Reforma Rolna z 1925

Reforma Rolna z 1925

  • Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o ustaleniu na rok 1930 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

 

Reforma Rolna z 1925

Reforma Rolna z 1925

Reforma Rolna z 1925

podziel się:
error: Podgląd zablokowany.