Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706

Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706. W posiadanie dóbr Czapelskich czyli dzisiejszych Czapel w powiecie Świeckim, Stanisław Konopacki wszedł około roku 1690. Już w roku 1700 są one wymieniane w dokumentach jako tzw. klucz Konopacki czyli dobra wspólne Konopatów Polskiego, Wielkiego, Skarszew, Kozłowa, Drozdowa. W poniższym dokumencie karcie zastawnej gburzy z Czapel zobowiązują się do spłaty i naliczenia odsetek za spóźnienie jakie im przyszło regulować z zobowiązania na rzecz Wojciecha Krupockiego.

My niżej na podpisie niemieckim i polskim pismem imion i przezwisk napisani i wyrażeni gburzy wsi Wielkich Czapel, na ten czas do Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Stanisława Konopackiego kasztelana chełmińskiego Pana dobrodzieja naszego należący. Dajemy tę naszą kartę Jegomości Panu Wojciechowi Krupockiemu i sukcesorom jego. A to na summę osiemset złotych dobry pruskiej monety, każdy złoty po piec szóstaków rachując, przekazanych od Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Kasztelana Chełmińskiego Jegomości Panu Wojciechowi Krupskiemu za dług pewny pożyczany. A do nas asygnacją daną i ręką własną podpisaną z pieczęcią przyciśnioną od Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Kasztelana chełmińskiego Pana i dobrodzieja naszego na pozostałe u nas czynsze, któreśmy powinni byli wypłacić, co wyżej pomienionemu Panu i dobrodziejowi naszemu.

A teraz za pokazaniem tej asygnacji, od Jegomości Pana Krupockiego tą kartą napisaną jegomości Panu Wojciechowi Krupockiemu albo jego sukcesorom obligujemy się, tę wzwyż pomienioną summę to jest złotych osiemset dobry pruskiej monety na dzień dwudziestego trzeciego sierpnia do roku tysięcznym siedemsetnym szóstym oddać, bez żadnych trudności i kłócenia się, w której summie wypłaceniu ręczemy jeden za wszystkich, albo wszyscy za jednego. Tak za okazałą część, jako i zupełną summę niżej kwitując się, częścią swojej wypłacenia na osobę jedną summy a nie wyłamując w nie dosyć uczynieniu zupełnej sumy złożyć płaceniem swojej części od tego zapisu alias karty, dokąd się zupełna tak w summie pryncypialnej, jako i prowizji od tejże summy pozwolony po złotych dziesiąci od sta dobry pruskiej monety, która na święty Jan Chrzciciel do roku 1706 powinna być oddana. Czym się Jegomości Panu Krupockiemu w oddaniu summy na Święty Jan Chrzciciel w roku teraźniejszym od nas oddania, niestała się na dzień Świętego Bartłomieja Apostoła w roku teraźniejszym 1706. Do Przysierska co wieźć submitujemy się, to jest osiemset złotych pruski dobry monety oddać i wyliczyć powinniśmy.

Kontestacji zaś za poczekanie summy złotych trzydzieści przy wyliczeniu oryginalny summie obligujemy się wszyscy za jednego a jeden za wszystkich oddać, i zupełnie wyliczyć do rąk Jego Wielmożności Pana Krupockiego albo jego sukcesorów nie chybiając dnia i terminu, ani tego arestu na te summę od kogokolwiek zakładanego przyjmować nie powinni będziemy, pod zakładem taki drugi summy, od której to jest prowizji od stać po złotych dziesięć od summy uczyni złotych osiemdziesiąt dobry pruski monety, prowizja, co rok uciec powinna. A jeżelibyśmy tej karcie naszym w najmniejszym punkcie nie dosyć uczynieli, tak wszyscy, jako i którykolwiek z nas, tedy pozwalamy wszelkich sposobów, które by kolwiek zdały do odebrania pomienionemu Jegomości Panu Krupockiemu lub sukcesorom nie tylko włóki, budynki, sprzęty domowe, woły, konie, bydła, owce, i to wszelkiego rodzaju bydeł, ale i na same osoby nasze moc zupełną dajemy i cokolwiek bynajmniej w dobru naszym lub w osobach stało się wolanty.

Wszystkiego nie mamy sobie mieć za uprzedzenie ani się mamy do jakiegokolwiek sądu i zwierzchności i protekcji nie powinni będziemy uciekać, by największy z nie dosyć uczynienia krzywdzie a i uchowaj Boże większego od nieprzyjaciela, jakiego zrujnowania, dla którego szoku nie przyszło by nam dosiadać w domach naszych, tędy tę summę wzwyż mianowaną na prawach naszych w łąkach wsi Czapel Wielkich, w Grodzie skarszewskim zapisać mamy i powinni będziemy autentycznie, by się stać to miało przed terminem wypłacenia wyrażonym. Co to wszystko wstrzymać mamy i powinni będziemy pod zakładami i warunkami w karcie naszy, którą takiego na ten czas waloru czyniemy, jakoby była aktami grodzkimi Skarszewskimi roborowana, na co się naszy przy trzymaniu pióra rękami własnemu podpisujemy.

Działo się dnia dwudziestego czerwca roku tysięcznego siedemsetnego szóstego

Michał Cerota Sołtys Czapelski ręką

Jakub Faytka Rajcki Czapelski trzymaniem pióra

Krystian Jan *gbur trzymaniem pióra

Krystian Certman trzymaniem pióra

Jerzy Run gbur trzymaniem pióra

Karta wzwyż mianowanemu asygnatami od nas na tej karcie podpisanej wsi Wielkich Czapel obywatelów jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Jegomości Wojciechowi Krupockiemu na złotych osiemset dobry pruski monety dajem, która na dzień Świętego Bartłomieja dnia 23 sierpnia anno 1706 powinni my oddać obligujemy przyjmując na się dobrowolnie naszy wszelkie wzwyż opisane immanentna, na co się rękami własnemi podpisują. Działo się to w Czaplach 20 czerwca 1706.

Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706Gburzy z Czapel spłata karty Krupockiemu 1706

Rzeczypospolita Obojga Narodów - wieś Czaple - Powiat świecki - Województwo Pomorskie

Rzeczypospolita Obojga Narodów – wieś Czaple – Powiat świecki – Województwo Pomorskie

podziel się:
Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *