Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku

Świadectwo Spustoszenia Opactwa Pelplińskiego. Zeznanie Podatkowe Pelplin czas Potopu Szwedzkiego 1659 roku . 

Działo się w Starogardzie, wobec sądu gajonego, dnia 28 lutego roku tysiąc sześćset pięćdziesiątego dziewiątego.

Wobec sądu i niniejszych akt miejskich starogardzkich osobiście zjawił się szlachetny Maciej Łobeski, burgrabia pelpliński [i] stawił w imieniu przewielebnego pana Jana Karola Czarlińskiego, opata pelplińskiego i w imieniu całego klasztoru, niżej wpisanych poddanych ze wsi:

Ze wsi Kulice pracowitych:

– Jan Kleina, lat 56, sołtysa

–  Jan Wajda, lat 44, kmiecia

Ze wsi Gętomie pracowitych

– Marcin Kamrowski, lat 52, sołtysa

– Jan Bąk, lat 27, kmiecia

Ze wsi Możeszczyn pracowitych :

– Jan Nacel, lat 20, sołtysa

– Jan Schada, lat 27, kmiecia

Ze wsi Rzeżęcin, pracowitych :

– Grzegorz Hansel, lat 20, sołtysa

– Marcin Spelman, lat 56 kmiecia  

Ze wsi Nowa Cerkiew, pracowitych :

– Stanisław Kleina, lat 30, sołtysa

– Marcin Schwartz, lat 34  i Jerzy Kropusz, lat 54,

obydwaj kmieci

Ci wszyscy uczciwie i surowo ostrzeżeni o krzywoprzysięstwie, po zastosowaniu przysięgi, stojąc z odkrytą głową, wyciągnąwszy prawą rękę, z wyprostowanymi palcami, uroczyście przysięgli na Boga, w następującej formie:

Przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu iż  żołnierz nieprzyjacielski, tak i swój dobra Opactwa i klasztora Pelplinskiego, wniwecz po spustoszył, że my i sąsiedzi naszy wichowania nie mamy i stąd poborów ani żadnych podatków zapłacić nie możemy. Tak mi Panie Boże pomagaj i święta męka Chrystusowa.

Świadectwo Spustoszenia Opactwa Pelplińskiego

Klasztor Pelepliński
Klasztor Pelepliński

Rzeczypospolita Obojga Narodów - Pelplin - Województwo Pomorskie
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Pelplin – Województwo Pomorskie
podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Podgląd zablokowany.