Obzeit

przybudówka; przysionek do budynku, najczęściej stodoły, obory, krowni, stajni w postaci zadaszenia z formą częściowych ścian do 1/3 lub wyższej. Pełnił rolę przechowywania zarówno podręcznych narzędzi jak i dla zwierząt gospodarskich.

podziel się:

Ogendorf

Ogendorf – Hohendorf – Czernin – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum.

podziel się:

Olbracht Kawieczyński

Wojciech (Olbracht) Kawieczyński (Kawęczyński)  – *~1640 – †~5 XII 1714 – syn Fabiana Kawęczyńskiego i Konstancji Konarskiej herbu Kolczyk – Ossoria. Żonaty z Konstancją Schedlin Czarlińską. W Latach 1692–1701 wicewojewoda pomorski, od 1698 r. Starosta Brodnicki, 1703–1714 podkomorzy chełmiński.

podziel się:

Olędrzy

osadnicy pochodzący z Niderlandów i Fryzji (Holendrzy, skrótowa nazwa „olędrzy”). W XVI –XVIII w. zakładali wsie na ziemiach pruskich, na Kujawach i w Wielkopolsce (od schyłku XVIII w.) Jako mennonici emigrowali z powodów religijnych, prezentowali najwyższą w Europie kulturę rolną i hodowlaną. Zagospodarowywali odłogi i trudne do uprawy nieużytki, podmokłe, …

podziel się:

Olica

Ołyka – Олика) – osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim. Do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie łuckim. Prywatne miasto szlacheckie położone było w XVI wieku w województwie wołyńskim.

podziel się: