Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok

Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok

Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok.W piśmie dotyczącym ugody, najprawdopodobniej chodzi o Zabokrzyckich herbu Sulima którzy pochodzili z województwa łęczyckiego. Teresa Konopacka z męża Kruszyńska doprowadziła przez zabór inwentarza z arendowanych wobec Zabokrzyckich włości na Cygusach do ostrego sporu. Ponieważ zwada mogła zakończyć się procesem, Teresa Kruszyńska ustępując Zabokrzyckiej, rekompensuje jej zabór zwierząt w formie pieniężnej ośmiuset złotych dobrej monety pruskiej. Do sporu zostali również pozwani w charakterze dłużników, starszy syn Teresy, Antoni Maciej Tadeusz Kruszyński oraz młodszy Michał Kruszyński.

 

Między Jej Wielmożną Panią Teresą na Konopacie Kasztelanową Gdańską Kruszyńską matką i w/w Jegomościami Panami Antoniem i Michałem Kruszyńskiemi Kasztelanicami Gdańskiemi, bracią rodzonemi, matką w asystencji tych w/w Jegomościów Panów synów swoich z jednej, a Jegomościną Panią Magdaleną z Ciszewskich, niegdy Jegomości Pana Stanisława Zabokrzyckiego małżonka pozostałą wdową. W asystencji Jegomości Pana Ignacego Kanikowskiego, w zachodzących dyferencjach pewna stała się kombinacja i nieodmienne postanowienie w ten sposób.

Jegomości Pani Zabokrzycka mając pozostały inwentarz po świętej pamięci małżonku swoim, a przez pomiarkowanie się z pasierbami i córką swojemi, przy obecności Ichmościów Panów Niewieścińskich sobie przeznanej, tenże bez wiadomości Jej Wielmożności Pani Kasztelanowej Gdańskiej, dóbr wsi Cygus. Na ten czas dziedziczki wsi Cygusach łąkach i pastwiskach, pasać kazała, o czym gdy się Jej Wielmożna Pani Kasztelanowa Gdańska dowiedziała, pomieniony inwentarz z gruntu swego dziedzicznego pomienionej wsi Cygusy zająć i do Grinfeldu wsi swojej rezydencjalnej przypędzić kazała. Który to wyrażony inwentarz publiczną w całej Polsce praktykowaną nieszczęśliwość, zrujnowany jest i całe wyniściał, więc Jej Wielmożność Jegomościna Pani Kasztelanowa matka z w/w synami swemi bonifikując inwentarz deklarują się pomienionej Jegomości Pani Zabokrzyckiej osiemset złotych dobrej monety, to jest Wielmożna matka czterysta złotych sześćdziesiąt i sześć, Wielmożny Antoni syn starszy sto siedemdziesiąt i sześć, wielmożny Michał syn młodszy sto sześćdziesiąt złotych na święto blisko następujące Świętego Marcina w roku teraźniejszym zapłacić i rzetelnie do rąk własnych obligując się i będą powinni, a że Jej Wielmożność Pani kasztelanowa Gdańska matka z porcyi swojej sto złotych dobrej monety, realnie i rzetelnie do rąk Jejmości Pani Zabokrzycki wypłaca i oddaje, tedy pomieniona Jejmości Pani Zabokrzycka Jej Wielmożną Mości Panią Kasztelanową Gdańską z wyliczonych sobie i oddanych sto złotych teraźniejszą kwituje komplanacją przy zapłaceniu reśty, to jest trzech set i sześćdziesiąt i sześciu złotych pomienioną.

Jej wielmożna Kasztelanową Gdańską Jejmości Pani Zabokrzycka tak z intentowanego procesu, jako też z summy teraźniejszą przeznanej komplanacją, księgami grodzkiemi oraz w/w Jegomości Pana Antoniego Kruszyńskiego Kasztelanica Gdańskiego kwotować będzie powinna, teraz zaś od wszelkich terminów, racyone tegoż inwentarza wydanych pomieniona Jejmości Pani Zabokrzycka odstępuje proces w tym interesie, lub przez siebie lub przez Jej Wielmożnych Panów Niewieścińskich intentowany kasuje i żadnego waloru, aby niemiał tenże proces deklarowuje się, ani komukolwiek by do tej sprawy presekować dalej pozwolić nie powinna będzie. Pretencje, które by Jej wielmożna Kasztelanowa Gdańska i ludzie Jej mieć mogła do świętej pamięci Jegomości pana Stanisława Zabokrzyckiego do dalszej teraźniejszą kombinacją suspendują się likwidacyi. Co sobie Jegomoście z obydwu stron trzyma i ziścić pod zakładem ośmiuset złotych dobrej pruskiej monety powinni będą w niedotrzymaniu zaś teraźniejszy komplanacji i przez którąkolwiek stronę, jakiej kontrawersji strony obie dwie forum do odpowiedzenia w grodzie Kyszporskim naznaczają, na co się własnemi podpisują rękami.

Działo się w Grynfeldzie dnia 22 czerwca roku pańskiego 1739

Teresa Kruszyńska Kasztelanowa

Antoni Maciej Tadeusz Kruszyński

Michał Kruszyński

Magdalena z Cisowskich Zabokrzycka trzymanym piórem

Ignacy Kanigowski, jako asystent

Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok Ugoda w sprawie Inwentarza ze wsi Cygusy 1739 rok

Rzeczpospolita Obojga Narodów - Cygusy - Województwo Malborskie
Rzeczpospolita Obojga Narodów – Cygusy – Województwo Malborskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Podgląd zablokowany.