Oberszter JKM Ernest Nold kwituje Konopackiego 1678 roku

Oberszter JKM Ernest Nold kwituje Konopackiego 1678 roku. Pułkownik armii Wielkiego Księstwa Litewskiego Ernest Nold wystawia pokwitowanie za należny żołd odebrany od Podskarbiny Wielkiej Korwin Gosiewskiej siostry Jerzego Konopackiego, wdowy po Hetmanie Wincencie Korwin Gosiewskim. Na skutek nieporozumienia Gosiewski został oskarżony przez żołnierzy o zdradę, 29 listopada 1662 roku został zamordowany. W 1668 roku Magdalena ponownie wyszła za mąż za podkomorzego krakowskiego Jana Karola Czartoryskiego. Od 1671 roku Czartoryski zadeklarował spłaty zaległych kwot dla oficerów wojsk pozostających pod dowództwem wdowy po Gosiewskim. Wraz ze szwagrem Jerzym Konopackim regulował należne wojsku apanaże. Ernest Nold był podwładnym Hetmana Korwin Gosiewskiego a po jego śmierci wdowy. W serwisie Historia Szlachecka pułkownik Nold przewija się przez wiele dokumentów, można z nich wywnioskować, iż był bardzo dobrym dowódcą oraz żołnierzem.   

 

Ja Ernest Nold Oberszter Jego Królewskiej mości regimentu zeszłego świętej pamięci Jaśnie Wielmożnego Jegomości Pana Korwina Gosiewskiego, Podskarbiego Koronnego i Hetmana Polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Dragońskiego, zeznawam tym kwitacyjnym listem moim, iż mi się względem zasług w tem regimencie za poświęceniem w wszystkich dość stało, żadnej pretensji a na przystępu tak samemu sobie ani sukcesorom moim ani żadnemu imieniem moim nie zachowując, tak do Jaśnie oświeconego Księcia Jegomości Czartoryskiego Podkomorzego Krakowskiego, jako i do samej księżnej Jegomościa bywszej Podskarbiny Wielkiej i Hetmanowej Polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, ani do potomstwa ze z tego Jegomościa Pana Podskarbiego Wielkiego i Hetmana Polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeśliby jednak Rzeczypospolita kiedykolwiek chcąc pozostania zasłużonego dobrego wojska ukontentować, względem powiązań teraźniejszych nagrodą tego jakie płacę deklarowała, które by i temu regimentowi należały, tedy za równie i ja według powiązań od tego oddalony być nie powinienem, ale owszem według słuszności partycypuję. A że do tegoż regimentu Jegomości Pan Jerzy Konopacki Starosta Wieliski, jako Oberszter należy tędy i Jegomość całe ze wszystkich […] nic sobie nie zachowując kwituję. Daty 11 czerwca 1678

Locus Sigili

Ernest Nold Oberster    

Oberszter JKM Ernest Nold kwituje Konopackiego 1678 roku

podziel się:
Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *