Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok. Król Jan III Sobieski wystosowuje list do posłów w sprawie zaległych poborów dla wojsk koronnych.

 

Jan III z bożej łaski król Polski, Wielki Książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki inflancki wołyński kijowski podolski podlaski smoleński siewierski i czernihowski.

Urodzony wiecznie na miły po dwóch zerwanych w gorszący sposób sejmikach stanów pruskich, już by się nie zeszło tylko słuszne zachować milczenie, żeby i powaga nasza nazbyt nie powszedniała i Kancelaria z powodu żadnej marnej pociechy prawa nie tempiała. Że jednak po dobroci naszej wolemy poniechać tego co było dawniej, aniżeli w ciężkie i czasu swego nieznośne stany pruskie wdawać *borgi, z wielką krzywdą i ruiną *dyspartowanego żołnierza wydaliśmy na trzeci pruski generał zupełną ekspedycję na ręce wielmożnego wojewody malborskiego, według jego afektacji, naznaczywszy czas i miejsce pod swojej zachowałej alternaty w Malborku na dzień 10 grudnia. Pilno, przeto żądamy abyś wiernie przez wzgląd na wrodzoną roztropność i prawość, na czas i miejsce pomienione zjechawszy, wyświadczył to dobru pospolitemu korzyść, jakoby przykładem innych województw zasłużonemu żołnierzowi obmyślana była satysfakcja. Błaga o to nie tylko sprawiedliwość zasłużonej nagrody, ale też wygoda ubogich ludzi, którym nierównie znośniejsza z wolna wypłacać aniżeli ogółem przyznać. Do czego że się wierność twoja szczerze przyłożysz nic nie wątpiąc, dobrego znaku od Pana Boga życzemy zdrowia.

Dano w Jaworowie dnia 11 Listopada roku Pańskiego 1681 panowania naszego 8 roku.
Jan Król (J.S.)
Urodzonemu Stanisławowi Konopackiemu kasztelanicowi Elbińskiemu wiernie nam miłemu

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Jaworów - Województwo Ruskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Jaworów – Województwo Ruskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.