Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920  – Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej.

  • Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 27 kwietnia 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie postępowania przy parcelacji posiadłości ziemskich, prowadzonej przez osoby prywatne.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1921 r. w przedmiocie oznaczenia części Państwa, w których nadwyżki gruntu ponad 60 ha i 400 ha podlegają przymusowemu wykupowi na cele przeprowadzenia reformy rolnej.
  • Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie ustalenia ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.

1926-01-09 – uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

 

Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920

 

Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920 Reforma Rolna z 1920

Reforma Rolna z 1920

 

Reforma Rolna z 1920

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.