 oraz 1709-1733 łącznie 30 lat, natomiast poniżej listu podpisano iż w 1730 panował 33. 

 

August Wtóry Król
Urodzony wiernie nam miły. Nie puszczając przebaczenia z myśli ani z serca naszego tej chętnie zawsze przewagę i triumf dobra publicznego z wydania aplikacji. W nadziei dobroci Boskiej ze szczerze intencją naszą osiągniecia sukcesu zechcą, założyliśmy sejm walny w Grodnie na dzień wtóry października, a sejmiki przed sejmowe na dzień 11 sierpnia w roku teraźniejszym, i cokolwiek w rzeczywistości i użyteczności Rzeczypospolitej potrzebnego do prosperity być, rozumieliśmy z instrukcjach naszych uprosiliśmy, a tak, gdy wszelka z strony naszej pełniącego rolę królewską, miłość i wierność waszą wzajemnie obligujemy, abyś z urodzonej ku ojczyźnie swojej i swobodom jej żarliwości na sejmik przyszły zjechawszy, zbawienną radą, perswazją i kredytem do tego dopomógł a żeby wyrażone w instrukcjach naszych punkta dla dobra publicznego założone formułując do intencji naszej ….przez jednomyślną decyzję ogółu popierane i proszone były. W czym gdy wierność wasza sprawy i potrzeby własnej ojczyzny skuteczną pomocą wspiera będziesz nowe synowskim obowiązkiem dasz jej dowody u nas zaś niewygasłą zasługą pamięć i respekta królewskie sobie przysparzając, z którymi na ten czas oświadczając się wierności waszej dobrego wspomożenia od Pana Boga, życzymy zdrowia.

Dan dnia, miesiąca, roku pańskiego 1730 panowania naszego 33.

Herb August II Mocny

Król August II do posła na sejm w Grodnie 1730 roku

podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.