Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok

Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok. Kontrakt przedmałżeński zawarty w Nawrze w majątku rodziny Kruszyńskich. Stronami stającymi do kontraktu są, Walerian Kruszyński oraz małżonka Joanna z Kitnowskich oraz ich córka Ludwika Kruszyńska. Kawalerem starającym się o rękę córki Kruszyńskich z Nawry jest Bogdan Mostowski Stolnik Płocki.

 

 

Między Wielmożnymi Ichmości Pany, Ichmości Panem Walerianem Kruszyńskim Miecznikiem ziem pruskich Podwojewodzim Chełmińskim i Wielmożną Jejmości Panią Joanną z Kitnowskich małżonkami z jednej. A wielmożnym Ichmości Panem Bogdanem na Mostowie Mostowskim Stolnikiem Województwa Płockiego z drugiej strony stał się pewny i nieodmienny kontrakt w ten niżej opisany sposób. Iż wielmożni Ichmości Panowie Kruszyńscy małżonkowie stosując się do woli naprzód z ordynacji Boskiej oraz ukłon w stronę wszystkich a za usilnym staraniem z domu Ichmościa Wielmożnego Ichmości Pana Bogdana Mostowskiego Stolnika Płockiego, tudzież za interpozycją różnych Jaśnie Wielmożnych przyjaciół. Wielmożną Jejmości Pannę Ludwikę Kruszyńską Miecznikównę ziem pruskich, jako kochający rodzice w dożywotnią przyjaźń oraz towarzyszkę życia małżeńskiego, Wielmożnemu wyżej mianowanemu Ichmości Panu Stolnikowi Płockiemu deklarują oraz termin aktu weselnego na dzień siódmego, miesiąca luty w roku teraźniejszym 1701 w Nawrze naznaczają.

Że nigdy hojna ręka rodziców ku kochanej córce swojej jałową być nie umie, tedy wielmożni Ichmości Panowie Miecznikowie ziem pruskich małżonkowie, jak dom ojca i matki oraz majątek posażny, pomienionej Jejmości Pannie Miecznikównie kochanej córce swojej, summę czterdziestu tysięcy monety na ziemiach pruskich obowiązującej, asygnują i one do rąk Wielmożnego Ichmości Pana Stolnika Płockiego tako oddać i wyliczyć obligują się sposobem. Naprzód na miejscu Jejmości Panny Miecznikównie w małżeństwie wyliczyć obligują się na teraz, summę pięć tysięcy złotych monety pruskiej respektem, […] których iż tak nagle za pobytem w domu już porównać Jejmości Pannie córce swojej, Ichmości Panowie rodzice nie mogli, tędy zobowiązuje się Wielmożny Ichmość Pan Stolnik Płocki, tę wyrażoną summę pięć tysięcy monety pruskiej, na nic inszego tylko na same klejnoty liczyć, z których odebrania pięciu tysięcy złotych Ichmości Stolnik, Ichmości Panów Mieczników pruskich małżonków natychmiast kwitować będzie powinien.

Piętnaście zaś tysięcy monety pruskiej złotych obligują się Ichmości Panowie Miecznikowie i obecnym kontraktem zapisują się, tę do rąk Ichmości pana Stolnika na przyszły Święty Jan Chrzciciel w roku obecnym 1701 oddać i realnie w grodzie kowalewskim województwa chełmińskiego wyliczyć, po mniejszej summie tak samo powinno być przeprowadzone. Ichmości Pan Stolnik Płocki, Ichmości Panom Miecznikom małżonkom dotrzymując tego samego, kwitować i oną Ichmości Pani małżonce da pan Bóg przyszłej swojej, zapisać dopełniając afektu. A że aby uzupełnić całość summy czterdziestu tysiącu złotych, dwadzieścia tysięcy złotych pruskich pozostałe, tedy obligują się obecnym kontraktem we wszystkim dookoła, Wielmożni Ichmości Panowie Miecznikowie ziem pruskich, małżonkowie zapisują się tę pomienioną dotyczącą summę dwadzieścia tysięcy, w roku da pan Bóg 1702 na Świętego Jana Chrzciciela do rąk pomienionego Ichmości Pana Stolnika Płockiego, w grodzie kowalewskim oddać i rzetelnie wyliczyć. Po której wyliczeniu ostatecznym summy czterdziestu tysięcy złotych monety pruskiej stanie się, Ichmości Pan Stolnik też summę przyszłej da Pan Bóg Jejmości Pani małżonce swojej, w tymże grodzie kowalewskim w dobra swoje wprowadzi osadzeniem, Ichmość Pan Stolnik Jejmości Pani małżonkę swoją, majątkiem zarówno matczynym jak i ojcowskim do akt grodzkich kowalewskich stanie.

W razie zaś Ichmości małżonkowie Miecznikowie postępowania spadkowego sukcesorów mieli, powinien będzie Ichmość Pan Stolnik i na to, co by odebrał referencją zeznawać, ażeby Jejmość Pani Podkomorzyna Płocka rodzicielka, Ichmości Pana Stolnika od świętej pamięci Wielmożnego Ichmości Pana Podkomorzego Płockiego, małżonka swego ciesząca się całym dobrem żona jego, tędy zobowiązuje Ichmości Pan Stolnik Płocki od jutra do dwóch tygodni Jejmości Panią rodzicielkę i dobrodziejkę swoją do akt grodzkich koronnych stawić, i to u Jejmości dobrodziejki swojej postulować, aby wszystko to na żonę jego cesją uczyniła na […] bezpiecznym i niezawodnym. Ichmości Pan Stolnik przyszłej Jejmości Pani małżonce swojej sumę detalem reformowaną dochodem, to sobie Ichmość Pan Stolnik do tego czasu, a gdyby nie daj Boże pierwej niżeli Jejmości rodzicielka z tego świata odejść miał, aby Jejmości Pani rodzicielka ichmości na dobrach samym tylko Siemiątkowie składając wniosek dożywociem się cieszyła dopilnowując w każdym szczególe […] nie dopuszczając w intromisję tych dób nikogo. Jeśliby pani małżonki da Pan Bóg swojej, po późnym zejściu zaś Jejmości Pani Podkomorzyny rodzicielki, Ichmości Pana Stolnik też dobra Siemiątkowo Jejmości Pani małżonce już na ten czas swojej używanie[…] należeć mają, na co Ichmości Panowie Miecznikowie małżonkowie swobodnie się wolnym czynią.

Nie wątpiąc przy tym Ichmości Pan Stolnik o dobrem afekcie Jejmości Pani małżonki swojej ku osobie swojej, wiec w sprawie tego afektu od obciążeń zobowiązuje się obecnym kontraktem Ichmość, dwadzieścia tysięcy złotych monety pruskiej przed rozpoczęciem postępowania w księgach grodzkich kowalewskich na przyszły Święty Jan, wokół zobowiązania summy rekompensuje sukcesją przyszłej da Bóg Jej Mści swojej w dobrach własnych uczynić obiecuje zeznać i zapisać tak by, summa jednocześnie w połączeniu całości, wynosiła sto tysięcy monety rozciągając to na wszystkich dobrach w koronie przez wydłużone użytkowanie. Zobowiązuje się przy tym Ichmości Pan Stolnik właściwą umową, Ichmości Panów Mieczników małżonków jeśliby Pani małżonki swojej nie przywodzić do żadnych zapisów oprócz z obopólnego partnerstwa małżeńskiego dożywocia, które sam w grodzie kowalewskim wokół rozwiązania sumowania i detali, pierwszą sprawą w roku teraźniejszym sobie zapiszą i uczynią.

Który to kontrakt i wszystkie w nim kondycje strony obie dwie wstrzymać i ziścić sobie powinny pod zakładem czterdziestu tysięcy złotych monety pruskiej, o który zakład i dosyć uczynienie którejkolwiek kondycji. O który zakład gdyby się, która strona naruszając ustalenia pozywać dopuściła, na krótki termin stanowczo winna stawać w każdym sądzie bez wszelakich apelacji, uników i wyjątków z każdego punktu umowy odpowiadać. Na co się dla lepszej wagi i waloru strony obie dwie rękami własnemu podpisują.

Działo się to w Nawrze dnia szesnastego miesiąca stycznia roku pańskiego tysięcznego siedemsetnego pierwszego.

Walerian Kruszyński Miecznik Ziem Pruskich mpp
Bogdan Mostowski Stolnik Płocki mpp
Joanna z Kitnowskich Kruszyńska Miecznikowa Ziem Pruskich
Melchior Czapski mpp

Bogdan Mostowski Stolnik Płocki Herbu Dołęga Ludwika Kruszyńska herbu Prawdzic

Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok Kontrakt przedmałżeński Kruszyńskich z Mostowskimi 1701 rok

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Nawra - Województwo Chełmińskie
Rzeczpospolita Obojga Narodów – Nawra – Województwo Chełmińskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *