Pokwitowanie długu na Kocborowie 1702 roku

Pokwitowanie długu na Kocborowie 1702 roku

Pokwitowanie długu na Kocborowie 1702 roku. Kocborowo jest dzisiaj częścią Starogardu Gdańskiego kiedyś samodzielną wsią. Stanisław Konopacki Kasztelan Chełmiński spłaca Ostromeckiego z czynszu za wieś Kocborowo , dzisiejszą część Starogardu Gdańskiego. 

Niżej podpisany zeznawam tym skryptem moim, który tak ważny mieć chcę, jakoby przed rozpoczęciem postępowania grodzkiego, co jest istotnym był czyniony, iżem od Jaśnie Wielmożnego Jegomości pana Stanisława Konopackiego Kasztelana Chełmińskiego zupełnie prowizję do daty dnia i roku dzisiejszego wybrał, a to od summy złotych czterech set kapitału, tak z dóbr ojczystych, jako i macierzy, z tych mnie przychodzącej względem przedania temuż Jegomości dóbr Kuczborowo nazwanych, według rozszerzenia kontraktu między nami a tymże Jegomościom, spisanym dnia dwudziestego czwartego marca roku 1696. A że na potrzebę moją, kapitału samego różnemi czasy od tegoż Jegomości Pana Kasztelana Chełmińskiego wybrałem i do rąk moich wyliczyłem złotych monety pruskiej trzysta sześćdziesiąt i trzy, tędy, jako z wyliczonych prowizji tak z kapitału tego, Jegomości kwituję nie zakładając sobie więcej u Jegomości na dalszy czas pretensji względem summy tej kapitalnej, złotych czterech set wyżej mianowanych. Tylko złotych trzydzieści siedem, które mi Jegomości Pan Kasztelan Chełmiński przy rezygnacji Kuczborowa, którą Jegomości uczynić będą powinien odda i wyliczy. Na co się dla lepszej wagi ręką swoją podpisują.

Działo się to w Zamku Rynkowskim, dnia dwudziestego czwartego miesiąca lutego roku pańskiego tysiącznego siedemsetnego wtórego.
Jan Ostromesky

Pokwitowanie długu na Kocborowie 1702 roku

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Starogard Gdański - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Starogard Gdański – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error: Podgląd zablokowany.