Maciej z Konopatu

Maciej z Konopatu

Maciej z Konopatu * ok. 1551 — † 1 XI 1613 – syn Jerzego II kasztelana chełmińskiego i Anny z Kostków – wojewoda chełmiński, biskup chełmiński. W 1603 roku poseł na sejm krakowski, w 1605 oraz 1611 roku na sejm warszawski. W 1603 roku króla Zygmunt III mianował go jednym z komisarzy, którzy mieli nadzorować postanowienia królewskie w Prusach Królewskich w sprawie opieki nad chorym umysłowo księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem po śmierci jego kuratora Jerzego Fryderyka Hohenzollerna. 23 sierpnia 1611 roku zrezygnował z urzędu wojewody Chełmińskiego, wkrótce potem z nadania Papieża Pawła V zostaje Biskupem Chełmińskim. Biskup Chełmiński Maciej Konopacki zmarł około godziny trzeciej po południu 1 listopada 1613 roku w Wąbrzeźnie. Pogrzeb wyznaczono na 27 stycznia 1614 roku w Chełmży. Po pogrzebie ciało Macieja Konopackiego spoczęło w katedrze chełmżyńskiej w chórze. Według życzenia zmarłego na płycie nagrobnej miał znaleźć się napis: „Hic jacet Konopacki Episcopus Culmensis”. Ciało jego, złożone w ołowianej trumnie, przeniósł w 1644 roku Kacper Działyński w inne miejsce katedry. (W.Nowosad)

 

Herb Konopacki
Herb Odwaga
Maciej z Konopatu
Maciej z Konopatu
podziel się:
error: Podgląd zablokowany.