Historia Szlachecka Archiwum Konopackich,Historia Polskiego Konopatu Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku. Jerzy II Konopacki Kasztelan Chełmiński zmarł w 1566 roku. Historyczny dla rodziny Konopackich podział nastąpił w 1581 roku, rozdzielono majątki na linię konopacko – rynkowską oraz mirakowską, natomiast we wrześniu 1583 roku następuje podział na linię Konopackich z Konopatu oraz Rynkowa. Po 17 latach od śmierci Jerzego II, spotykają się jego synowie 36 letni Jerzy III, 34 letni Jan, 32 letni Maciej, 30 letni Rafał, 28 letni Krzysztof oraz 23 letni Stanisław, wspominając również o młodszej siostrze, wtedy około 18 letniej Annie. W wyniku drugiego podziału Jan z Konopatu Kanonik Chełmiński, Maciej z Konopatu i właśnie Stanisław Konopacki syn Jerzego przejęli Konopat, Skarszewo i Cieleszyn w powiecie świeckim oraz nieruchomości w samym Świeciu i część boru świeckiego, a także 4 ½ włóki w Suchostrzygach w powiecie tczewskim i wieś Gziki w ziemi chełmińskiej. Natomiast Jerzy II , Rafał z Dźwierzna oraz Krzysztof  Rynkówkę, Leśną Janię oraz część w Suchostrzygach.

 

W imię Pana amen, dla wiecznej pamięci rzeczy.
Roku 1583 dnia szóstego września
My Gerzi, Jan, Maciej, Rafał, Krzysztof, Stanisław Konopaccy wielmożni my, kiedyś Gerzi Konopacki Kasztelan Chełmiński, Świecki Starosta własny pozostali potomkowie bracia rodzeni oznajmujemy, komu by ile była na potem potrzeba, żeśmy dział na dobrach ruchomych i nieruchomych wiecznemi czasy sobą postanowili, z tym, jako my napisano sposobem. Naprzód ruchome rzeczy w srebrze, złocie, klejnotach, w stadzie bydła, wszelakim i rzeczach w sobie każdy z osobna, jakością i ilością wziął i zupełnie odebrał. Nieruchomą majętność na dwie części rozdzieliliśmy, jedną część jest w województwie pomorskim, w powiecie świeckim, Konopat, Skarszewo, Cieleszyn, w mieście Świeciu place i role, budy wszystkie, także też i bór w Świeciu, pasieki, w Suchostrzygach pół pręta włoki w powiecie tczewskim a w chełmińskim województwie wieś Gziki w powiecie radzyńskim, którą dzielimy my Jan, Maciej, Stanisław bracia rodzeni bierzemy.

Druga część jest także w województwie pomorskim w nowskim powiecie, Jania Leśna, Rynkówka w komurncze czterej kmiecie, w Suchostrzygach kmieć jeden, na imię Bandof ze trzema włokami, do tej jeszcze pół pręta włóki w tejże wsi mianowanej, których włók suma wszystkie pół ósmej w tychże przerzeczonych Suchostrzygach. Te dzielnicze my Gerzi, Rafał, Krzysztof także bracia rodzeni bierzemy już zgodnie i nieodmiennym umysłem ten dział między nami resztę postanowiony. Bez zawarcia umowy tędy każdej ze stron tejże majętności wyżej pomienionej ze wszystkimi pożytkami którekolwiek są i na potem być mogą, dobrowolnie ustępujemy czasy wiecznymi. A żeśmy przy tym dziale wszyscy wspólnie we wsi Rynkówce cześć Pawłowi Płutowskiemu zapłacili, za którą od nas wziął pół piętnasta złotych liczby polski, który części on nam do tych czasów zapisem nie obwarował, tędy gdzieżby na potem panowie bracia tam te dzielnice, cokolwiek z tamtych dzielnic Płutowskiemu zapłacone, przez tylny postępek prawny utracili tędy my bracia drugi dzielnice Konopackie one przy utraconej części, tylko połowicę nagradzać powinni będziemy.

Są też niektóre majętności, które przodkowie nasi zastawnym obyczajem dzielili i nam także podane, które już udział wieczny iść nie mogą, postanowienie strony jest takowe czynimy. Iż która by dzielnica za się zastaw, którą, albo też obie dzierżyć chciała, powinna będzie stronie drugiej część tę pomiędzy zastawienie albo wrócić albo według namowy arendę im dać.

Iż też siostrę jedną mamy, która jeszcze za maż nie jest wydana obmyśliliśmy i to, aby na potem gdzieżby się jej za maż gdzie trafiło uczciwie wyprawiona być mogła. Tedy każdy na ten czas obiecuj, naznacza i powinien będzie tak do skończenia wesela, jako też i do strojów tej sprawy należycie trzeba z tą siostrą się przyłożyć i jedną albo dwie do sprawunku pieniędzy obrać, będziemy też ile trzeba i na większą sumę złotych się obiecujemy. Ten dział nieodmienny i wieczny, także i nasze artykułu w tym dziale naszym spisane obiecujemy sobie mocno i statecznie pod zakładem dziesięciu tysięcy złotych trzymać, o który zakład gdzieżby go, który z nas przepadł ten wieczny dział raz postanowiony zgodnie wzruszając, także i artykuły w nim spisane powinien będzie u któregokolwiek sędzi w ziemiach pruskich, po pierwsze termin wyznaczyć, stanąć on przepadek od sędzi na ten dział odliczyć a […] ten dział wszystkich części i całości trzymać, żeby ten dział i artykuły tym pewniejsze i ważniejsze były, tedy każdy z osobna pieczęć swą przykłada na to i ręką swą się podpisuje.

Datowane w Straszewie dnia i roku jak wspomniano powyżej

Herb Odwaga Konopaccy

Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku Podział rodzinny majątku Konopackich w 1583 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Straszewo - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Straszewo – Województwo Pomorskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Pozostałe Historie

error: Podgląd zablokowany.