Jakub Łysakowski

Jakub Łysakowski z Łysakowa herbu Lubicz. Syn Mikołaj Łysakowskiego i Jadwigi Sierzchowskiej herbu Drzewica. Dworzanin królewski, piastował wiele urzędów w Ziemi Chełmskiej, wspierał Stefana Batorego.

podziel się:

Jakub Oktawian

Jakub Oktawian hrabia na Konopacie * ok. 1602 — † 13 VI 1665 – syn Macieja wojewody, biskupa chełmińskiego i Elżbiety Dulskiej. Dwukrotnie żonaty, primo voto 27 lipca 1626 roku z Zofią z Sulęczyna Heidenstein, córką Reinholda historyka i sekretarza królewskiego i Teresy Ertmundy Konarskiej. W listopadzie 1651 roku wdowiec …

podziel się:

Jakub z Osówki Zboiński

Jakub Ludwik Zboiński *? – † 18 lipca 1755 – Syn Wojciecha Zboińskiego i Teresy Ubysz, podkomorzy dobrzyński, starosta nowski i lipiński. 20 lipca 1709 roku pojął za żonę Ludwikę Konopacką córkę Stanisława Konopackiego i Barbary Kryszpin Kirszensztein.

podziel się:

Jakub Zboiński

Jakub Ludwik Zboiński *? – † 18 lipca 1755 – Syn Wojciecha Zboińskiego i Teresy Ubysz, podkomorzy dobrzyński, starosta nowski i lipiński. 20 lipca 1709 roku pojął za żonę Ludwikę Konopacką córkę Stanisława Konopackiego i Barbary Kryszpin Kirszensztein.  

podziel się:

Jan Butler

*ok. 1640 – † 1710, syn podskarbiego nadwornego Gotarda Wilhelma i Konstancji z Wodyńskich herbu Kościesza. Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej Butlerów herbu Butler, wywodzącej się z Irlandii a osiadłej na Podlasiu.  Służbę w wojsku koronnym rozpoczął w czasie najazdu szwedzkiego jako oficer regimentu gwardii pieszej Jana Kazimierza. Następnie był …

podziel się: