Jerzy Konopacki Kwit Kwarciany za rok 1579

Jerzy Konopacki Kwit Kwarciany za rok 1579. Poniżej skrypt jednego z dwóch przedstawionych dokumentów. Obydwa są pokwitowaniem tej samej czynności czyli pobrania kwarty dla Rzeczpospolitej obydwa tak samo datowane, obydwa za ten sam okres. Pod jednym podpisana jest komisja poborowa, pod drugim widnieje podpis Walentego Krzeposkiego  i jest prawdopodobnie odpisem od pokwitowania datowanym tożsamo jak oryginał.

 

Jakub Rokosowski Podskarbi Koronny Starosta Ostrzeszowski, Żupnik Krakowski Czelnik Wielgiej i małej Polski, że oznajmuje wszem i wobecz komu to wiedzieć należy iż urodzony Pan Jerzi Konopaczki, za uchwałą sejmów przeslich przy bytności Ich M Panów Aleksandra Lascza Czerskie i Starosti Chełmińskiego. Jana Tedra Splessowicz Sanoczkie Castellanów Jana Bierkowskie Stolnika Przemskie, Andrzeja Jalbrzika Wyssenskie pisarza grodzkie Bileksie  od stanów koronnych na sejmie przeslem  w Warszawie deputatów naznaczonych, dał i odlicził czwartej części Rzeczipospolitej należącej wedla szacunku lustratorskie za rok  1570 dziewiąti z Dytrichssdorfu, Honkfeltii i Nickelsdorfu złotich stho siedemnaśczie, grossy dwadzieśczia i sescz, pieniedzi cztery z których kwituję i wolnem czinie.

Dan na zamku Rawskim dnia 31 maja roku 1680.

Jan Brykowski Stolnik Przemyski

Andrzej Jałbrzyk Wyszeński Pisarz

Bernat Bra..Sub..legat

Jan […]sub..legat Jegomości Pana Kasztelana  […]

Jerzy Konopacki Kwit Kwarciany za rok 1579  Jerzy Konopacki Kwit Kwarciany za rok 1579

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie

podziel się:
Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *