Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Jan III z bożej łaski król Polski, Wielki Książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki inflancki wołyński kijowski podolski podlaski smoleński siewierski i czernihowski.

Urodzony wiecznie na miły po dwóch zerwanych w gorszący sposób sejmikach stanów pruskich, już by się nie zeszło tylko słuszne zachować milczenie, żeby i powaga nasza nazbyt nie powszedniała i Kancelaria z powodu żadnej marnej pociechy prawa nie tempiała. Że jednak po dobroci naszej wolemy poniechać tego co było dawniej, aniżeli w ciężkie i czasu swego nieznośne stany pruskie wdawać *borgi, z wielką krzywdą i ruiną *dyspartowanego żołnierza wydaliśmy na trzeci *Generał zupełną ekspedycję na ręce wielmożnego wojewody malborskiego, według jego afektacji, naznaczywszy czas i miejsce pod swojej zachowałej alternaty w Malborku na dzień 10 grudnia. Pilno, przeto żądamy abyś wiernie przez wzgląd na wrodzoną roztropność i prawość, na czas i miejsce pomienione zjechawszy, wyświadczył to dobru pospolitemu korzyść, jakoby przykładem innych województw zasłużonemu żołnierzowi obmyślana była satysfakcja. Błaga o to nie tylko sprawiedliwość zasłużonej nagrody, ale też wygoda ubogich ludzi, którym nierównie znośniejsza z wolna wypłacać aniżeli ogółem przyznać. Do czego że się wierność twoja szczerze przyłożysz nic nie wątpiąc, dobrego znaku od Pana Boga życzemy zdrowia. Dano w Jaworowie dnia 11 Listopada roku Pańskiego 1681 panowania naszego 8 roku.
Jan Król (J.S.)
Urodzonemu Stanisławowi Konopackiemu kasztelanicowi Elbińskiemu wiernie nam miłemu

Apel Króla Sobieskiego o wypłatę dla wojska 1681 rok

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Jaworów - Województwo Ruskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Jaworów – Województwo Ruskie

 

Borg – kredyt

Dyspartować – dokonywać podziału , rozdzielać

Generał – Sejmik generalny

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *