Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok

Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok. W połowie 1682 roku w związku ze zbliżającym się terminem końca umowy dzierżawy dóbr mirańskich w arendzie małżeństwa Kozłowskich. Ponieważ dzierżawcy nie otrzymali od Stanisława Konopackiego pozostałej kwoty zastawu w wysokości 8000 złotych, zobowiązał się on zapisać pozostałą kwotę na swych dziedzicznych dobrach konopackich. Postawił warunki małżeństwu Kozłowskim na które się chcąc nie chcąc się zgodzili, mianowicie przeniesienie się z Miran do Zajezierza. Michał i Zofia nie mieli specjalnej ochoty na dalsze gospodarzenie w Miranach. Dotychczasowy nieurodzaj nie pozwolił im na odzyskanie pieniędzy od dłużnika, zgodzili się więc poczekać na zapłatę w przyszłym roku.

 

Między niżej podpisanymi stała się pewna i nieodmienna zgoda albo kontrakt, to jest między wielmożny Jegomościem Panem Stanisławem z Konopatu Konopackim Kasztelanicem Elbjąskim z jednej, a między Jegomościami, Jegomościem Panem Michałem Kozłowskim i Jejmością Panią Zophią z Wojanowskich Kozłowską małżonkami z drugiej strony w ten niżej opisany sposób.  Ponieważ dla pewnych i nagle określonych terminów wyliczenia summy ośmiu tysięcy złotych Ichmościom Panom Kozłowskim, należących trudności zachodzących. Waszmość Pan Kasztelanic pomienionej summy ani do rąk Ichmościom Panom Kozłowskim małżonkom pomimo pierwszego kontraktu wyliczyć, ani dóbr, które się czyste i wolne być nie zdały mógł wojować, a mając niewidoczne przyczyny odebrania dóbr *mirańskich do pomienionych Ichmościów Panów Kozłowskich.

Takowe uspokojenia się obustronne około nowego terminu wynaleźli Ichmoście konsensusem, aby Ichmość Panowie Kozłowscy pomienieni małżonkowie podjęli dojrzałą decyzję i szacunek tak swoich własnych jak i też Ichmość Pana Kasztelanica interesów do majętności *Zajezierza z Michorowa ustąpili. Do czego Ichmość Panowie Kozłowscy łatwymi być pokazali i to zaakceptowali. Tymi jednak a nie inszymi kondycjami, których się i Ichmość Pan Kasztelanic niniejszym kontraktem dotrzymać prezentuje, naprzód […] tej dzierżawy. Majętności Zajezierza, jeśli i w zakresie, w jakim by zachodzić była trudność jaka, która by Ichmościów Panów Kozłowskich w spokoju pozostawienia i opuszczenia miała, Waszmość Pan Kasztelanic na własnych dobrach swoich dziedzicznych Konopackich zapisuje się, że Ichmościom ze wszystkich roszczeń i trudności ewinkować będzie.

A ponieważ Ichmość Pan Kasztelanic życzy sobie, jako najprędszego z Ichmościami Panami Kozłowskimi uspokojenia i dóbr swoich konopackich od eksmisji uwolnienia, tędy na przyszły da Pan Bóg na Święty Jan Chrzciciel w roku przyszłym tysiąc sześćsetnym osiemdziesiątym trzecim pomienioną summę Ichmościom Panom Kozłowskim do rąk wyliczyć z submituje się. Ichmości zaś Panowie Kozłowscy spełniając ten sam porządek, jako teraz doznali warują sobie, jeśli i w zakresie, w jakim nie przyszłoby Ichmość Panu Kasztelanicowi tej summy wyliczyć na pomieniony termin, aby w dobra mirańskie na wytrzymanie sobie onej, wolny mieli powrót za zawarciem nowego kontraktu. Więc na tę pomienioną summę zachodziły pewne trudności ze strony Ichmość Pana Kosa miecznika inowrocławskiego przyczyną [..] na dobrach konopackich uczynionej, która aby więcej około przyszłego terminu odebrania pieniędzy nie trudniła się.

Imć Pan Kasztelanic zobowiązuje się tym kontraktem, że wszelkim ichmościom pomoże sposobem i spólnie z Ichmościami postąpi w sposób, który zostanie określony wobec wszystkich, jakoby skorzysta z prawa do usuwania przeszkód podczas kwalifikowania któregokolwiek, by powodem Jegomościa Pana miecznika przyszłość, jako i teraz bezpieczna i spokojna w dobrach lubochyńskich posiadając zachodzić miały mogły. I owszem nie tylko ze strony Imć Pana miecznika, ale skądkolwiek by się, kto do pomienionej summy z jakimkolwiek pretekstem odzywał i one trudnić chciał, żadnych na nie ani przyimić ani dopuścić trudności na po tym. A ponieważ przez problemy roku przeszłego Ichmość Panowie Kozłowscy z krescencji  Michorowski na rok teraźniejszy, podług należącego inwentarza obydwu obszarów zasiać nie mogli i dla nieurodzaju wielkie podjęli starania a żeby byli pola należyte zasiali, zboża tak ozime, jako i jare kupowali, za które nowa zaszła pretensja kilkuset złotych, tędy to Ichmościom powrócić należało, ale że Ichmość Panowie Kozłowscy nie zainteresowali się natychmiastowym rozwiązaniem problemu i owszem samą się tegoroczną intratą zajezierską w mocy tej pretensji, kontentują tędy. Ichmość Pan Kasztelanic wszystek tegoroczny prowent Zajezierski jakikolwiek się tam znaleźć może, nic ani sobie nie podejmować daje w […] zasiewków Ichmościom Panom Kozłowskim.

Drugi którekolwiek pozostały między ludźmi w majętności mirańskiej między Świętym Michałem a Świętym Marcinem, Imć Pan Kasztelanic przez szołtysów swoich wyciągnąwszy wcale Ichmościów Panów Kozłowskich oddać submituje się. Nie mając też Ichmość Panowie Kozłowscy, woli dłużej nad czas roczny mieszkać w Zajezierzu i w gospodarstwo się tam znajdować nie chcą, ani tych gruntów, które na folwark obrócone są, wszystkich zasiewać nie myślą, ale tylko modlitwa i łaska, niektóre nowiny tak do ozimego, jako i jarzynnego zasiewku wydobywać będą, co jednak z większą częstokroć przychodzić zwykło pracą niż pożytkiem. Tedy Ichmość Pan Kasztelanic w ramach rekompensaty za godność, i nie bezinteresowne podwójne zaangażowanie kultur dobytych i użytkowych pozwala Ichmościom Panom Kozłowskim, żadnego sobie w tym nie zakładając interesu.

Bacząc i to Ichmość Pan Kasztelanic, że Ichmość Panowie Kozłowscy honorowo dla siebie potrzebują rezydencji, której pomieniona majętność Zajezierze nie ma tedy, dla wygody Ichmościów mieszkanie słuszne, wybudować kosztem swoim, jako najprędzej każe. Rzeczy zaś, które się zabrać tu i teraz z Michorowa nie mogą, i onych przewozić niepotrzebna ani w Zajezierzu składu bezpiecznego mieć nie mogą, za pozwoleniem ichmość Pana Kasztelanica, a za kluczem Ichmościów Panów Kozłowskich w spichrzu Michorowskim zostawać będą. A lubo Jegomość Pan Kasztelanic ze wszystkimi przyległościami i accidentami, tudzież z lasami, borami, krostami, łąkami, jeziorami, stawami, sadzawkami i innymi zarybionymi miejscami sobie jednak według potrzeby wolną rybitwę waruje w jeziorach i stawach tamtecznych. Interes, który od summy ośmiu tysięcy złotych należy rachując za procent z zagranicy Ichmość Pan Kasztelanic Ichmościom Panom Kozłowskim wyliczy a Ichmość Panowie Kozłowscy ręcznym skryptem z odebranych pieniędzy kwitować będą ichmości Pana Kasztelanica.

Nie przypominają i tego sobie warować Ichmość Panowie Kozłowscy, aby przez to, że z Michorowa na Zajezierze ustąpili prawną usuwając przeszkodę z posłuszeństwem poddaństwa mirańskiego za mil sześć, powagi poprzedniego kontraktu nie tracili. Ten tędy[…] umowy arbitrażowej spisany kontrakt obiecują sobie Ichmość Panowie z obu stron [słowem] Szlacheckim się obowiązując.  [Umów} nieodmiennie dotrzymać osobliwie jednak Ichmość Pan Kasztelanic submituje się obiecuje, i z szacunkiem dotrzymując punkt po punkcie zawartości tejże umowy, wszystkiego nic nie ujmując ani nie odmieniając tego kontraktu dotrzymać i onemu dosyć uczynić w dalsze się żadne terminy ani kontrowersje prawne ani odwłoki nie wyciągając, a to pod przepadkiem drugiej takowy summy, jaka jest ta, o którą rzecz złotych 8000. Wyrzekając się wszelkich dobrodziejstw, rozwiązań prawnych i apelacyi, kontrowersji, opóźnień, przyczynków.  In super tenże kontrakt, aby księgami grodzkimi albo też miejskimi gdzie prawo od najwyższego we trzech niedzielach był zatwierdzony obustronnie, Ichmość Panowie kontrahenci postanowili i mieć chcą.

 Na co się rękami własnymi przy pieczęciach swoich i przy obecności wielebnego księdza Jana Cichockiego plebana postolińskiego i Imć Pana Krzysztofa Iwanowskiego do powyższych akt zaciągnionych, podpisali się Ichmościowie.

Działo się to w Michorowie nazajutrz po świętej Małgorzacie, której dzień jest 14 miesiąca lipca w roku 1682.

Michał Kozłowski

Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok 2Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok 3Kozłowscy ustępują z Michorowa 1682 rok 4

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Michorowo -Mirany - Zajezierze - Województwo Malborskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Michorowo -Mirany – Zajezierze – Województwo Malborskie

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *