Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Konopacka Wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Barbara z *Sztemberku Konopacka Kasztelanka Elbińska

Wszem, wobec komu by tylko o tym wiedzieć należało oznajmuję, osobliwie ludziom tym, którzy mają wolno grunty puste osiadać i na onych zarośliny wykupywać i pobudować, żem uczciwym Krzysztofowi Polakowi, Michałowi Majerowi i Pawłowi Beierowi ojczyste dobra moje, jako i szesnaście włók w *Pęsławicach w województwie chełmińskim leżących, prawem *olęderskim do wyjścia dwudziestu lat puszczam, z których lat cztery lata względem budynków wolne im dawam a po wyjściu lat czterech płacić będą od dwóch pół czynszu, złotych dwieście dwadzieścia, oprócz kapłonów, owsa niżej wyrażonych przez lat dwanaście, a po wyjściu lat tych, skoro też trzeciego dobędą pola czynsz zupełny.

Tak, jako na Skarszewach wsi Konopackiej w powiecie świeckim leżący złotych trzysta dwadzieścia płacić będą, a ten czynsz na każde gromniczny Najświętszej Panny Maryi Święto do Drozdowa jak i od każdy włóki owsa korzec, kapłonów parę oddać powinni będą. Który to czynsz poczyna się w roku tysięcznym sześćsetnym siedemdziesiątym czwartym, na święto świętego Marcina.

Wolno im będzie mieszkańców ile się na tych włókach pomieści do siebie przybrać, którym tym, co przybędą dali nic tylko od roku tysięcznego sześćsetnego siedemdziesiątego drugiego na cztery lata względem budynków wolności od czynszu. Dawam wolno im też będzie tak, jako się, któremu podoba bydłem różnym, rzeczami różnymi i towarami handlować i piwo, od którego mi jednako, jako i od gruntu płacą robić i przedawać i w domu szynkować grunty. Także z budynkami wybudowany do wyjścia prawa swego wolno im będzie za udziałem moim albo sukcesorów mych jeden drugiemu przedawać wolno im też będzie starszego dla rządu we wsi między sobą obrać i sprawki o rząd we wsi idący rozsądzić, oprócz kryminałów, które sobie zachowuję.

A z obwinionych dziesiąty grosz wsi należeć będzie obciążeniem do kościoła i Rzeczypospolitej. Zwyczajne i według uchwały płacić będą, a po wyjściu lat dwudziestu nikt bliższy do posiedzenie włók tych nie będzie na tych ludzi za pewnym. Goczenitz i Ugoda, a że Polak już kilka lat swych wyżył, tędy już od niego czynsz mi należny, obiecuję im to wszystko dotrzymać i od wszelakich niebezpieczeństw zachować, którzy by na te włóki zachodzili także i sukcesorów mych zobowiązuję. Oni także jeden za wszystkich i wszyscy za jednego oczywiście wypełniać wszystką umową i zgodą pod zakładem stu czerwonych złotych obiecują i przyrzekają.

Działo się to w Drozdowie dnia dwudziestego piątego czerwca roku tysięcznego sześćsetnego siedemdziesiątego.

A gdyby, której kondycji nie dosyć się stało tędy forum sobie na każdy miejscu zachowując i też z obwinionego połowica sądowi, a druga stronie będący należeć będzie, na co się ręką własną podpisuję.

Barbara z Stemberku Konopacka k. e.

S Konopacki Kasztelan

Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku Konopacka wydzierżawia prawem olęderskim Przesławice 1670 roku

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Przesławice - Województwo Chełmińskie

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Przesławice – Województwo Chełmińskie

Olędrzy – osadnicy pochodzący z Niderlandów i Fryzji (Holendrzy, skrótowa nazwa „olędrzy”). W XVI –XVIII w. zakładali wsie na ziemiach pruskich, na Kujawach i w Wielkopolsce (od schyłku XVIII w.) Jako mennonici emigrowali z powodów religijnych, prezentowali najwyższą w Europie kulturę rolną i hodowlaną. Zagospodarowywali odłogi i trudne do uprawy nieużytki, podmokłe, lesiste. Olędrzy obejmowali ziemie na podstawie kontraktu dzierżawnego, uiszczali czynsze, sporadycznie świadczyli robociznę. Jako ludzie wolni, rządzili się własnym prawem, z szerokim samorządem gromadzkim, zachowywali odrębność wyznaniową. Z czasem olędrzy utracili jednolitość etniczną, pojawili się wśród nich Niemcy oraz Polacy. W XVII–XVIII w. powstawały wsie „olęderskie” w wyniku przenoszenia na prawo olęderskie osad już istniejących.

Pęsławice – obecnie Przesławice – 1293 rok  Panczlaw, Panczilsdorff, Penczlawicz

Sztemberk – Stążki w województwie pomorskim, powiat sztumski, gmina Mikołajki Pomorskie.

Elbińskiej – Elbląskiej – z łaciny Elbinga, Elbingus, z niemieckiego Elbing, z pruskiej mowy Elbings, z kaszubskiej Jelbiąg lub Elbiąg.

podziel się:
Tagi , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *