roborować

roborować kontrakt czyli zatwierdzać urzędowo.

podziel się: