Spotkanie spadkowe Konopackich w Grudziądzu roku 1611

Spotkanie spadkowe Konopackich w Grudziądzu roku 1611. Kolejne spotkanie braci i kuzynów Konopackich w ramach załatwiania spraw spadkowych po zmarłych stryjach. W 1608 roku zmarł Stanisław z Konopatu, natomiast pomiędzy 1610 a 1611 Krzysztof Konopacki obaj synowie Jerzego II Kasztelana Chełmińskiego, Starosty Świeckiego. Bracia oraz kuzyni toczą wiec sprawy spadkowe w kolejnym spotkaniu do jakiego doszło tym razem w Grudziądzu. Spotkania w sprawie ustaleń spadkowych : 23 marca 1611 6 kwietnia 1611  7 maja 1613

My Maciej z Konopatu Wojewoda i nominat Chełmiński, Jerzy i Rafał z Remborka i Jerzy z Dźwierzna Konopaccy zeznawamy tym niniejszym pisaniem swym, iż jakoś my sobie byli postanowili w Luchowie 29 dzień marca roku niniejszego wszystkie reszty z majętności luchowskiej, tomickiej i biguskiej roku przeszłego 1610 znieść i równo się niemi podzielić.  Tędy, że się te reszty do tych czasów jeszcze zgromadzić nie mogły. Domykamy i prorogujemy sobie czasu do przyszłych Trzech Królów w roku 1612. A w sam na ten czas będziemy się powinni zjechać pospołu za obwieszczeniem Jegomości Pana Wojewody, gdy czas i miejsce naznaczy i rachunek sobie z tych przerzeczonych reszt uczyniwszy z nich się pokwitować. Teraz, że jednak, że się część reszt z tych majętności zniosło to jest z Luchowa pięćset i osiem złotych, z Tomic pięćset złotych, z Biguszek pięćset złotych, co czyni wszystkiego osiemnaście set i osiem złotych. Tedy się niemi tak dzielemy, że Ichmościowie Panowie Konopaccy z Remoborka swoje resztę zupełną biorą sześćset i osiem złotych. Jegomość Pan wojewoda Tomicką resztę pięćset złotych. Jegomość Pan Jerzy ze Dźwierzna, Biguską resztę pięćset złotych. A że Jegomości Panowie z Remborku dali se sprawę, że już nie mają co więcej  do tej reszty zbierać, tedy ich już z niej kwitujemy i niczego się więcej od nich nie upominać, obiecujemy onym jednak rachunek się ma uczynić przez Panów Stolińskiego i Wałdowskiego, dzierżawców tomickiej i biguskiej majętności z tych reszt, które się jeszcze nad te sześćset złotych, które każdy z nich wydał zbierża. Któremi resztami wszyscy się spólnie podzielić mamy wytrąciwszy Ichmościom Panom z Remborka osiem złotych, co nad sześćset złotych przebrali więcej niż drugie dzielnice. Czego ku lepszej wierze i pamięci do przyciśnionych pieczęci swych rękami śmy się swemi podpisali.

Działo się to w Grudziądzu 14 września roku pańskiego 1611.

Maciej z Konopatu Wojewoda Pomorski

Gerzy Konopacki

Raphael Konopacki

Jerzy z Dźwierzna

Herb Konopacki

Spotkanie spadkowe Konopackich w Grudziądzu roku 1611

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Grudziądz - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Grudziądz – Województwo Pomorskie

    

podziel się:
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *