Jan Firlej kwituje Konopackiego z kwarty za rok 1604

Jan Firlej kwituje Konopackiego z kwarty za rok 1604. Kwarta z łaciny quarta pars – czwarta część – podatek ustanowiony w 1563 roku, naliczany dzierżawcom dóbr królewskich w wysokości jednej czwartej dochodów. Podatek którego przeznaczeniem było utrzymanie wojska nazwanego kwarcianym od nazwy podatku. Wojsko kwarciane zabezpieczało południowo wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Tworzyło elitarne dobrze uzbrojone i dobrze wyszkolone wojska doświadczone w boju. Wojsko kwarciane składało się z jazdy, piechoty i artylerii. Zwarte formacje o charakterze stałym ale i  zaciężne. Liczebność kwarcianego wojska wahała się od dwóch do sześciu tysięcy ludzi. 

*Jan Firlej z Dombrowice Podskarbi Koronny Lubelski Starosta

Oznajmuję, komu to wiedzieć należy. Iż wielmożny Pan Jerzy Konopaczki Kasztelan Chełmiński za uchwałą sejmu przeszłego warszawskiego, w roku 1600 pierwszym i za zgodnym postanowieniem, pułtory kwarty ze wszystkich dóbr stołu Króla Jegomości wolnych, przez stany koronne na Rzeczypospolitej pozwolonej, przy bytności Ichmości Panów, Stanisława Garwaskiego płockiego, Starosty gostyńskiego, Piotra Myskowskiego lubelskiego, Starosty tyszowieckiego. Kasztelanów z rad koronnych Adama Pleckie sędziego ziemskiego drohickiego z wielgiej Polski. A z małej Jakuba Łyssakowskiego od ryczerstwa deputatów na sejmie przeszłym krakowskim, do odbierania kwarty naznaczonych i obranych. Na czas naznaczonych dat i  odliczeł też to pułtory kwarty Rzeczypospolitej należącej wedla szacunku lustratorskiego za rok przeszły 1600 trzeci, z dóbr Dittrichdorffe, Honikfelth i Nikelsdorff nazwanych, złotych polskich sto siedemdziesiąt i sześć groszy dwadzieścia i cztery pieniędzy sesc. Z których Jegomości Pana chełmińskiego kwituję i wolnym czynię.

Działo się to na zamku rawskim dnia 12 czerwca roku pańskiego 1600 czwartego.

Jakub Łysakowski

Jan Firlej kwituje Konopackiego z kwarty za rok 1604

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Zamek Rawski - Województwo Rawskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – Zamek Rawski – Województwo Rawskie

*Dytrichssdorf – Dietrichsdorf – Straszewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Ryjewo.

*Nickelsdorf – Nikielkowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo.

*Jan Firlej podskarbi koronny wielki, trzeci syn Jana wojewody Krakowskiego i marszałka: z młodych łat swoich, z bratem Piotrem w Rzymie będąc do starożytnej przodków swoich od ojca odrzuconej, wrócił się wiary, sprofanowane tedy od heretyków kościoły w Dąbrowicy, Janowcu, Lewartowie, Kocku, Markuszowie, nazad katolikom oddawszy, jak na nowe po bezbożnym sprofanowaniu zdobił i nadawał. W roku 1573. posłował z innymi do Francji, po Henryka Króla, a w roku 1589. posłując na sejm, wziął podskarbstwo wielkie koronne, wziął potem 1590. starostwo Lubelskie, bo Kazimirskie dawniej mu konferowane było. Nadgradzał mu Król Zygmunt, jego ku sobie przychylność, kiedy Imieniem województwa Krakowskiego, wielkim kosztem do niebo jeździł, zapraszając go do korony, kiedy do Rudolfa Cesarza posłem od niego wysłany, tegoż sumptu nie żałował. [Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.]

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *