Umowa dzierżawna Wieruszewa rodzeństwa Konopackich 1603 rok

Umowa dzierżawna Wieruszewa rodzeństwa Konopackich 1603 rok. Jerzy Konopacki wraz z braćmi Krzysztofem i Stanisławem zawiera umowę z siostrą Anną z Konopackich po mężu Tomicką, dotyczącą miasteczka Wieruszów w obecnie województwie Łódzkim w 1603 roku w województwie sieradzkim.

Stało się pewne postanowienie, między Ichmościami Pany, Jerzym Kasztelanem Chełmińskim, Krzysztofem i Stanisławem Konopackimi, a Jejmość Panią Anną z Konopatu Tomicką, siostrą Ichmości rodzoną ten sposób. Już Ichmość Panowie Konopaccy pomienieni wedle pierwszego kontraktu z Jejmości Panią Tomicką siostrą swą, miasteczko Wieruszew i ze wsiami, i przyległościami do niej należącymi w pewnej sumie pieniężnej od Jejmości Pani Tomickiej, siostry swej, w posesyi swej mają, jako ten kontrakt pierwszy omawia. Tędy Jejmość Pani Tomicka za staraniem swem pilnym, to u Ichmościów Panów braci swych wyżej pomienionych utrzymała, że jej tej majętności *Wieruszewskiej ze wszystkiemi, tak, jako ją sami Ichmościowie od tej Pani Tomickiej trzymali do roku arendowali, jakoż *arendują od tegoż Świętego Jana w roku tysiąc sześćsetnym trzecim, aż do Świętego Jana w roku tysiąc sześćsetnym czwartym, za tysiąc i *półtrzeciasta sto złotych polskich, każdy rachując po groszy trzydzieści. Które to półtrzecianasta sto złotych, powinna będzie Jejmość Pani Tomicka odłożyć i zapłacić w wigilię Świętego Jana w roku tysiąc sześćsetnym czwartym Ichmościom Panom Konopackim, braciom swem pomienionym przed aktami grodzkimi bydgoskiemi. Pod zakładem takiej, że drugiej sumy, półtrzeciunastu stu złotych, i majętność wieruszowską do ich ręku za się podać, tak, jako ją sama teraz od Ichmościów na ten arendę odebrała. A ku większej pewności, tędy ten kontrakt albo arendę powinni będą Ichmość Panowie Konopaccy aktami Pana Wojewody Pomorskiego roborować, a Jejmość Pani Tomicka aktami grodzkiemi wieluńskiemi, i zakładem warować pół trzeciunastu stu złotych, z naznaczeniem miejsca gdzie iść i odpowiadać sobie mają. To jest przed urzędem Jegomości Pana Wojewody Pomorskiego albo grodzkiem bydgoskim. Czego ku lepszej wierze do przyciśnionych pieczęci swych, rękoma się własnemi podpisali.

Działo się to w Toruniu 17 czerwca roku 1603

Jerzy Konopacki Kasztelan Chełmiński

Anna z Konopatu Tomicka

Umowa dzierżawna Wieruszewa rodzeństwa Konopackich 1603 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Wieruszów - Województwo Sieradzkie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Wieruszów – Województwo Sieradzkie

*Wieruszew – dzisiejszy Wieruszów

*Arenda, arendować – dzierżawa, dzierżawić

*półtrzeciasta złotych – Liczebnikowy półtrzecia, oznacza obecne dwa i pół, czyli można go porównać do współczesnej kwarty. W przypadku „półtrzeciunastu stu złotych” oznacza obecne 250 zł. Podobnym archaizmem, ale wciąż czynnym jest „półtora” kiedyś „półwtora”, czyli jednego i pół.

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *