Jan III Sobieski list przed sejmikiem generalnym 1694

Jan III Sobieski list przed sejmikiem generalnym 1694

Jan III z Bożej łaski Król Polski Wielki Książę Litewski Ruski Pruski Mazowiecki Żmudzki Kijowski Podolski Podlaski Inflantski Siewierski i Czernihowski.

Urodzony wiernie nam miły, Chęć ze wszystkich stron przyszłym daj Boże szczęśliwym radom sejmowym, wygodzie jak prędko się wojenna pora zawierać poczęła, tak teraz poruczywszy się dobroci Boskiej z niewydobrzałym zdrowiem naszym, sejm i sejmiki przed sejmowe zgodnie ze zwyczajowymi formalnościami z nas determinowaliśmy. I nie zostaje tylko podnosić vota, niezmierzone do źródła i szafarza wszelkiej dobrej rady podnosić prośby, aby dał to pojąć, co z chwałą jego świętą, z pożytkiem i sławą ojczyzny naszej być powinno. Wiele z tego wierność Waszej wobec dobra publicznego zawsze oczywista przyczynić się może, gdy na generale ziem pruskich nie tylko przytomnością, ale też partnerów przyjaciół, że które my sercem tylko i życzeniem naszym ojcowskim zalecamy rzeczą samą, poprzez zechcesz dobra pospolitego, przyczyną do jak najdoskonalszej umysłów obywateli jedności w tym wszystkim, cokolwiek doradzi publiczny pożytek. Spuszczamy tędy na doświadczoną wierność wey przezorność, dobrego na ten czas onemu od Pana Boga życząc zdrowia.

Dano w Warszawie XXXI miesiąca października roku pańskiego MDCXCIV. Panowania naszego XXI
Jan Król
Urodzonemu Stanisławowi Konopackiemu podkomorzemu Pomorskiemu Wiecznie nam Miłemu

Jan III Sobieski list przed sejmikiem generalnym 1694

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Warszawa - Województwo Mazowieckie

Rzeczpospolita Obojga Narodów – Warszawa – Województwo Mazowieckie

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *